zaterdag 29 februari 2020

Pensioen

1 Maart 2020
Een mijlpaal.


maandag 24 februari 2020

Wat Heeft Een Mens Nog Meer Te Wensen

Marianne Weber & Willem Barth - Wat Heeft Een Mens Nog Meer Te Wensen
Wat Heeft Een Mens Nog Meer Te Wensen

Had nooit genoeg,
ik wilde altijd meer en meer
Wat ik in handen had legde ik mij nooit bij neer
Het moest groter, duurder, beter
Ik was bijna al vergeten wat ik nodig had
Ik dacht dat ik alles bezat
en toen kwam jij in een keer op mijn pad.

Ben al tevree wanneer je in mijn ogen kijkt,
Het is jou lach, jouw blik,
jouw stem die heel mijn hart verrijkt.
Nee ik hoef toch geen juwelen,
wat kan mij die troep nou schelen,
Schat ik hou van jou.
En nu zolang jij bij mij bent,
heb jij meer dan genoeg mijn hele hart verwend.

          Wat heeft een mens nog meer te wensen,
          als er iemand is als jij van me houdt
          Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben
          lieve schat dat laat me koud.
          Want zoals jij is er één,
          en die ene blijft een leven lang dicht bij me staan.
          Wat heeft een mens nog meer te wensen
          als ik elke dag jouw armen om me heel voel slaan.

't Maakt niets meer uit, al nemen ze me alles af.
Pak mijn auto, neem mijn geld het is voor mij geen straf.
Het geluk zal ik bewaren,
ik kan duizend nachten sparen door met jou te zijn.
Wat maakt rijk zijn nou zo fijn,
't is jouw liefde en een beetje zonneschijn.

          Wat heeft een mens nog meer te wensen,
          als er iemand is als jij van me houdt
          Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben
          lieve schat dat laat me koud.
          Want zoals jij is er één,
          en die ene blijft een leven lang dicht bij me staan.
          Wat heeft een mens nog meer te wensen
           als ik elke dag jouw armen om me heel voel slaan.

Wat heeft een mens nog meer te wensen,
als ik elke dag mijn armen om je heen kan slaan.

zaterdag 22 februari 2020

En Er Was Licht


In april vorig jaar schreef ik een blog over geheimzinnige tekens op straat bij ons voor de deur.
Het was duidelijk dat het hier ging om een door Pilkes aangelegde kabel t.b.v. een nieuwe
lantaarnpaal. De slotvraag was hoelang we tegen deze 'graffiti' zouden mogen aankijken.

https://evodammer.blogspot.com/2019/04/geheimtaal-nieuwe-lantaarnpaal.htmlDe gele  flatsen zijn zo ondertussen aan het verbleken.
En............geloof het of niet...............sinds een paar weken
staat die nieuwe lantaarnpaal er ook.
En er was licht.

We hebben er nu een extra en energiezuinig lichtpunt bij bij ons op het pleintje.
Onderdeel van een groot gemeente-breed plan  om onze straatverlichting
te moderniseren. Niks mis mee. Complimenten aan ons gemeentebestuur
en de harde werkers.
Blijft knagen de vraag of de energie die we er de komende jaren mee uitsparen
verloren gaat aan langdurige ingewikkelde procedures die er blijkbaar  aan vooraf gaan.

Het plaatsen van een eenvoudig item straatverlichting - kuiltje graven - kabeltje leggen - paaltje plaatsen blijkt een uitgebreid gefaseerde en vermoedelijk zwaar be-vergaderde activiteit.

Dat deden wij als buurtbewoners een aantal jaren geleden toch sneller !dinsdag 18 februari 2020

Filosofie

zaterdag 4 januari 2020

Vuurwerk Manifest.nl


Op zaterdag 4 januari hebben ca. 15 deelnemers in samenwerking met Bulderend Volendam in twee uur vele 100-en kilo's vuurwerkafval verzameld uit bermen en parken. 
En dat is nog maar een fractie van wat er overal nog ligt!
De Stille Rapers zullen zeker nog maanden lang overal vuurwerk met plastic vinden en zij hopen dat iedereen wil meehelpen Edam-Volendam weer schoon te krijgen. Kijk eens goed rond in uw eigen buurt en steun deze actie!


