maandag 15 juli 2019

Treintjes Jeugdsentiment ?

Een onverwacht bijkomend effect van de verhuizing
is het feit dat er zolders/vlieringen moeten worden uitgeruimd.

Dan komen er zaken tevoorschijn waarvan je niet wist dat je ze nog had
dingen die gewoon weg kunnen maar ook jeugdherinneringen.

Zo ook ook deze koffer vol met 'trein'.
Zoon evodammer gaat verhuizen en deze stond bij hem op de vliering.


Mijn opa's leefden in tijden van de eerste treinen. Mijn vader zag de stoomlocomotief verdwijnen.
Ikzelf (ondertussen ook al opa) zag ze sneller en doelmatiger worden. Kind en kleinkinderen
zullen meemaken dat ze in allerlei vorm super-snel - super-efficiënt en super-luxe worden.

Maar altijd was er het spelen met treintjes.
Van 0 tot 88 voor al die kleine jongetjes en klein-gebleven jongetjes.

Zo ook vader evodammer en zoon evodammer die op enig moment de hele zolder in beslag namen
met een grote treintafel waarop we al onze idealen en jeugdig spel tot uitdrukking kwamen.
In mijn herinnering hebben we er jarenlang en vele 1000-en uren plezier mee gehad.

Maar kind werd groot. De trein stond te verstoffen. Tot het moment dat het besluit viel
op te ruimen. Alles in koffer&doos. Weggestopt op de vliering.

En dan is er nu de verhuizing. En de koffer teruggevonden.
Het jeugdsentiment knaagt bij het zien van zoveel moois
aan vader en zoon.

Zullen we nog een keer een baantje door de kamer leggen en op onze buik liggend
nog één keer dat heerlijke gevoel van toen terug weten te krijgen ?
klik op de afbeelding
voor een vergroting
Zelfs de gefiguurzaagde brug
die de opa van zoon-evodammer
voor hem maakte
(hij maakte voor alle kleinkinderen
met grote regelmaat speelgoed)
- ofschoon toen nog voor de LEGO-trein-
vonden we terug.
Treintjes waren en zijn typisch jongens-speelgoed.
Ofschoon ik googelend filmpjes tegenkwam van jongens-op-leeftijd
die - nog steeds idolaat van alles op rails - de prachtigste treinbanen hebben.

Voor meisjes zullen het andere jeugdherinneringen zijn.

Ligt er bij u op zolder ook nog zulks ?
Herinneringen uit onbezorgde jeugd ?Voor de liefhebber een willekeurige selectie
uit het grote aanbod van prachtige filmpjes.

Modelbaan HO Nienoord 2014

Rail Houten 2018

Marklin analoge modelbaan 1 3 2018

 

vrijdag 12 juli 2019

Dat Is Ons Werk Niet

Bij De Meermin aan de Dijkgraaf Poschlaan is na het ophalen van het grofvuil
dit scherm blijven staan.


En als niemand iets bedenkt
staat het er over 3 weken nog ?
Betrokken partijen:
- De aanbieder van dit afval
- De Meermin
- De ophaler van dit afval
- De gemeente
- Buurtbewoners / betrokken burgers


De aanbieder van het afval is formeel de inwoner m/v van De Meermin. Wellicht al overleden
(huisontruiming) of verhuisd (ook een huis leeghalen). Ik stel me voor dat u en ik het erover eens
zijn dat we hem/haar niets kwalijk nemen.

Familie/vrienden /kennissen die dit afval hebben neergezet hebben wellicht nog netjes gevraagd
hoe en wanneer ze dat konden doen en/of op de afvalkalender gekeken. Misschien wel een of meer
ver-weg-wonende kinderen die de klus klaarden en die je nauwelijks kunt verwijten dat ze niet met de regels&afspraken over het neerzetten van grofvuil in onze gemeente bekend zijn. Al helemaal niet als je bedenkt in welke misschien wel verdrietige of gestress-te omstandigen het moest gebeuren.

De Meermin is formeel niet aansprakelijk voor het afval dat bewoners neerzetten. Een argument zou zijn dat ze zorg hebben voor een schone omgeving van deze instelling en dus actiever zouden kunnen ingrijpen als die omgeving niet op orde is.

