donderdag 29 augustus 2013

Uw Zorg - Onze ZorgUW ZORG - ONZE ZORG

Renske Leijten
Tweede Kamerlid op het gebied van zorg
bezoekt Waterland op

maandag 2 september 2013

        Gebouw Samuel
        Kerkstraat 34
        Monnickendam

Inloop vanaf 19:30


Het kabinet bezuinigt hard op De Zorg.
Dit zal ook Waterland gaan raken.

SP Tweede Kamerlid Renske Leijten komt 
als gastspreker naar de bijeenkomst over 
              het belang van goede thuiszorg              
                             en de desastreuze bezuinigingsplannen 
                 van het kabinet.

                       U bent van harte welkom!          

            In samenwerking met:www.buurtzorgwaterland.com                    
telefoon:  06 - 10 57 04 70

Voor  meer informatie: www.waterland.sp.nl


Over de schutting..............

Om de zoveelste
bezuinigingsronde
door te voeren
wil minister Plasterk
van Binnenlandse Zaken
cruciale zorgtaken
bij de gemeenten
over de schutting kieperen.
‘Decentralisatie’ heet dat dan.

De lokale overheden
zitten met de handen in het haar
want geld krijgen ze niet
en de expertise hebben ze niet.

De totale bezuiniging loopt op
tot 4,5 miljard euro.

Een ramp dreigt.

De nieuwste decentralisatie-opgave van het kabinet komt in grote lijnen neer op het volgende.

Allereerst worden de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Ten tweede wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de toekomst gedeeltelijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvan de gemeente de uitvoerder is.

Tot slot krijgen de lokale overheden ook de uitvoering van de Participatiewet op hun bord,
waarmee de Wet Werk en Bijstand, de Sociale Werkvoorziening en de Wajong grotendeels gemeentelijke kost worden.
http://evodammer.blogspot.nl/2013/08/sp-edamvolendam-4-niet-snoeien-maar.html

http://evodammer.blogspot.nl/2013/08/sp-edamvolendam-3.html

http://evodammer.blogspot.nl/2013/07/sp-edamvolendam-2.html

http://evodammer.blogspot.nl/2013/06/sp-edamvolendam.html