Bericht aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad
van EdamVolendam:

Beste bestuurlijk mogelijk verantwoordelijken,

Het "feest"  is voorbij, de "traditie" geeerd en het milieu is grondig verkracht. Wij hebben bewijs van deze schandalige aanval op moeder Aarde.
In 2 uur tijd hebben wij met een kleine groep mensen meer dan  600 kilo vuurwerkafval verzameld. Let op: het grootste deel van in het vuurwerk aanwezige plastic zullen wij nooit meer kunnen opruimen stomweg omdat het gefragmenteerd tussen het gras en in de prut ligt en in......onze mooie sloten , grachten en meren.
Nogmaals: dit is een milieuramp van megaformaat.  Hier moet iets aan gedaan!!!
Laat  Gemeente Edam-Volendam nou eens de moedigste gemeente van Nederland worden. Verbied vuurwerk.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer we het afval kunnen aanbieden op de werf in het bijzijn van de verantwoordelijke wethouder en de burgermeester.

Namens de stille rapers van Bulderend Volendam  bedankt voor uw aandacht.


Groet  Kees Veerman


video van de actie
https://www.facebook.com/case.firrman/videos/2420848098024867

Vuurwerkmanifest


Vuurwerkmanifest

Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress.

Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade a
an de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. In 2016 was dat zelfs 11 miljoen euro.

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren
met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn.

Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier.

Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.

Op dit moment hebben 1.800 organisaties en 84.000 particulieren het manifest ondertekend (week 50 - 2019). Steunt u ons initiatief ook? Meld u dan aan via dit formulier!

petitie over vuurwerk!

vrijdag 3 januari 2020

Vuurwerkafval Opruimen


Bron: De Stadskrant

Op 4 januari vanuit Volendam aan de slag

Burgers ruimen vuurwerkafval op


Inwoners uit Volendam en Edam hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen vuurwerkafval. ‘Bulderend Volendam’ is de naam die gegeven is aan de acties om vuurwerkafstekers te wijzen op de gevolgen voor de natuur. 
Op 4 januari as. wordt er een schoonmaakactie door diezelfde inwoners georganiseerd. Wie ook in een schone gemeente wil leven kan zich vanaf 9.30 uur aansluiten. Er wordt verzameld op de Boezelgracht 4 in Volendam.

Elina van der Meer is een van de mensen die zich al enige jaren bekommerd om een schone gemeente. Zij hoopt en verwacht dat mensen hun eigen straat of hofje zullen schoon maken. “Maar er blijft daarna helaas ook op genoeg plekken enorm veel vuurwerkafval liggen, afval waarin zich  plastic onderdeeltjes bevinden.”
Aanmelden:
Bulderend Volendam is een initiatief van gepensioneerd tandarts Kees Veerman en Anita Kroon. Wil je meedoen, meld je dan aan op emailadres: firmann.kase@gmail.comOpruimactie levert aanhangwagen vol vuurwerkafval op

‘Als je goed kijkt, zie je pas hoe erg het is’

Vuurpijlen, crackers, fonteinen, mortieren… Rond Oud en Nieuw ging er in Nederland zo’n 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in. Ook in Edam en Volendam gingen we dit jaar weer knallend het nieuwe jaar in. Er viel, ondanks de mist, weer eindeloos veel schitterend vuurwerk te aanschouwen. En te horen. Waarbij een hoop mensen zich liet ontvallen niet blij te zijn met de tijdstippen waarop al werd begonnen en de geluidsgrenzen die werden overschreden. En wat omhoog gaat, komt onvermijdelijk ook weer omlaag. Afgelopen zaterdag trok een groep vrijwilligers erop uit om restanten vuurwerk op te ruimen. De organisatie van de opruimactie lag in handen van Kees Veerman, voorzitter van Bulderend Volendam: Een groep die zich al jaren inzet om de problemen rondom geluidsoverlast en zwerfafval in onze gemeente aan te pakken.