De ophaler van het grof-vuil (GP-Groot) heeft strenge regels over het meenemen van glas. Ze hebben de plastic platen voor glas aangezien. Het kan ook zijn dat het formaat of het gewicht van dit scherm te groot was. (maar daar nemen ze het / is mijn ervaring / meestal niet al te nauw mee.)
Ze doen hun best.

De gemeente is formeel niet aansprakelijk voor verkeerd aangeboden grof-vuil. Wel voor het heel-schoon-netjes&veilig houden van onze leefomgeving. Daar zou dit onder kunnen vallen. In dit geval met het argument dat dit soort afval daar heel vandismegevoelig ligt te wachten tot baldadige jeugd ermee aan de haal gaat.

Buurtbewoners hebben formeel geen boodschap aan dit probleem. Maar het is wel hún buurtje dat ze graag heel-netjes-schoon&veilig willen houden. Zij kunnen actief zelf iets ondernemen of bij De Meermin vragen stellen of bij de gemeente (398398 / via internet) een melding doen.

Wat mij intrigeert is het punt dat er dagelijks 101 voertuigen en voertuigjes van de gemeente langsrijden. Meestal net weg van of onderweg naar de gemeentewerf.
Die moeten zoiets toch zien staan ? Waarom niet even die melding gemaakt of - nog mooier -
even gestopt en dit verweesde afval in de achterbak gegooid ?

Ik ben nog uit de tijd dat mensen die bij de gemeente werkten
trots waren op hun werk en 'hun' gemeente
en er een persoonlijke eer in stelden dat alles op orde was en op orde bleef.
Kerntaken-discussies en taak-afbakening - taakomschrijving
noch formalisering en prioritering
waren aan de orde.

Nu is - als ik erover begin - het commentaar: "Dat Is Ons Werk Niet'.

Tja. Als we allemaal zo blijven denken
schiet dat dus niet op.


Misschien dat de burgemeester bij een volgende gelegenheid waarop alle medewerkers van EdVo bij elkaar zijn eens kan voorstellen om toch - ook al is het je werk niet - dat extra stapje af&toe te zetten. Waarbij de bureau-types net zo betrokken en verantwoordelijk zijn als de mannen&vrouwen op de werkvloer. (lees: op straat)


En als ze dan toch iedereen toespreekt
met het motto van De stichting KLEAN
Als elke Nederlander
elke dag één stukje zwerfvuil opraapt
is Nederland binnen een jaar helemaal schoon.

maar dan in de variatie: elke medewerker van de gemeente raapt elke dag
1 (mag ook 3 of 5 of 10 zijn) stukje zwerfvuil / afval uit de openbare ruimte.

Is EdamVolendam binnen een jaar helemaal zwerfvuil vrij !

Of zou zo'n burgemeester óók denken:  'Dat is mijn werk niet' ?

http://www.stichtingklean.nl

Voor zie zich nog zorgen maakt:
het probleem is al opgelost.

Een leuk klusje van niks
voor zo'n pensionado als evodammer.

(Inclusief de lieve en boze commentaren van omstanders)

Met de mond zijn we helaas vaak rapper
dan met de wapper van de handjes.
 

woensdag 10 juli 2019

Evodammer Verkeershufter ?

evodammer kreeg een mail waarin hij wordt gesommeerd
een achterstallige verkeersboete te betalen. Te hard gereden.Te gek voor woorden
want het échte CJIB zal mij
nooit per mail benaderen
(en zeker niet via het door hen
(van internet geplukte)
e-mail-adres
maar altijd per brief.
Verder staat de 'brief' vol fouten en onvolkomenheden.
Voorbeeldjes:
Het nummerbord van de auto noch de locatie of tijd
staat er bij
Ik krijg op 18 juni een aanmaning voor een overtreding
die ik op 18 juni zou hebben gepleegd (wel snel hè)
maar de mail rept
van een overschrijding van de betalingstermijn.
Ik word gevraagd om zorg te dragen
voor een tijdelijke betaling.

Nou ja: en zo nog wel wat dingetjes.

Wie is hier nou de hufter ?

Evodammer die te snel zou hebben gereden
(op een dag dat zijn autootje de hele dag voor de deur stond)
of degene die dit soort mails verstuurd ?

