woensdag 6 februari 2013

Kladblok Peter Louter Voortaan Geweigerd In NIVO ?

Of de duvel ermee speelt zou mijn oma zeggen 
(en zij kon het weten)

Afgelopen weekend hadden we een hevig dispuut 
over de vraag of een krant of website
het zich kan permitteren om haar oren te laten hangen 
naar degenen die het betalen.
Dat een krant commercieel moet denken is logisch. 
Dat is haar bestaansrecht. 

Het wordt anders als de redactie 
zich gaat schikken naar de wensen van de politiek. 
Dan wordt zo'n 
- tot nu toe gerespecteerd lokaal weekbladje -
een partij-(dig) club-orgaan.

Het wekt ook de stellige indruk dat de redactie van de NIVO
op de een of andere manier afhankelijk of onder de (dwingende) invloed van
bepaalde personen is. Dat moet je als je een geloofwaardige redacteur/krant wilt zijn
echt niet willen.

De schade aan het imago 
en voor de gemeenschap
is dan groter 
dan de winst van het moment.

Bron: Peter Louter

Ik lees net in de Nivo dat ik bewust leugens verspreid. 

Onder andere over het plan Dorpshart. 
De druk op de redactie om mijn Kladblokken te weren is kennelijk zo groot 
dat ze zo’n ongehoord motief gebruiken. 

In een recente fittie (met de Nivo werd ik door Kes van leugens in mijn laatste kladblok 

(dat door de Nivo aan haar was voorgelegd) beticht. Hoewel ik het gedocumenteerde bewijs 
aan de redactie heb voorgelegd, is dat compleet genegeerd. 

Kennelijk is onder meer een te vernieuwen dorpshart zo belangrijk dat critici op zo’n manier moeten worden geweerd. Jammer dat als het er op aan komt niet iedereen een rechte rug heeft en de voorkeur geeft aan ‘make believe’ in plaats van de twijfel die het gebeuren achter de coulissen wekt. Jammer, maar het leven gaat verder.
Bedoeld kladblok is wel 
in De NIVO verschenen vandaag.
Ook een reactie van Peter Louter op het onderwerp "Verklaring Van Wethouder Runderkamp"
kreeg een plaatsje in de krant.

Tot zover schijnbaar niets aan de hand.
Maar het naschrift van de redactie
is duidelijk: vanaf nu geen tegenspraak meer!

U kunt de kladblokken wekelijks
ook op evodammer lezen.  1. fittie
    [slang] fittie; stroggel = ruzie