Om half tien ’s ochtends verzamelen zich zo’n vijftien montere mensen, waaronder twee raadsleden van Volendam80 en opvallend veel Edammers, in het glazen tuinhuis van Kees Veerman. De stemming is opvallend positief. Terwijl de vuilniszakken en afvalgrijpers worden uitgedeeld, klinkt er onderling zelfs enige aarzeling over het nut van de opruimactie.
„Volgens mij valt het dit jaar wel mee”, zegt een dame uit Edam, „ik heb op de weg hiernaartoe eigenlijk helemaal geen vuurwerkafval gezien.” De overige aanwezigen knikken instemmend. „Bij mij in de buurt is alles ook al netjes opgeruimd”, vervolgt een man uit Volendam. Voorzitter Kees weet de gemoederen te sussen: „Als we er na ons rondje nog steeds zo over denken, zou dat geweldig zijn. Dan hebben we misschien al voor voldoende bewustwording gezorgd.”
‘Kleine onderdelen
juist zo schadelijk
voor het milieu’
Wanneer de groep vertrekt vanaf de Boezelgracht lijkt hun vermoeden op het eerste gezicht bevestigd. Vol bewondering schaart het gezelschap zich om Kees heen als hij het eerste kleine stukje vuurwerk opraapt en deze met zijn grijper triomfantelijk omhoog houdt. „Kijk. Een Crackerdopje”, stelt Kees, „het zijn juist dit soort kleine plastic onderdelen die vaak onopgemerkt blijven liggen. Terwijl deze juist zo schadelijk zijn voor het milieu. Let dus goed op.”
Met die korte instructie splitst het gezelschap zich op in meerdere kleine groepjes, die elk een eigen richting opgaan. De delegatie die bij de speeltuin het park in loopt, wordt gelijk met de neus op de minder rooskleurige feiten gedrukt. Waar de stoepjes in de woonwijk blijkbaar nog ‘Volendams schoon’ werden gehouden, waren er in het park direct al grotere stukken vuurwerk te vinden.
Bij de brug richting de Bloedkoraal slaat de sfeer definitief om. De resten van een duizendklapper kleuren de helft van de brug rood. „Probeer vooral alle buisjes eruit te pakken”, zegt Kees terwijl het groepje de chaos te lijf gaat, „daar zit plastic in.”
„Maar hoe zit het dan met al dat rode papier”, vraagt raadslid Simon Rikkers zich hardop af. „Die kleurstof is toch ook niet goed voor het milieu?” Kees knikt, „Klopt, maar daar is bijna geen beginnen aan.” Een andere vrijwilliger kijkt meewarig om zich heen. „Het vuurwerk belandt zo met de wind erg makkelijk in het water, moet je nagaan wat dat daar allemaal voor schade aanricht.”
Even verderop loopt het gezelschap langs een speeltuintje dat bezaaid is met vuurwerkafval. Her en der liggen ook lege blikjes en plastic flesjes (al dan niet ontploft) en er worden zelfs meerdere lege flessen sterke drank uit de berm gevist. „Vergis je niet”, zegt Kees, we hebben hier ook indirect te maken met vuurwerkafval. Wanneer groepen jongens erop uittrekken om vuurwerk af te steken, zoeken ze regelmatig zo’n afgelegen plekje in een park, waar ze ongestoord kunnen knallen. En daar hoort blijkbaar ook een drankje bij.”
‘Ongestoord knallen
in het park,
daar hoort blijkbaar
ook een drankje bij’
Later blijkt dat het vuurwerkafval ook in lang niet alle wijken even netjes opgeruimd is. Een drietal vrijwilligers komt niet verder dan het Gouden Slot, waar zij de ene na de andere vuilniszak vullen met vuurwerk dat daar midden op straat, verspreid over het speelveldje en langs de brug te vinden is. Moedeloos probeert een vrijwilliger met zijn afvalgrijper mortieren uit een berm te frutselen. „Dit is niet te doen, de hele struik zit vol.”
Een kapotte ruit in een bushokje, een beschadigde brug en steeds meer vuilniszakken vol vuurwerkafval. Het enthousiasme onder de vrijwilligers verandert langzaamaan in verbijstering.
Angelique Bootsman, fractievoorzitter van Volendam80, die speciaal voor de opruimactie haar zoon had meegenomen, schrikt enorm van de omvang van het probleem. „Op het eerste gezicht denk je dat het wel meevalt met die rotzooi op straat, maar als je goed kijkt, zie je pas hoe erg het is.” Het valt haar dan ook een beetje tegen dat er niet meer raadsleden aanwezig zijn.
In maart 2019 heeft de gehele gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie van Volendam80 om het vuurwerkafval aan te pakken door een kleine vergoeding uit te keren aan de jeugd voor het opruimen van vuurwerk. De fracties hadden inmiddels al een nieuwe motie voorbereid toen Kees afgelopen december in de raadsvergadering een gloedvol betoog hield voor een passende oplossing voor het vuurwerkafval in onze gemeente.
„Daar waar er in onze gemeente nog geen regeling is doorgevoerd, is deze in de gemeente Purmerend al een groot succes”, vertelt Kees. „Voor iedere kilo vuurwerkafval krijg je 0,25 euro. Er is daar bijna 21.000 kilo ingeleverd.” Zowel Angelique als Kees hopen dat de wethouder inziet hoe belangrijk de voltallige raad dit onderwerp vindt en dat er in onze gemeente volgend jaar ook werk van wordt maakt. Kees: „Dit kan zo gewoon niet langer.”
Na twee uur verzamelen alle vrijwilligers zich weer in het glazen tuinhuis van Kees. Om op te warmen wordt er voor iedereen Glühwijn geschonken en nadat alle ervaringen gedeeld zijn, besluit het gezelschap unaniem: „Het viel niet mee.”
‘Vuurwerk is prachtig,
maar dat weegt niet op
tegen alle ellende
die het veroorzaakt’
Kees begint hardop te rekenen. „In deze twee uur tijd hebben we slechts een deel van het Middengebied, van het Munnickenveld, van het Boelenspark, en de rand van Edam kunnen opruimen. Wat zou dat zijn, zo’n drie a vijf procent van onze gemeente? En in dit beperkte gebied hebben we al 600 kilo vuurwerkafval ingezameld. Moet je nagaan hoeveel er dan verder nog ligt. Het is een ware ramp.”
„Het is echt een kwestie van bewustwording”, zegt een van de deelnemers. „Mensen beseffen niet wat ze de natuur aandoen. Al het vuurwerk dat hier nu in de parken ligt bevat zware metalen, waaronder koper. Dit komt op den duur in het water terecht, en via via komt het uiteindelijk in ons lichaam terecht.”
„Er is echt maar een manier om dit probleem op te lossen”, zegt Kees stellig. „En dat is met een landelijk verbod op particulier vuurwerk.” Kees snapt dat veel mensen dit misschien niet zien zitten. “Het is natuurlijk prachtig, dat vuurwerk. Dat vind ik zelf ook. Maar die paar mooie momenten wegen niet op tegen alle ellende die ermee gepaard gaat.”
Daarmee verwijst Kees niet uitsluitend naar al het afval dat na afloop blijft liggen. „Kijk ook naar alle schade die we er ieder jaar aan overhouden”, vervolgt hij: Het vandalisme, de overspannen dieren, de ernstige verwondingen, dit jaar zelfs een vader en kind die zijn overleden in een lift als gevolg van een brand die in een portiek werd veroorzaakt door twee minderjarigen die daar vuurwerk afstaken. Het is krankzinnig dat we er nog mee doorgaan.”
Kees kijkt hoopvol naar de toekomst. „Wij gaan dat vuurwerkverbod nog meemaken, let op mijn woorden. Voor de jaarwisseling waren alleen de Partij van de Dieren en Groenlinks voor het volledig afschaffen van vuurwerk. Maar je ziet nu echt een verschuiving plaatsvinden. Steeds meer mensen zijn deze gevaarlijke traditie meer dan zat. Op dit moment hebben al meer dan 300.000 mensen een online petitie voor een vuurwerkverbod ondertekend. De politiek kan er straks niet meer omheen.”
woensdag 1 januari 2020

