woensdag 19 augustus 2015

Logo EdamVolendamZeevang / De Schaamte Ver Voorbij

Eigenlijk wilde ik als titel; bestuurlijke stupiditeit.
Maar dat woord zal ik straks nog gebruiken.

De betrokkenheid van de gemiddelde burger in EdamVolendam en Zeevang bij de aanstaande fusie is klein. Dat is niet zo gek. Het proces wordt geleid door een paar volkomen dolgedraaide sociaal en maatschappelijk autistische 'professionals' die de burger benaderen alsof hij/zij verstandelijk en intellectueel nogal tekort komt. Je betrokkenheid als burger wordt dan water-naar-de-zee-dragen. paarlen-voor-de-zwijnen - mission-wanhoop. Dan haak je af. Dan denk je; "Jullie doen maar".
Dan ga je in de "Ik zie wel-modus". Zoek het ff lekker uit.

En dat is ook de strategie die de procesbegeleiders van de fusie tussen EdamVolendam en Zeevang
toepassen. Succes verzekerd.

Na het doordouwen van de fusie zonder de bevolking te raadplegen en het méér-dan-genante gerotzooi met de naamgeving blijken er nog diepere dieptepunten mogelijk.

We mogen nu kiezen uit een logo dat binnenskamers al besloten is - een logo dat al gekozen is of een logo dat het zeker gaat worden. En ze lijken ook nog eens erg op elkaar. (Het Henry-Ford-principe:
u mag elke kleur auto kiezen die u wilt als hij maar zwart is.)

Bedoeld logo is een standaard - zo-van-internet-te-plukken - nikserigheidje. Een door een stagiaire-ambtenaartje ingekleurd sjabloontje. Gegund aan een bureau dat er €10:000-en euro's voor vangt.
En dan nog durven schrijven: "Na een zorgvuldig proces van ontwerpen en selecteren..........."
Blijkbaar is er dus al - binnenskamers - voor ons gekozen.
Deze (fake) 'stemming' is de schaamte ver voorbij.

Op welke gaat u stemmen ?
Ik ga denk ik deze keer maar eens niet stemmen
en de tijd die ik daarmee uitspaar benutten om eens flink een potje te janken.

Op 1 januari 2016 gaan de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang fuseren. Op die bijzondere dag krijgt de gemeente ook een nieuw logo. Na een zorgvuldig proces van ontwerpen en selecteren, hebben we uw hulp nodig! Omdat er van het nieuwe logo meerdere varianten zijn, willen we de burgers naar hun mening vragen. Welk logo wilt u voor uw nieuwe gemeente?

(Ik zou hier niet op klikken !)
» Breng hier uw stem uit​

We mogen dus (democratisch !) stemmen
Per internet (dat sluit al een groot deel van de bevolking uit) - per brief
of dat we persoonlijk naar het stadskantoor komen om dat te doen.

De uitslag staat - Noord-Koreaanse-toestanden - al vast want wie
controleert de stemmen ? En als er nou frauduleuze handelingen bij het stemmen worden vastgesteld - gaat dan de fusie niet door ?

Hoe gek denken ze dat wij als burgers zijn ? De arrogantie ten top.
Bij belangrijke besluiten heb je niks in te brengen
bij dit soort besluiten mag je mee-besluiten wat al besloten is.
Inspraak en invloed maken het allemaal veels te ingewikkeld.

Ik denk dat heel veel burgers denken dat degenen
die deze waanzin bedenken gek zijn. En ik kan ze geen ongelijk geven.

Dieper doordenkend stel ik vast dat onze lokale volksvertegenwoordigers het ook maar laten gebeuren. Daar hebben we - ook in dit soort zaken - blijkbaar niets aan.
Of gaan ze dit - weer - schofferen van de burger nog ter sprake brengen in de gemeenteraad ?
Vragen welke malloten dit bedacht hebben  ? Hoeveel het gekost heeft ? Wie ze wel denken dat ze zijn ? Waar deze bestuurlijke stupiditeit goed voor is ? Of er andere opties zijn ?
Kratje bier wedden van niet ?!


Nog dieper doordenkend kun je natuurlijk ook zeggen
dat wij als burgers gek zijn. Ons in de slachtoffer-rol wentelen.
Dat we het pikken dat zulkse misfitterige nitwitten als deze
duurbetaalde we-zijn-zo-druk-met-die-fusie-clubjes
een beetje op onze eigen kosten met ons zitten te spelen.
Als een kat met een zich-dood-houdend-muisje.
En het ergste is dat we al een ( kostte ook veel geld)
prachtig logo hebben..................................................................>

Zie voor meer reacties:
www.groot-wterland.nl