Of onze overheid die hier niet op ingrijpt ?
Hoe moeilijk kan het zijn dit soort criminelen
te ontmaskeren ?

Mij lijkt dat het echte CJIB
hier wat mee zou moeten doen.

 Of is het gewoon een hele sneue domme persoon
die achter zijn pc-tje op zijn zolderkamertje
verdwaasd en met weinig actieve hersencellen
dit soort ongein uithaalt ?
Wie is hier nou dom ?

De maker van de mail
vol dommigheden 
of
degene die op dit soort mails reageert en
(al of niet in paniek of uit domheid) op allerlei links gaat klikken ?
(nooit op links klikken die niet vertrouwd en bekend zijn)

Ja. Evodammer reed iets te hard
Maar op een tijd en locatie
en om een reden
die ik u niet aan de neus ga hangen.

Ik schrijf mijn eigen boetes uit. 

CJIB [noreply@cjibmail.nl]
 
 Geachte Bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag
bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden.

Het openstaande bedrag van € 236,00 (inclusief incasso kosten)

is tot op heden niet of niet volledig
op de rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving:

Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen met 12 km/h
Datum: 18-06-2019
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 116 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Opgelegde sanctie: € 227,00
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: €  236,00

Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag
binnen 3 dagen over te maken.
Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen

naar € 236,00.

Wij vertrouwen er echter op dat deze maatregelen
niet nodig zijn en dat u zorg draagt voor
een tijdelijke betaling.

In afwachting van uw spoedige betaling.

Hoogachtend,
Centraal Justitieel Incassobureau
 
Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.


Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.
(en dat gaan we dus niet doen)
 

zondag 7 juli 2019

Bomenbeschermers ?

In de media verslaggeving over de voorgenomen kap van 5 grote bomen
naast de voormalige basisschool 'De Blokwhere'.Er zijn protesten gekomen (uit de buurt ?) tegen deze zinloze vernieling van zulkse grote bomen.
Er zijn posters op deze prachtige bomen bevestigd.

Ik werd nieuwsgierig naar wat er op de posters staat.
Dit staat er dus op:
Ik ben nieuwsgierig naar degenen
die deze actie hebben opgezet.
Als u dat bent of als u dat weet hou ik me aanbevolen.

Protest tegen beter weten in
want als de graafmachines en heimachines komen
zullen deze prachtige bomen er niet meer staan.

En we noemen het 'gemeentelijk beleid'.

Terwijl vriend&vijand het er over eens is dat we veel meer bomen
moeten planten op deze wereld en het directe klimaat in onze directe leefomgeving
gebaat is bij grote bomen in - bijvoorbeeld - eigen wijk hakken we deze om.

Asfalt en beton en bouwen-bouwen-bouwen
winnen het in EdamVolendam nog gemakkelijk
van de (vrijwel alleen met de mond beleden) duurzaamheid
en het hier toch al zo schaarse milieu-bewustzijn.

Over 10-  25- 50- of 100 jaar
zullen we er schande van spreken
dat we zó dom konden zijn
om onze eigen leefomgeving
voor wat centen
zó te beschadigen.
klik op de afbeelding
voor een vergroting

Het meest wrange is misschien wel
deze posters op het te slopen gebouw.

Om vandalisme/vernieling te voorkomen
is er een bedrijf
dat zich specialiseert in het beschermen
van zo'n bouwval.Hoe tegenstrijdig:
beschermen wat geen bescherming behoeft
vernielen wat zo waardevol is.

Vastgoedbeschermer ?
Waar zijn de bomen-beschermers ?

 

vrijdag 5 juli 2019

Reclame

Op een naburig lokaal siteje op internet deze foto.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Een reclame voor Damplein 9 (waar inderdaad héérlijk ijs) op de kade-muur geklad.
Dan kijk je wel even op.

Maar gelukkig blijkt het ge-photo-shopped (Photo-geshopt ?)
Als u goed kijkt ziet u het ook. Al is het maar het ontbreken van weerspiegeling van de letters
in het water of het niet doorlopen van het patroon van de stenen in de letters.

Daarna ga je op zoek naar de 'grapjas' die dit leuk vindt. Op voornoemd siteje zitten een
aantal nogal sociaal-emotioneel gederangeerde randfiguren die dan als eerste in aanmerking komen.
Maar niet dus.