Bijna Rijk

Traditioneel worden er bij ons thuis
decemberkalenders gekocht.
Een geniale vorm van krasloten
waar we geen weerstand aan kunnen bieden.

Dat betekent dat evodammer
elke avond een vakje mag openmaken en krassen.

Evodammer kraste steeds meer sterren.
Tot Kerstmis zelfs al 9.
Toe-maar. Dat schiet op.

Een lichte kriebel van het-zal-toch-niet
maakte zich van ons meester
toen twee dagen later ster nr.10 werd opengekrast.

Nog  één ster en we waren rijk.

Maar het mocht niet zo zijn.
(dat wisten de ontwerpers van deze krasloten allang
en wij diep van binnen natuurlijk ook)
De 11e ster zat er niet  in.

Niet rijk.
Toch gelukkig.

Dat wens ik u toe voor 2020evodammer schreef eerder over dit onderwerp:

http://evodammer.blogspot.nl/2011/12/krassen-toen-krassen-nu.html

https://evodammer.blogspot.com/2015/12/gewonnen.html


zondag 29 december 2019

Digitaal Afval Op Groot-Waterland En Praktische Oplossingen In Eigen Buurtje

Op ons lokale digitale afvalbakje Groot-Waterland het bericht dat de gemeente - als elk jaar -
ondergrondse containers gaat afsluiten om schade door vuurwerk te voorkomen. De 'gewone'
bovengrondse containers en afvalbakken horen hier overigens niet bij.

De reacties op dit bericht 
van J.H. Gelijk/Anoniem (te  dom voor woorden) 
en van Kees Nardoes/Erwin Buijs
(gaat nergens over)
geven weer eens glashelder
het failliet aan van anoniem internet. 

Ze hebben geen idee waar ze over praten
aan vooroordelen geen gebrek
en zijn ook niet bereid vragen te stellen
de waarheid te zoeken 
of in oplossingen te denken.

Dit soort sneue types komt niet verder dan
snelle digitale meninkjes uit de onderbuik 
van deze niet te benijden nitwittende dommeriken.

Zal wel iets te maken hebben met een tekort
aan goed-functionerende hersencellen.

Konden we zulks (digitaal) afval ook maar afsluiten. En dan niet alleen eind december
maar ook de rest van het jaar.

