zaterdag 14 december 2019

EdamVolendam Vuurwerkoverlast

Bron: De NiVo 2019 12 18klik op een artikel voor een vergrotingHet gemeentebestuur van EdamVolendam wil niet overgaan tot het instellen van vuurwerkvrije zones in Edam-Volendam. Ook zal het niet overgaan tot een beloningsysteem voor het inleveren van vuurwerkafval. 

De gemeente wil vooralsnog de bestaande aanpak vuurwerkoverlast continueren.

Dat roept natuurlijk de vraag op wat die 'bestaande aanpak' inhoudt.
Nou. Da's dus niet veel. Zeg maar niks. Een beetje - op papier - handhaven
en in januari een rondje vegen (alleen de  rijweg !) en door professionals laten rapen
(hun ''standaard rondje'/ alleen op de  drukkere plekken)

Nee, het gaat weer ouderwetsch knallen en stinken 
in EdamVolendam op 31 december.
En de rotzooi achteraf is ons.

EdamVolendam - altijd 30  jaar achter de feiten aan.

voor meer info:
https://evodammer.blogspot.com/search?q=vuurwerk

onder deze link een filmpje van de 'Stichting Vrolijk Vuurwerk' i.o.
van Kees Veerman: https://youtu.be/19HRaTdgGF8

De boodschap is duidelijk.Vuurwerkmotie EdamVolendam 2019 03 14


klik op een artikel voor een vergroting


De gemeente komt ondertussen niet verder 
dan een nogal lullig artikeltje 
op eigen website en op de 
mededelingen-van-de-gemeente-pagina 
in lokale media. 

Enig schaamtegevoel is 
die jongens&meisjes op Fort Stadskantoor vreemd.

We hebben uw medewerking nodig!

Er wordt al veel vuurwerk afgestoken, waardoor er veel overlast wordt gemeld. We doen een beroep op u om deze vorm van overlast te voorkomen. Spreek erover met uw kind(eren) en spreek anderen erop aan. Overtuig hen ervan om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken.

Veilig vuurwerk

Legaal vuurwerk is goedgekeurd. Dat betekent dat u het, als u er correct mee omgaat, veilig kunt afsteken. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’ en aan het CE-keurmerk. Ook staat het productiejaar op de verpakking.

Wanneer toegestaan?

Het afsteken van vuurwerk is toegelaten van 18:00 uur op 31 december, tot 02:00 uur op 1 januari. Buiten deze tijden is het verboden vuurwerk te gebruiken. Wie dat toch doet, krijgt een boete en vuurwerk op straat wordt in beslag genomen. Minderjarigen kunnen voor een alternatieve straf worden aangemeld.

Blijf overlast melden

Wij roepen iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl.


...............en een brief van de burgemoeder hoogstpersoonlijk................Beste heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u ouder of verzorger bent van een minderjarige. We zitten in de laatste maand van 2019. Oud en Nieuw staat voor de deur. Veel inwoners van Edam-Volendam vieren het nieuwe jaar graag uitbundig met vuurwerk. Natuurlijk reken ik erop dat de jaarwisseling ook dit jaar een mooi feest wordt. Als burgemeester vraag ik daarbij uw aandacht voor veilig vuurwerkgebruik.
Vuurwerk heeft soms de nodige aantrekkingskracht voor kinderen. Als ouder/verzorger heeft u de verantwoordelijkheid dat uw kind de regels voor vuurwerk naleeft. Ik vraag u erop te letten dat uw kind verantwoord met vuurwerk omgaat en niet over illegaal vuurwerk beschikt. In deze brief leest u daar meer over.
Veilig vuurwerk aanschaffen
Legaal vuurwerk is goedgekeurd. Dat betekent dat u het, als u er correct mee omgaat, veilig kunt afsteken. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’ en aan het CE-keurmerk. Het productiejaar staat ook op de verpakking.
Illegaal vuurwerk
Online zijn ook vuurwerksoorten te koop die illegaal zijn. Vuurwerk zoals lawinepijlen, ‘Cobra’s’ en mortierladingen is heel krachtig en kan enorme schade aanrichten. Het is levensgevaarlijk voor omstanders en voor wie ze afsteekt. Wie illegaal vuurwerk heeft, riskeert een justitiĆ«le sanctie. De politie schat in dat minstens een kwart van de vuurwerkslachtoffers door illegaal vuurwerk komt. Als ouder vraag ik u erop toe te zien dat uw kind(eren) niet met illegaal vuurwerk de straat op gaan.
Waar en wanneer aanschaffen?
Vuurwerk is dit jaar te koop van 28 december tot op oudejaarsdag. Vuurwerk schaft u het beste aan bij een handelaar die over de noodzakelijk vakkennis beschikt. Pas op met het bestellen van vuurwerk via Internet. Let erop dat vuurwerk dat u online bestelt wel is goedgekeurd en geschikt is voor particulier gebruik. Dat is in het belang van uw eigen veiligheid.
Wanneer toegestaan?
Het afsteken van vuurwerk is toegelaten van 18:00 uur op 31 december, tot 02:00 uur op 1 januari. Buiten deze tijden is het verboden vuurwerk te gebruiken. Wie dat toch doet, krijgt een boete en vuurwerk op straat wordt in beslag genomen. Minderjarigen kunnen voor een alternatieve straf worden aangemeld.
Overlast
De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van vuurwerkoverlast. Vrijwel altijd blijken de daders minderjarige kinderen te zijn, die met vuurwerk de straat op gaan. Natuurlijk treden politie en handhavers daartegen op. Maar ik zie liever dat ouders met hun kind(eren) afspreken dit niet te doen. Als u kinderen kent die met vuurwerk rondlopen, vraag ik u die aan te spreken. Dat voorkomt een hoop overlast.
Sancties
Onderaan deze brief vindt u een verwijzing naar een internetpagina van het Openbaar Ministerie. Daarin leest u welke sancties het gevolg kunnen zijn van vuurwerkoverlast, of bezit van illegaal vuurwerk. Natuurlijk hoop ik dat dergelijke sancties in onze gemeente achterwege kunnen blijven. Daarom roep ik u op veilig en juist vuurwerkgebruik met uw kind(eren) te bespreken.
Tips
  • Meld bezit en handel van illegaal vuurwerk bij de politie. Dit vuurwerk kan mensen in gevaar brengen. Wilt u anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 —7000.
  • Als u vuurwerk koopt, kunt u kiezen voor siervuurwerk of vuurpijlen. Knalvuurwerk brengt minder entertainment en maakt alleen lawaai. Daarom is de overlast van knalvuurwerk groter.
Laten we er samen een feestelijke jaarwisseling van maken. Ik wens u alvast goede feestdagen toe, en het beste voor 2020.
Hoogachtend,
De burgemeester van Edam-Volendam,
L.J. Sievers.

Politie internetpagina over vuurwerk, zie: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
Openbaar Ministerie – strafrichtlijnen, zie: https://www.om.nl/onderwerpen/jaarwisseling/@96127/richtlijn-2f