Desgevraagd aan de eigenaar blijkt zij de maker van deze foto.
Een reclame-stunt. Virtueel. Maar effectief. Knap gedaan.

Het idee van geklieder op onze eeuwenoude kade-muren staat tegen.
Het creatieve ondernemerschap van deze winkel is te prijzen.

Waar ligt de grens ?

Of u daar antwoord op heeft of niet:
een bezoek aan deze winkel is alleszins de moeite waard.

Damplein 9

Damplein 9 op facebook


 

dinsdag 2 juli 2019

Pleintafel

Vorig jaar hebben we aan alle bewoners gevraagd of ze ideeën hadden
over onze pleintafel. Toch de plek waar de dingen gebeuren.

Waar te gebeuren dingen en gebeurde zaken uitgebreid worden besproken.

Na ruim10 jaar in weer&wind was deze t,g,v, de  Stadsfeesten in 2007
geplaatste ontmoetingsplek aan onderhoud/vervanging toe.

Er waren diverse reacties op die brief. Als te verwachten allemaal met een andere mening.
(Vraag nooit een mening want dat maak beslissen altijd moeilijker)

De een wilde een nieuwe - de ander een grotere - weer andere wilden de bestaande tafel opknappen
en nog weer anderen wilden - vanwege de authenticiteit - niets.

klik op de brief voor een vergroting

Na een jaar wachten (even niks doen is soms ook een goede oplossing-in-de-tijd)
heeft buurman Theo het initiatief genomen en de bestaande tafel opgeknapt.
En hoe ! Helemaal schoongekrabt en geschuurd - alle rotte plekken&plekjes eruitgebikt
en vervangen - dik in de buitenbeits.

Eigenlijk weer als nieuw maar dan met een toefje vertrouwd.

De complimenten zijn niet van de lucht.
En terecht. Buurman Theo heeft dit geweldig gedaan.

En zegt u nou zelf: zo zitten we er op een zomerse zondagmiddag
of een lange zomeravond toch weer knappies (en vooral meestal gezellig) bij !


In de Jacob Peteysstraat is het elke dag 'burendag'

Heeft u al zo'n stamtafel op uw pleintje of in uw straatje ?
Het is een aanrader.

                                         Burendag 2019

zaterdag 29 juni 2019

Het Leven Is Mooi

Het leven is mooi. Meestal.

Op verzoek hier de bladmuziek en de tekst van dit mierzoete
maar oh-zo-onweerstaanbare lied van deze geweldige levens-lied-zangeres.De dag is bijna om
 en de zon zakt vermoeid in zee
 De avond zwoel en zacht
 lijkt gemaakt voor ons twee
 We stralen allebei
 dit geluk maakt me bijna bang
 We zijn stil en verbaasd
 en we hebben geen haast
 want de nacht is nog lang

Het leven is mooi
 elke dag weer een wonder
 Sinds ik weet hoe fijn
 't bij jou kan zijn
 Het leven is mooi
 veel mooier dan ik dacht
 En ik zeg zacht:
 ik ben er voor jou elke dag elke nacht

 Ik ken je nog maar kort
 maar ik weet dat 'k me niet vergis
 Hoe dat dit ook 't begin
 van een nieuw leven is
 We koesteren ieder woord
 zijn gelukkig met elke dag
 We zien niets om ons heen
 we hebben alleen nog maar oog voor elkaar

 Het leven is mooi
 elke dag weer een wonder
 Sinds ik weet hoe fijn
 't bij jou kan zijn
 Het leven is mooi
 veel mooier dan ik dacht
 En ik zeg zacht:
 ik ben er voor jou elke dag elke nacht
YouTube Corry Konings - Het leven is mooi
klik op een afbeelding voor een vergroting
 De bladmuziek in A / amin maakt het u mogelijk met het YouTube-filmpje mee te zingen/spelen.
De bladmuziek in C / cmin is vermoedelijk handiger voor sommige muzikanten.
Maar ook andere toonsoorten of varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


PS
Ik ben zo vrij geweest de modulatie op het eind weg te laten. Op verzoek óók verkrijgbaar.

woensdag 26 juni 2019

Rectificatie

Graag maak ik u attent op de verandering/verwijdering van het blog van 19 juni jl.
https://evodammer.blogspot.com/2019/06/de-nivo-goed-werk-in-een-netelige.html

Riool Ok Poepje Kan Door 2

We kregen afgelopen maandag een keurig briefje namens de gemeente EdamVolendam in de bus
dat ze het hoofdriool op ons pleintje gingen schoonmaken.