Mijn wensen voor 2020 voor hen zouden zijn: goed lezen - goed luisteren - vragen stellen
en vooral: niet zeuren maar positief in oplossingen denken
en bereid zijn ook zelf de handjes te laten wapperen.De feiten zijn dat  wij als gemeenschap - ook in de openbare ruimte -
jaarlijks 1000-euro's vuurwerk-schade hebben. Daarom besteedt de gemeente EdamVolendam
aandacht aan dit ondergrondse-containers-afsluit-project. Dat doen ze overigens al jaren
en het wordt helder gecommuniceerd  in de media en via een poster op de bak zelf.
Het  is ff een klus voor ze maar het levert altijd op in de reductie van de  kosten.

Elke maatregel die helpt die vandalistische vuurwerk-schade te voorkomen is dus welkom.

Op ons buurtje hebben we al jaren geleden de afvalbak op het speelveldje geadopteerd.
Af&toe legen - beetje  schoonhouden en in deze dagen vuurwerkproef maken.

klik op de afbeelding
voor een vergrotingDat laatste is simpel.
Deurtje eruit - bak eruit
en er is niets meer over
om op te blazen.Op 2 januari staat 'ie weer
ingevet en schoongemaakt
en met nieuwe vuilniszak erin
(op kosten van de buurtvereniging)
klaar voor een nieuw jaar afval-ontvangen.

Klusje van niks. Maar 't werkt al  jaren.

Misschien een ideetje voor onze lokale 'participatie-maatschapij-modus
waar de dames&heren bestuurderen zo graag over praten.

Buurtbewoners een container/afvalbak in eigen omgeving laten adopteren
en hen in overleg zorg te laten dragen voor het onderhoud.

Iets dat - in  veel wél modern denkende gemeenten - allang gebeurt.

Beetje  administratie - weinig kosten - veel betrokkenheid.
En de buurtbewoners zelf hebben er  zo óók hun voordeel van:
niets is prettiger dan dat je eigen buurtje een beetje op orde blijft.

Mijn wensen voor 2020 voor de jongens&meisjes op Fort Stadskantoor  zouden zijn:
Visie en de durf&lef om positief en buiten de gebaande paden te denken.
dinsdag 24 december 2019

Kerst 2019

Hij staat.
Ook dit jaar weer op 24 december de kerstboom neergezet.
Een mooi boompie en veel hulp van het kleinkind.
(kost een balletje maar dan leert ze ook weer  wat.


klik op de afbeelding
voor  een vergroting
En ook in 2020
wordt er
door mevrouw evodammer
weer een stuk van
De Camino gelopen.

Daarom  is onze piek al  jaren
een rugzakje. Wandelen in Spanje
is voor haar de piek in het jaar.

Alle blogs van evodammer
over dit onderwerp
teruglezend
zie ik dat er
niets nieuws onder de zon is.

Elk jaar weer op 24 december
dit verhaaltje.

Saai ? Nee hoor.
Een rustgevende gedachte.

zondag 22 december 2019

Kerstboom BV Jacob Peteys 2019

Het begon
als elk jaar
met een huis-aan-huis-brief voor alle bewoners.En werkelijk: daar staat een stoere buurman
zijn eigen boom (ooit meegenomen als piepklein stekkie in een plastic zakje uit Oostenrijk)
om te zagen. Toch emotioneel na 30 jaar.
geveld
Daarna het passen&meten
(met bijbehorende buurlijke discussie over lengte en dikte en zaaghoek)
en op maat zagen.
Want het gat
zit er al.
Al jaren.

De rest van het  jaar
goed afgedekt en verscholen
onder het grasveld.

Teruggevonden
dankzij
de metaaldetector
van de buurvrouwHet plaatsen van de piek
is een ere-baan.

Hoewel................
eigenlijk alleen  het werk
voor iemand die op die ladder
durft te gaan staan.

Gelukkig hebben wij
zo'n stoere buurman
in ons midden.

Na de scène met de piek
en de verlichting
mogen alle ballen
kerstmannen
sneeuwpoppen
en kerststerren er
naar hartelust
in.En daar staat 'ie dan.
Helemaal klaar voor de Kerst.

Niet modieus en fashion-like
maar wel héél gezellig.
En vooral: van ons  sámen.

Een boom - geschonken uit eigen tuin
gezamenlijk neergezet door buren
versierd zoals we hier zijn: een gezellig allegaartje.

Je zou het elk pleintje en straatje en buurtje toewensen.


zaterdag 14 december 2019

EdamVolendam Vuurwerkoverlast

Bron: De NiVo 2019 12 18klik op een artikel voor een vergrotingHet gemeentebestuur van EdamVolendam wil niet overgaan tot het instellen van vuurwerkvrije zones in Edam-Volendam. Ook zal het niet overgaan tot een beloningsysteem voor het inleveren van vuurwerkafval. 

