vrijdag 1 augustus 2014

Papiercontainers EdamVolendam - Herrie-makers

Vorig jaar mocht ik nog schrijven dat de ondergrondse papiercontainer bij ons op de hoek
- nadat we er zelf aan geknutseld hadden - de stilste van heel EdamVolendam was. (zie link onder) Maar dat is al een tijd geleden.  Gaandeweg is hij toch weer gaan piepen en geeft de klep na elke handeling een klap als een donderscheet.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
Dat piepen is een kwestie
van een druppeltje olie.
Dat knallen ligt ingewikkelder.
Vooral 's avonds laat
's nachts en 's morgens heel vroeg.

Want, ja: er zijn aso's die
- ondanks de gemeentelijke sticker op zo'n papierbak om toch vooral niet ná 23:30 (!) gebruik te maken van zo'n bak - op de meest onmogelijke tijden met de meest onmogelijk overlast hun papier menen te moeten wegbrengen.
In het afgelopen jaar hebben we een paar keer ge-experimenteerd met rubbertjes - strips - schuimplastic en touw om te proberen een oplossing voor de herrie te vinden.


klik op een afbeelding
voor een vergrotingVandaag gebeld met B-Waste:
de leverancier van deze containers.


Bijzonder vriendelijk mensen bij dat bedrijf
die begrip en oplossend vermogen toonden.
 Er moet ergens een geluiddemping in deze bakken zitten
maar waar en hoe ?

Ze gaan er n.a.v. onze melding naar kijken.


 Uiteindelijk lijkt mij dat de jongens&meisjes op Fort Stadskantoor van de gemeente EdamVolendamdit soort initiatieven zouden moeten ondernemen. Dat doen ze dus niet.
Blijkbaar is er geen onderhoudscontract of wordt dat niet nageleefd/gecontroleerd.

conclusie: onze afvalcontainers maken herrie
maar als je een brief/mail/verzoek aan de gemeente stuurt
wordt het altijd maar weer heel erg stil.

edamvolendamschoon@telfort.nlNB: we opteren in eerste instantie voor
de 3  papiercontainers in onze eigen wijk.

Maar er staan er nog veel meer in EdamVolendam
en het lijkt me sterk dat die wél in orde zijn.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
Als de gemeente er niks aan kan of wil doen
misschien een meldpuntje voor maken ?


Hoe een beetje onderhoud aan ondergronds containers een hoop geluidsoverlast voorkomt:
http://evodammer.blogspot.nl/2013/08/de-stilste-papiercontainer-van.html


Papiercontainers zijn handig voor krantenbezorgers die hun reclamefolders willen dumpen:
http://evodammer.blogspot.nl/2012/01/folderdump.html

Hoe behulpzame gemeentemedewerkers evodammers autopapieren uit de papiercontainer wisten te vissen:
http://evodammer.blogspot.nl/2013/01/papiercontainer-avonturen.html

 Blog over een aso:
http://evodammer.blogspot.nl/2014/06/anoniem-sociaal.htmlMail per 2014 08 02
 
Geachte Heer x/x Bxxx
 
N.a.v. ons telefoongesprek d.d. 2014 08 01 graag uw aandacht voor het volgende:
 
In EdamVolendam staan een aantal ondergrondse papiercontainers.
Een veelgehoorde klacht van vooral bewoners die in de directe omgeving van zo'n container wonen is, dat de klep daarvan heel veel - en ver-dragend - irritant geluid geeft
bij gebruik. Het gaat over piepen (staal-op-staal / geen smering) en klepperen (staal-op-staal)
 
We hebben vanuit EdamVolendamSchoon initiatieven genomen om te bekijken
of we er zelf iets aan kunnen doen. Dat is bij gebrek aan kennis en materialen voor ons een lastige zaak. De gemeente EdamVolendam reageert niet op onze klachten.
 
Uit het gesprek van hedenmorgen begrijpen wij dat er wel degelijk een soort geluidsdemping moet zijn in de vorm van rubberen dopjes/stripjes maar dat die in de loop der tijd minder wordt / verdwijnt.
 
We hebben ook vragen over de onduidelijkheid of er een onderhoudscontract is tussen uw bedrijf en de gemeente EdamVolendam.
 
Graag maken wij met iemand van uw bedrijf een afspraak om ter plekke
te bezien wat het probleem is en wat de opties zijn.
 
Uiteindelijk is het onze wens dat alle papiercontainers in EdamVolendam
naar wens van de bewoners/gebruikers goed functioneren en geen overlast geven.
 
In het telefoongesprek van vanmorgen is ook besproken dat het leuk zou zijn
om goed nieuws hierover in de lokale media te kunnen melden en de positieve rol
van uw bedrijf daarin te benadrukken.
 
Met vriendelijke groet,
 
F.J. Seeboldt
EdamVolendamSchoon
p/a     Jacob Peteysstraat 20
          1135 HC   EdamVolendam
          0299 - 36 19 20
          edamvolendamschoon@telfort.nl
 
 
N.B.  op het weblog 'evodammer' is gisteren een blog met foto's verschenen over dit onderwerp.