Er waren een paar adressen met klachten over hun afvoer en die bleken blijkbaar te herleiden
tot het hoofdriool. Voor de afvoer van afvalwater op eigen erf ben je als bewoner zelf verantwoordelijk. Daarbuiten is het de gemeente die ons rioleringsstelsel moet onderhouden.


klik op de afbeelding voor een vergroting


Daarom verscheen vandaag de puttenzuiger op het pleintje.
die lange slangen met sterke waterstralen in putten liet verdwijnen.

Uiteindelijk
werd het probleem duidelijk. (altijd de laatste put)
Er bleek ooit een cement/beton
in de afvoer te zijn gestort
dat - eenmaal uitgehard -
de buis verstopte.

Daar hadden de heren van de riolerings-werkzaamheden
een hele klus aan
getuige de hoeveelheid brokken beton die er uit de buis kwamen.

Je bent als burger nogal dom en aso
als je (zoveel) cement/beton in onze afvoer stort
maar volgens de heren van de riolering-schoonmaak maken ze wel gekkere dingen mee
en vonden ze wel vreemdere dingen in het riool.

Van Der Valk - De Groot heeft in 2015 ons riool nog uitgebreid gecontroleerd.
Dus deze zooi moet van later datum zijn.

Een beetje wonderlijk dat de gemeente EdamVolendam geen geld heeft
voor apparatuur die in de buis kan kijken. Hoe duur kan zo'n camera-aan-slang nou zijn ?
Zulke apparatuur zou in tijdwinst en kwaliteit zijn geld ruimschoots opleveren.

Maar het is de mannen van EdVo desondanks gelukt. De verstopping is opgelost.
Best knap als je ziet hoe onwaarschijnlijk veel puin er uit de buis kwam.
Evodammers ochtendpoepje kan morgenochtend ongehinderd richting Kwatwoude.

zaterdag 22 juni 2019

In De Box Uit De Box

Het begrip - vooral 'buiten de box' - kennen we als verder denken dan de neus lang is.

Voor ons als kersverse oma&opa is het begrip 'box' héél letterlijk.
Toen het kleinkind nog klein was kon ze er heerlijk in liggen - zitten - kruipen - staan.
Omring door al haar spannende speelgoed.

Tot dat box-wereldje te klein werd.
Ook het liefste-kleinkind-van-de-hele-wereld zette het op een gillen
als je haar nog in de box 'parkeerde'.

Ik kreeg de suggestie om haar zelf de keuze te laten. Erin of eruit naar eigen verkiezing.
Voorkant eruitgeklapt. En dat werkt.

De ideale plek ook om na een oppas-dag alle klein-kind-gerelateerde spullen in te dumpen
en heel vaak het rustige speelplekje dat ze zelf opzoekt.

Zo'n kind van 14 maanden weet al vrij precies was het wel en wat het niet wil.

 

woensdag 19 juni 2019

De NiVo - Goed Werk In Een Netelige Kwestie


Vorige week schreef ik hier over de rol van De NiVo in het dossier 'SKOV'

Niet over de inhoud (als je ergens niets of te weinig of niet het fijne van weet moet je niet meelullen)
maar over de vorm waarin de informatie-voorziening en nieuwsgaring zich ontwikkelde.

Na het lezen van de NiVo van vandaag en een paar reacties van direct-betrokkenen
is mij duidelijk geworden dat de verwijten wel hout sneden maar toch ook
een andere kant en invalshoek hebben.

Door mijn oogharen er naar kijkend kan ik slechts constateren dat ik in mijn reactie
té snel en wellicht iets té scherp was. Vanzelfsprekend heb ik daarom
het onterecht te kritische blog dat op deze plek stond verwijderd.

Ik vind dat de NiVo het uiteindelijk
een soort van goed heeft opgelost.
Iedereen die dat wil(de) kan/kon
ongecensureerd en zonder voorbehoud
zijn/haar mening in De afgelopen De NiVo's kwijt.