De gemeente wil vooralsnog de bestaande aanpak vuurwerkoverlast continueren.

Dat roept natuurlijk de vraag op wat die 'bestaande aanpak' inhoudt.
Nou. Da's dus niet veel. Zeg maar niks. Een beetje - op papier - handhaven
en in januari een rondje vegen (alleen de  rijweg !) en door professionals laten rapen
(hun ''standaard rondje'/ alleen op de  drukkere plekken)

Nee, het gaat weer ouderwetsch knallen en stinken 
in EdamVolendam op 31 december.
En de rotzooi achteraf is ons.

EdamVolendam - altijd 30  jaar achter de feiten aan.

voor meer info:
https://evodammer.blogspot.com/search?q=vuurwerk

onder deze link een filmpje van de 'Stichting Vrolijk Vuurwerk' i.o.
van Kees Veerman: https://youtu.be/19HRaTdgGF8

De boodschap is duidelijk.Vuurwerkmotie EdamVolendam 2019 03 14


klik op een artikel voor een vergroting


De gemeente komt ondertussen niet verder 
dan een nogal lullig artikeltje 
op eigen website en op de 
mededelingen-van-de-gemeente-pagina 
in lokale media. 

Enig schaamtegevoel is 
die jongens&meisjes op Fort Stadskantoor vreemd.

We hebben uw medewerking nodig!

Er wordt al veel vuurwerk afgestoken, waardoor er veel overlast wordt gemeld. We doen een beroep op u om deze vorm van overlast te voorkomen. Spreek erover met uw kind(eren) en spreek anderen erop aan. Overtuig hen ervan om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken.

Veilig vuurwerk

Legaal vuurwerk is goedgekeurd. Dat betekent dat u het, als u er correct mee omgaat, veilig kunt afsteken. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’ en aan het CE-keurmerk. Ook staat het productiejaar op de verpakking.

Wanneer toegestaan?

Het afsteken van vuurwerk is toegelaten van 18:00 uur op 31 december, tot 02:00 uur op 1 januari. Buiten deze tijden is het verboden vuurwerk te gebruiken. Wie dat toch doet, krijgt een boete en vuurwerk op straat wordt in beslag genomen. Minderjarigen kunnen voor een alternatieve straf worden aangemeld.

Blijf overlast melden

Wij roepen iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl.


...............en een brief van de burgemoeder hoogstpersoonlijk................Beste heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u ouder of verzorger bent van een minderjarige. We zitten in de laatste maand van 2019. Oud en Nieuw staat voor de deur. Veel inwoners van Edam-Volendam vieren het nieuwe jaar graag uitbundig met vuurwerk. Natuurlijk reken ik erop dat de jaarwisseling ook dit jaar een mooi feest wordt. Als burgemeester vraag ik daarbij uw aandacht voor veilig vuurwerkgebruik.
Vuurwerk heeft soms de nodige aantrekkingskracht voor kinderen. Als ouder/verzorger heeft u de verantwoordelijkheid dat uw kind de regels voor vuurwerk naleeft. Ik vraag u erop te letten dat uw kind verantwoord met vuurwerk omgaat en niet over illegaal vuurwerk beschikt. In deze brief leest u daar meer over.
Veilig vuurwerk aanschaffen
Legaal vuurwerk is goedgekeurd. Dat betekent dat u het, als u er correct mee omgaat, veilig kunt afsteken. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’ en aan het CE-keurmerk. Het productiejaar staat ook op de verpakking.
Illegaal vuurwerk
Online zijn ook vuurwerksoorten te koop die illegaal zijn. Vuurwerk zoals lawinepijlen, ‘Cobra’s’ en mortierladingen is heel krachtig en kan enorme schade aanrichten. Het is levensgevaarlijk voor omstanders en voor wie ze afsteekt. Wie illegaal vuurwerk heeft, riskeert een justitiële sanctie. De politie schat in dat minstens een kwart van de vuurwerkslachtoffers door illegaal vuurwerk komt. Als ouder vraag ik u erop toe te zien dat uw kind(eren) niet met illegaal vuurwerk de straat op gaan.
Waar en wanneer aanschaffen?
Vuurwerk is dit jaar te koop van 28 december tot op oudejaarsdag. Vuurwerk schaft u het beste aan bij een handelaar die over de noodzakelijk vakkennis beschikt. Pas op met het bestellen van vuurwerk via Internet. Let erop dat vuurwerk dat u online bestelt wel is goedgekeurd en geschikt is voor particulier gebruik. Dat is in het belang van uw eigen veiligheid.
Wanneer toegestaan?
Het afsteken van vuurwerk is toegelaten van 18:00 uur op 31 december, tot 02:00 uur op 1 januari. Buiten deze tijden is het verboden vuurwerk te gebruiken. Wie dat toch doet, krijgt een boete en vuurwerk op straat wordt in beslag genomen. Minderjarigen kunnen voor een alternatieve straf worden aangemeld.
Overlast
De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van vuurwerkoverlast. Vrijwel altijd blijken de daders minderjarige kinderen te zijn, die met vuurwerk de straat op gaan. Natuurlijk treden politie en handhavers daartegen op. Maar ik zie liever dat ouders met hun kind(eren) afspreken dit niet te doen. Als u kinderen kent die met vuurwerk rondlopen, vraag ik u die aan te spreken. Dat voorkomt een hoop overlast.
Sancties
Onderaan deze brief vindt u een verwijzing naar een internetpagina van het Openbaar Ministerie. Daarin leest u welke sancties het gevolg kunnen zijn van vuurwerkoverlast, of bezit van illegaal vuurwerk. Natuurlijk hoop ik dat dergelijke sancties in onze gemeente achterwege kunnen blijven. Daarom roep ik u op veilig en juist vuurwerkgebruik met uw kind(eren) te bespreken.
Tips
  • Meld bezit en handel van illegaal vuurwerk bij de politie. Dit vuurwerk kan mensen in gevaar brengen. Wilt u anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 —7000.
  • Als u vuurwerk koopt, kunt u kiezen voor siervuurwerk of vuurpijlen. Knalvuurwerk brengt minder entertainment en maakt alleen lawaai. Daarom is de overlast van knalvuurwerk groter.
Laten we er samen een feestelijke jaarwisseling van maken. Ik wens u alvast goede feestdagen toe, en het beste voor 2020.
Hoogachtend,
De burgemeester van Edam-Volendam,
L.J. Sievers.

