woensdag 6 februari 2013

Nog Een Aap Uit De Mouw !
Peter Louter
Bron: De NIVO 06 februari 2013

Om te beginnen neem ik u mee terug naar 2004. Dat is het jaar waarin heftig werd gestreden om de nieuwbouw van PiusX op dezelfde plaats te krijgen als waar het stond. Vooral het CDA was daar in die tijd tegen. Ze wilden dat nooit goed uitleggen en zeiden daarom maar dat er sprake was van ‘voortschrijdend inzicht’.  Dat zult u zich vast nog wel herinneren.

Toen al besefte een aantal mensen dat het CDA er liever niet voor uitkwam dat ze op lange termijn plannen had voor winkeltjes met appartementen erboven. Binnenkort zullen ze gelijk krijgen.

Op de raadsvergadering van 28 februari as. zal het college een plan aan de gemeenteraad voorleggen waarin de hele Zeestraat en het Europaplein op de schop gaan. Er moet 4500m2 winkeloppervlak bij komen en er worden 700 ondergrondse parkeerplaatsen aangelegd. Als het doorgaat zal die omgeving voor een paar jaar één grote bouwput en bouwplaats worden. Vergeleken daarbij is het verlies van parkeerplaatsen op het Europaplein nog kinderspel bij wat winkeliers en omwonenden
te wachten staat.

Dat het plan nog kan worden teruggedraaid lijkt lastig. ‘Meesterstrateeg’ wethouder Kes heeft de meeste troeven al binnen. Zonder dat algemeen bekend werd wat daarvan precies de eindbedoeling was, kreeg ze van de gemeenteraad al verlof om vrijkomende panden in dat gebied op te kopen. Ze heeft de kaarten goed gedeeld en heeft alle troeven uitgespeeld. Zo kon ze al een begin maken met de uitvoering van het plan zonder dat het plan in de gemeenteraad was behandeld.

Het is weer eens een voorbeeld van de geweldige transparantie bij onze gemeente. Voor bewoners en winkeliers zal het een grote en onaangename verrassing zijn. Het is vooral een voorbeeld van ‘eindigen’ waar je had moeten beginnen. Zo’n plan had in grote lijnen eerst uitvoerig in de inspraak moeten worden gebracht. Als daar dan draagvlak voor blijkt te bestaan, kun je het stapsgewijs gaan invullen met deelplannen. De gemeente heeft de omgekeerde weg gevolgd en de gemeenteraad kan eigenlijk niet meer terug. Ze heeft al met te veel voorbereidende stappen van wethouder Kes  ingestemd. Het college heeft draagvlak gezocht in de gemeenteraad. Die kan niet meer terug.
De belangrijkste beslissingen zijn al achter de rug.

Natuurlijk gaat het plan de inspraak in. Het plan zelf zal wel niet ter discussie staan. Maar u mag vast meepraten over ondergeschikte details als de voegbreedte. Natuurlijk mag u ook zeggen dat u liever 100 extra parkeerplaatsen wilt en het college zal er dan vast wel 25 bij willen doen
als blijk van haar goede wil.

Een ingewijde vertelde me dat het autovrij maken van het Europaplein nergens voor nodig was. Het is alleen maar gedaan om u een voorproefje te geven van wat er gaat komen. Dat het ten koste ging van de ondernemers rond het Europaplein speelde kennelijk geen rol bij het college dat begerig was om  alvast iets te laten zien en daar aan te laten wennen. Het plein wordt het hart van een nieuwe winkelstraat en winkelplein.

Queen Kes zegt dat  gebleken zou zijn dat we te weinig winkels in de Oude Kom hebben. Lijkt me onzin. Als daar draagvlak voor was, zouden ze er al lang geweest zijn. Onderzoek dat ik ken, laat alleen zie dat er in de Oude Kom te weinig diversiteit is. Vanwege zo’n aanvechtbaar argument van Queen Kes kunnen we natuurlijk niet de hele Oude Kom gaan verbouwen. Gezien alles wat daarbij komt kijken moet er sprake zijn van zeer zwaarwegende argumenten. Ik zie ze niet. Ziet U ze?
Wat ik zie is een van bovenaf opgelegd plan.

In de marge van deze gigantische plannen waren directe familieleden van de wethouder, 
de heren Kes, al bezig met plannen om het Volendams museum op te heffen, zodat dat gebouw alvast vrij kwam. Hun argument was dat het museum wel gemist kon worden omdat het verleden beter in boeken kon blijven voortbestaan. Gelukkig kon verijdeld worden dat de heren Kes hun plannen konden uitvoeren. Ik heb daar een aardig stapeltje documentatie over.

Er is alle reden voor inwoners en ondernemers uit de Oude Kom om naar die raadsvergadering te komen. Dan kunnen ze zien hoe de verschillende partijen zich hier uit redden. Ze hebben zich eigenlijk al vastgelegd en moeten nu maar uitleggen waarom u alleen maar over de goothoogte en de te gebruiken voeg  mag inspreken.

Dat geeft mij alvast de gelegenheid om het college er op te wijzen dat als er wat meer publiek komt kijken, er altijd stoelen te kort zijn. Misschien kan Lijst Kras een amendement op de begroting indienen zodat er begrotingsruimte komt om, laten we zeggen vijftig klapstoelen aan te schaffen, en het toegestroomde publiek tijdens de pauze ook te laten genieten van een gevulde koek.
 Al heb ik zelf liever een kroket, als ik het mag zeggen.

Peter Louter

UPDATE:

5 februari 2013
Inmiddels van de Nivo het bericht ontvangen dat het kladblok zal worden gepubliceerd 
minus de passage over vader en broer van Marisa Kes en het museum.

6 februari 2013
Dit kladblok is in De NIVO van 6 februari 2013 verschenen
De redactie van De NIVO heeft er inderdaad voor gekozen één alinea weg te laten.
De betreffende alinea (8 - cursief) staat er hierboven wel bij.

Hun motivatie hiervoor kwam een paar dagen later:

Beste Peter,
Na overleg met diverse mensen hebben wij besloten 
geen “Kladblokken” meer in de Nivo te plaatsen 
om zo de eenheid in de gemeenschap te waarborgen. 
Voor ons is de discussie gesloten.
M.vr.gr.
Pxxx SxxxxxxxEvodammer vindt - met alle respect - dat dit niet kan. Je plaatst óf niet óf alles of je gaat - vooraf -
de discussie aan om te kijken of er een oplossing/compromis mogelijk is.

Uiteindelijk is deze column de mening van de auteur. Niet de mening van de redactie van De NIVO.
Op eigen houtje veranderingen aanbrengen in de tekst van een ander is not done

De zin "..........om de eenheid in de gemeenschap te waarborgen ?.........." geeft te denken.

Vrij vertaald komt deze opmerking er op neer dat de redactie van De NIVO zegt:
Wij willen geen tegendraadse meningen in onze krant. Kritiek - hoe feitelijk onderbouwd ook -
wordt niet getolereerd. Wij als redactie bepalen wat onze lezers mogen lezen - of niet.

En dat in de 21e eeuw.
Daar krijg je toch een steek van in je hart !

              zie ook:  http://edam.volendam.nl/?p=84044