Ook als de redactie besluit / en dat is uiteindelijk hun goed recht /
om er een weekje bedenktijd voor in te lassen en een passende procedure toe te passen.

De redactie van De NiVo (ook een beetje míjn NiVo) verdient complimenten.
Bloemen bij de finish.

F. J. Seeboldt
EdamVolendam
evodammerdinsdag 18 juni 2019

Overbodige Verkeers-borden En Palen


Een paar dagen geleden schreef ik over dit onderwerp:
https://evodammer.blogspot.com/2019/06/zwervende-verkeersborden.html
Vanmorgen kwam er eerst
een autootje van 'Handhaving' een rondje (of twee)
over ons pleintje rijden.

Ze kwamen niet voor het verkeersbord
dat al een week bij ons in het gras lag.
Zeiden ze.

Vlak daarna een autootje van de gemeente die betreffende paal inlaadde.
Klaar. Job done. Opgeruimd staat netjes. Moest blijkbaar een week duren.

Ondertussen staat op het hoekje een nieuwe paal met nieuwe verkeersborden.

Reden voor de immer-nieuwsgierige evodammer om eens naar de wet&regelgeving
op dossier te zoeken:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
Als u er al verkeersborden-technische chocola van kunt maken
schept (als altijd bij wetgeving) het voor de leek geen duidelijkheid.

Had het bord B6 = geef voorrang aan verkeer op de kruisende weg
niet aan die lantaarnpaal mogen zitten ? Scheelt weer een paaltje.

 
 
Samenvattend: er is dus een nieuwe paal en er zijn nieuwe borden.
Op zich niks mis mee. Maar waren de oude echt zó slecht ?
Wie betaalt 't ? En om welk bedrag zou zoiets (inclusief ambtelijke uren) gaan ?
Er zijn misschien wel 6 mensen druk geweest met dit 'probleem'.

Het bord 'einde 30km-zone' valt in de afdeling overbodige borden.
Formeel helemaal juist om dit te melden. Praktisch gezien zinloos.
Zelfs als automobilisten niet intuïtief zouden aanvoelen
dat ze op de Dijkgraaf Poschlaanweer 50 mogen
omdat ze al-of-niet-bemerkt de 30 km.-zone hebben verlaten
kan het helemaal geen kwaad als ze eenmaal op de 'grotere weg' langzamer rijden.

En dan nog het bordje: Pas op! Zebrapad om de hoek.
Er is dus helemaal geen zebrapad meer om de hoek.
Dat is 8 jaar geleden al weggehaald. Omdat er even verderop een
volstrekt mislukte draak van een oversteekplaats kwam.
Waar overigens nog steeds van alles mis mee is.

evodammer heeft vaker geklaagd over de aansturing van de-mensen-in-het-veld.
De verkeersdeskundige op Fort Stadskantoor overziet het blijkbaar allemaal niet meer.
Van enige coördinatie tussen borden-inkoper - borden-plaatser - borden-beslisser
borden-administratie - bordenbetaler en/of visie is weinig sprake.
Iedereen doet zijn ding. Overleg of een gezond-verstand-beleid lijkt er niet in te zitten.

Er zijn in EdamVolendam weer eens veel overbodige kosten gemaakt / veel ambtelijke capaciteit onnodig verspild om een probleem niet of niet goed op te lossen.

Ik geef er niet om. Kan er met mildheid om lachen.
't Blijft een heerlijk dorp.

Maar toch. Je houdt je hart vast als je bedenkt op hoeveel andere - veel belangrijker en duurder - dossiers dezelfde verspilling aan tijd-geld&energie plaatsvindt.


 

zaterdag 15 juni 2019

Knuffel Gevonden

 
Deze lieve olifant-knuffel heeft lang op het plein-prikbord gehangen.
Buurvrouw-oma Mien heeft hem liefdevol opgevangen en schoongemaakt.
 
Weet u bij wie deze knuffel hoort of bent u zelf uw liefste knuffel kwijt ?
 
klik op de afbeelding voor een vergroting
 

donderdag 13 juni 2019

Zwervende Verkeersborden

Een onderwerp waar al veel over geschreven is: verkeersborden in EdamVolendam.
Het zijn er teveel. Veel zijn overbodig. Het onderhoud is bedakke. Ze staan soms op de meest onlogische plekken nog onlogischer boodschappen te geven.