Politie internetpagina over vuurwerk, zie: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
Openbaar Ministerie – strafrichtlijnen, zie: https://www.om.nl/onderwerpen/jaarwisseling/@96127/richtlijn-2f

dinsdag 10 december 2019

Art Bike Edam - Weer Een Prachtige Fiets

Op De Beurs in Edam staat weer een prachtige nieuwe aflevering
van een Art-Bike-fiets. Hij is weer geweldig.

Gaat u kijken en neem uw tijd.

bezoek hun facebook-pagina
https://www.facebook.com/ArtbikeEdam/


vrijdag 6 december 2019

Verwijderd


Evodammer schreef een blog over een19-jarige ict-student die als gevolg van het  optreden van
een paar Kafkaans-denkende IND-ambtenaren geheel onterecht werd opgepakt en vastgezet.

Het goede nieuws is dat  Daniel weer vrij is.
Hij heeft in afwachting van de oplossing  een voorlopige verblijfsvergunning gekregen.

Voor evodammer is het 'slechte' nieuws dat internet met zijn  - ter ondersteuning van de petitie bedoelde - blog met zijn website evodammer aan de  loop ging.

Daarom is dit blog verwijderd.


donderdag 5 december 2019

Kerstmarkt Weggeefwinkel Edam


op 
Zaterdag 7 December 2019
van 
11:00 tot 13:00 
in 
bibliotheek Meerwijk in Edam


zondag 1 december 2019

Hotspot

Bij de kruising Blokgouw  - Oostwal is het altijd raak.

Evodammer gaat er een paar keer per jaar maar weer eens vissen
en vuilrapen. Gisteren een feestje want het was prachtig weer en gezond-buiten is altijd  goed.

Omdat er een bocht in het slootje zit waait de westenwind veel drijf-zwerfvuil
in die hoek. Maar het is ook wel een route/plek waarin het blijkbaar verleidelijk is
om  je flesje of blikje of snoepzak in het water te gooien.

Hoe moet je het als eenvoudig burger voor elkaar krijgen dat de gemeente/de professionele
schoonmakers zo'n plek als deze  (er zijn er meer) met grotere regelmaat even langslopen
en schoonmaken ? Zet dit op de lijst met hot-spots !

Gezien de reacties scheelt het bij de voorbijgangende wandelaars en fietsers
in ieder geval een hoop ergernis.

edamvolendamschoon@xs4all.nl

dinsdag 26 november 2019

EdamVolendam Gehandicaptenmanifest ?

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.


https://youtu.be/hKmWFu7NOiM

https://youtu.be/3Byz_Fk8aLo

https://youtu.be/kqONvz8xU8E

Bron: VNG

De 40 gemeenten die meedoen aan het VNG-koplopersproject voor het VN-verdrag Handicap ondertekenden op 14 juni het manifest 'Iedereen doet mee!'

