dinsdag 26 november 2019

EdamVolendam Gehandicaptenmanifest ?

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.


https://youtu.be/hKmWFu7NOiM

https://youtu.be/3Byz_Fk8aLo

https://youtu.be/kqONvz8xU8E

Bron: VNG

De 40 gemeenten die meedoen aan het VNG-koplopersproject voor het VN-verdrag Handicap ondertekenden op 14 juni het manifest 'Iedereen doet mee!'

Minister Hugo de Jonge (VWS) en Illya Soffer, directeur van Ieder(in) zetten ter aanmoediging als eersten hun handtekening onder het manifest. Als directeur van Ieder(in) vertegenwoordigt Illya Soffer de Alliantie VN-verdrag: de groep gehandicapten- en cliëntenorganisaties die nauw betrokken is bij het VNG-programma VN-verdrag Handicap.
Namens de koplopergemeenten ondertekende een burgemeester, wethouder of gemandateerde ambtenaar, ieder samen met een ervaringsdeskundige uit hun gemeente. Zie voor meer informatie over het VNG-programma: https://www.vng.nl/vn-verdragMijn vraag zou zijn of wij ons ook al hebben opgegeven voor het gehandicaptenmanifest.
Wij zijn  we nog  lang  geen 'koploper-gemeente' maar
dat zouden  we misschien wel willen worden ?!

Anders is al die andere opschepperij over hoe goed- en top- we wel niet zijn
een béétje wrang.


Want wat ik er van zie in onze openbare ruimte zijn in EdamVolendam medeburgers  met een handicap - of ze  nu visueel/auditief beperkt - mobiel beperkt of oud of jong zijn
ook in die openbare ruimte nog steeds het kind  van de rekening.

De schaamte ver voorbij geldt hier nog te vaak het recht van sterkste.

voetgangeredamvolendam@xs4all.nl