Maar om ze nou bij ons voor de deur in het gras te dumpen ?
 
Hier stond 'ie
Daar ligt 'ie
  
Eerst lag dit bord langs de kant van de weg.
Daarna op het achterveldje/speelveldje
en nu bij ons. Vermoedelijk jeugdig vandalisme.

Er zijn al twee meldingen gedaan op Fort Stadskantoor maar blijkbaar
staan we niet bovenaan de lijst.
Een zwervend verkeersbord: niet iets in de categorie 'Groot Wereldleed'

Wel een gevalletje 'Broken Window Theory'
(die veels-te-veel voorkomen in ons dorp)
(Zie onder)

In het kort komt deze er op neer
dat je als lokaal bestuur
vooral de kleine problemen
in de omgeving van mensen oplost
zodat die mensen zich meer bewust van
en verantwoordelijk voor
diezelfde leefomgeving gaan gedragen

Het is niet de vraag of er verkeersborden bij ons het pleintje zwerven
(dat lost zich uiteindelijk wel weer op)
maar of die zwervers op Fort Stadskantoor wel genoeg oog hebben
voor het grotere beleidsplaatje.

Helaas zijn daar dan weer geen verkeersborden voor.

Eind jaren 80 werd er in New York een nieuwe commissaris van de metro benoemd
die als taak kreeg het ondergrondse vervoer weer veilig te maken.
De metro was in die tijd zo onveilig dat je voor gek werd versleten
als je een retourtje kocht.
 
Hem werd geadviseerd om zich vooral te richten op de zware geweldsmisdrijven.
Wat deed de beste man, hij ging de graffiti aanpakken.
Hoon was zijn deel.

Iets later werd er bij de Politie een andere commissaris aangesteld.
Hem werd verteld zich te richten op de vele moorden in de stad.
Ook hij was eigenwijs en richtte al zijn pijlen op het zwart-rijden.
Waarom pakten beide mannen niet de echte grote problemen
maar juist die kleine peanuts vergrijpen aan?
Ze waren aanhangers van The Broken Window Theory.

Daarna dook die alsmaar stijgende geweldscurve ineens steil omlaag. In één jaar tijd halveerde het aantal moorden in de stad en de geweldsmisdrijven daalden zelfs met bijna 70%. De metro werd weer een door veel mensen graag gebruikt vervoermiddel.

(”The Tipping Point” van Malcolm Gladwell)


https://evodammer.blogspot.com/search?q=verkeersborden&updated-max=2012-05-17T00:30:00%2B02:00&max-results=20&start=11&by-date=false                                                                                                      

 
zondag 9 juni 2019

Klaphekfestival Maakt Boelenspark Schoner

In de NiVo van vorige week een artikel over het schoonmaken van het Boelenspark
ná het Klaphekfestival 2019. Daarin staat dat het ná het feestje schoner was dan ervoor.

evodammer - wantrouwig van natuur - dacht meteen: 'Ja-ja - dat zullen we nog wel eens zien' !

Dus ging ik er - gewapend met vuilgrijptang en schepnet - nog een rondje maken.
Niet om te control-freaken of met het vingertje te wijzen (hoewel ?!) maar om zo ook
mijn bijdrage te leveren aan het werk van de schoonmaakploeg die vrijdagmorgen zo hard werkte
maar waar ik niet bij kon zijn.

Er zou op detail-niveau of in een vergeten hoekje toch nog wel wat zwerfvuil liggen ?

Ik vond nog een blikje - een papiertje en een vergeten muntje. En dat was het.
Het Boelenspark is ná het popfestival schoner dan ervoor.

Complimenten dus aan de schoonmaakploeg. Grote Klasse. Hulde.
En misschien ook aan andere vrijwilligers die - ook als er geen feestje is - het Boelenspark
proberen netjes te houden.

Dat de organisatie dit hele fenomeen (de zooi tijdens en achteraf)
nóg strakker (preventiever) zou kunnen benaderen
laat ik (ofschoon ideeën genoeg) aan hen.

Mij past een nederig en welgemeend: Chapeau !