Minister Hugo de Jonge (VWS) en Illya Soffer, directeur van Ieder(in) zetten ter aanmoediging als eersten hun handtekening onder het manifest. Als directeur van Ieder(in) vertegenwoordigt Illya Soffer de Alliantie VN-verdrag: de groep gehandicapten- en cliëntenorganisaties die nauw betrokken is bij het VNG-programma VN-verdrag Handicap.
Namens de koplopergemeenten ondertekende een burgemeester, wethouder of gemandateerde ambtenaar, ieder samen met een ervaringsdeskundige uit hun gemeente. Zie voor meer informatie over het VNG-programma: https://www.vng.nl/vn-verdragMijn vraag zou zijn of wij ons ook al hebben opgegeven voor het gehandicaptenmanifest.
Wij zijn  we nog  lang  geen 'koploper-gemeente' maar
dat zouden  we misschien wel willen worden ?!

Anders is al die andere opschepperij over hoe goed- en top- we wel niet zijn
een béétje wrang.


Want wat ik er van zie in onze openbare ruimte zijn in EdamVolendam medeburgers  met een handicap - of ze  nu visueel/auditief beperkt - mobiel beperkt of oud of jong zijn
ook in die openbare ruimte nog steeds het kind  van de rekening.

De schaamte ver voorbij geldt hier nog te vaak het recht van sterkste.

voetgangeredamvolendam@xs4all.nl

woensdag 20 november 2019

Bamboe Verkeersborden Politiek Voor De Bühne ?


In de gemeenteraad is het initiatief genomen
om bamboe verkeersborden te gaan gebruiken
binnen onze gemeente.

Ik dacht in mijn onwetendheid nog
dat het over de palen ging
maar die blijven gewoon
van staal.

Toch lovenswaardig om er over te praten / te onderzoeken.

Uiteindelijk zal het gaan om een proef want hé:
dit is EdamVolendam en daar loopt alles altijd 30 jaar achter
en  conservatieve en vooral vaak bange raadsleden te over.

De indieners hebben niet de moeite genomen
te bedenken en te onderzoeken
welke opties er nog meer zijn voor bamboe-bebording in de openbare ruimte.
Straatnaamborden - wegmarkeringen - meldingsborden e.v.a.

Enige achtergrond-informatie over de productie (veel energie / veel chemische middelen)
de arbeidsomstandigheden en bijvoorbeeld  duurzaamheid (transport / fabricage / bestickering / recyclebaarheid)  ontbrak.

Het is ook heel ingewikkeld
om dat  allemaal te weten en te vergelijken
met de bestaande (aluminium) en andere opties.

Bij mij groeide het gevoel dat dit hele  idee
van een pilot-project bamboe-verkeersborden
een beetje voor de bühne is
en niet echt een bijdrage aan ons leefmilieu.

Bamboe is het hardhout van de  toekomst
met alle voordelen vandien. In het beste geval kan het
metaal en plastic/kunststof vervangen.

Maar een paar vraagtekens mogen er wel bij gezet worden.Voor lokale politieke partijen die goede sier willen maken op het thema duurzaamheid
heeft evodammer (en niet alleen hij) nog wel 101 veel betere ideeëninfo:

Verkeersborden Van Bamboe In Bloemendaal

,,Bamboe is een duurzaam alternatief voor de reguliere verkeersborden van aluminium. Bamboe is zeer sterk, volledig recyclebaar en groeit snel. Eén bamboeplant bestaat uit meerdere stammen waar steeds weer nieuwe scheuten uit groeien. Elk jaar wordt 20 tot 25 procent van deze stammen gekapt. Door steeds maar een deel te kappen, blijft de plant leven en groeit weer door. Tijdens de groei absorbeert de bamboesoort veel CO2.” productie van bamboe materialen

https://www.comhan.com/nl/het-productieproces-van-aluminium


Beste heer evodammer
Het is genant. Dit besluit hoort op het stadhuis te worden genomen
en is in gene dele iets waar de gemeenteraad zich mee dient te bemoeien.
F vd V. Volendam

bron: Stadskrant
Naar aanleiding van de op 7 november 2019 aangenomen motie ‘Verkeersborden van bamboe’ worden als proef op het Munnikenveld te Volendam de bestaande borden vervangen door bamboe-verkeersborden.
Op dit moment is de levertijd van de bamboe-borden minimaal drie maanden. Eerder worden in de oude kom van Volendam de borden door ‘traditionele’ aluminium borden vervangen. De borden in deze buurten stonden al op de planning om vervangen te worden.
Op deze manier kan de gemeente goed vergelijken wat de overeenkomsten of verschillen zijn tussen borden van bamboe en aluminium. De aanschafkosten van bamboeborden zijn hoger, de financiële gevolgen van € 5.000 komen ten laste van het saldo begroting 2020.