F.J. Seeboldt
EdamVolendamSchoon

dinsdag 4 juni 2019

Zegels DEEN

Supermarkt DEEN heeft weer een mooie aktie.bezoek hun website: https://www.deen.nl

We kunnen deze maanden bij DEEN zegels sparen en met volle spaarkaarten
grote korting krijgen op elektrisch gereedschap.

Wij zijn trouwe klanten van DEEN. Prima supermarkt !

Hebben wij die zegels nodig ?
Nee. De evodammertjes hebben alles al.
Meneer en mevrouw evodammer zitten juist meer in de levensfase van het ontspullen.

Maar de jonkies - net een nieuw huis gekocht - nog 1001 klussen te gaan
zijn wel heel erg ge-interesseerd in uw zegels want zouden graag
wat van dit gereedschap aanschaffen.

Spaar van zondag 5 mei t/m zaterdag 29 juni 2019
voor Bosch gereedschap.
Bij iedere €5,- ontvang je een Bosch spaarzegel
en
bij 15 zegels is de spaarkaart vol waarmee je
voordelig één van de Bosch artikelen kunt aanschaffen.

Daarom de vraag aan u of u de zegels die u krijgt bij het boodschappen doen
voor onze nazaten wilt bewaren. Ze zullen er erg blij mee zijn
De opbrengst zal goed besteed worden en hun dank zal groot zijn.

F.J. Seeboldt
Jacob Peteysstraat 20
1135HC EdamVolendam
edamvolendamdigitaal@xs4all.nl


U hielp ons eerder aan een prachtige set handdoeken en een compleet nieuw servies.
evodammer schreef daar vragende juichende en dankbare blogs over:

https://evodammer.blogspot.com/2012/08/deen-over-zegels-en-servies.html

https://evodammer.blogspot.com/2012/10/dank-voor-de-zegels.html

https://evodammer.blogspot.com/2012/10/zegels-servies-slot.htmlhttps://evodammer.blogspot.com/2016/03/deen-zegels-droog-blij.html


dec190014-bosch-online-header-1260x290px

Spaar tot wel 60% korting

dec190014-bosch-online-sfeerbeelden-300x400px4
bosch-11

Accuschroefboormachine

- Licht en compact
- Met LED verlichting
- Dubbeltoerig (2 versnellingen) schroeven en boren.
- 12 Volt
- 1,5 uur oplaadtijd
bosch-10

Accuschroevendraaier

- Met LED verlichting
- Oplaadbaar via mirco-USB aansluiting.
- Oplaadbaar via mirco-USB aansluiting (3 uur oplaadtijd)
- 3,6 Volt
bosch-12

Truvo leidingzoeker

- Detecteert staal tot 70mm
- Detecteert koper tot 60mm
- Detecteert kabels tot 50mm
bosch-1

12-in-1 multitool

- Twaalf functies in één stuk gereedschap.
bosch-3

Combinatietangenset 3-delig

- Waterpomp tang
- Combinatietang
- Platbektang 
bosch-4

Waterpas set

- 16 hoogwaardige schroefbits
- Magnetisch bit houder
- Handschroevendraaier
- Meetlint
dec190014-bosch-online-sfeerbeelden-300x400px3
dec190014-bosch-online-sfeerbeelden-300x400px2
bosch-9

Schroef- en bitset

- Universele houder (magnetisch)
- Solide hand schroevendraaier
- 12 steeksleutels voor zeskantschroeven 3/16
46-delig
bosch-8

Boor- en schroefbitset

- Geschikt voor schroeven, boren en monteren
34-delig
- Metaal 2-5 mm Ø
- Steen 5-8 mm Ø
- Hout 4-8 mm Ø
bosch-7

Alleslijm gluepen

- Inclusief 4 lijmsticks
- Oplaadbaar via mirco-USB aansluiting
- Gaat 30 minuten mee of 6 lijmsticks.
- 3,6 Volt
bosch-5

Accu-universeelsnijder

- Snijdt makkelijk door materiaal heen t/m 6 mm
- Snijdt tot wel 150 meter op een accu. 
- 3,6 Volt
- Lithium-ion technologie
- 5 uur oplaadtijd
bosch-6

Lijnlaser / waterpas

- Inclusief wandhouder, 2 bevestigingspins en 2 batterijen.
- Tot 5 meter accuraat
dec190014-bosch-online-garantie-300x150px