maandag 12 augustus 2019

Operatie Steenbreek Versus Verstopte Putten

Een tijd geleden plaatste de gemeente EdamVolendam dit bericht op hun website:

De gemeente Edam-Volendam heeft zich recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. (Na de aankondiging en ondertekening van de contracten
overigens niets meer over vernomen./ sic)

Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt,
kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade.
Minder groen in de tuin betekent minder vogels, vlinders, bijen en andere dieren, dus meer groene tuinen leveren een goede bijdrage aan de natuur.

Tijd voor actie dus

Voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek: ‘Als je je bedenkt dat Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen kent en daarvan 44%  grotendeels vol met tegels of grind liggen, dan ligt daar een enorme uitdaging.’

Geen tijd

Opvallend is dat mensen een bloeiende tuin vele malen mooier vinden dan een verharde tuin, maar denken daar geen tijd voor te hebben. Veldstra: ‘Met Operatie Steenbreek laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.’
De  acties van Operatie Steenbreek zijn er dus op gericht om het bewustzijn te vergroten en bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Meer informatie is te vinden via

www.operatiesteenbreek.nl

 

Mooi hoor. De bevolking oproepen om 'wateroverlast te voorkomen'.
En en-passant de bio-diversiteit te vergroten. Maar er is ook een andere invalshoek.

Wateroverlast voorkomen betekent ook een goed-functionerend rioleringsstelsel.
Daar vallen de straatkolken (wij noemen dat gewoon putten) ook onder.

Soms heb ik zo mijn twijfels of ons lokaal bestuur dat deel van hun verantwoordelijkheid
wel helemaal in het snotje heeft.


Onderhoud
Ik maak me sterk dat er een onderhouds-plan is. Een overzicht op Fort Stadskantoorplan van alle straatkolken. Hoe regelmatig worden die gecontroleerd ? Wat is de kwaliteit van die controle ?
We hebben net een droge periode achter de rug. Geen last dus.
Is de overvloedige neerslag die ons daarna ten deel viel
juist een aanmoediging om die controle nu te houden ?

Piepcultuur
Het zou mij anderszijds ook niet verbazen als de hierop gespecialiseerde afdeling alleen reageert op meldingen vanuit het publiek. Dat noemen we een 'piep-cultuur'. Meldingen over plekken in EdamVolendam die pas ná die regenbui(-en) opvallen omdat er plassen liggen. Even uitstellen
en het probleem (de wateroverlast) verdwijnt vanzelf). Tot de volgende vestopping.

Boomspiegels / Openbaar groen
Hoe verhouden het enthousiasme en de mooie
steen-breek woorden over water-overlast
en de goede afvoer van teveel-water-in-te-korte-tijd
zich tot het beleid t.a.v. boomspiegels ?

Bomen die zijn ingetegeld of een boomspiegel
hebben van keiharde uitgedroogde arme grond
die geen water opneemt ? (wat al lullig genoeg is
voor de boom zelf / om het maar niet te hebben over 0-bio-diversiteit rond zo'n boom).

Nieuwe Stadskantoor ?
Wordt zo'n thema over ont-stening en vergroening ook meegenomen bij het plannen van nieuwe woonwijken of - al is het maar als goed voorbeeld - ons nieuwe stadskantoor ?

Gespecialiseerde ambtenaar ?
Een afdeling/ambtenaar die zich bezig houdt met de putten / riolering / waterafvoer hebben we vast al. Over de kwaliteit kunnen we kissebissen.
(Komt-u-maar !)

Maar is er ook een ambtenaar biodiversiteit - vergroening openbare ruimte ?
Iemand die actief bezig is met bovengenoemde onderwerpen als
ont-stening en vergroening / boomspiegels/openbaar groen / biodiversiteit ?
(bijvoorbeeld bermen niet 'dood-maaien' / waterkanten natuurlijk laten groeien etc.)

Als de gemeente EdamVolendam zichzelf en dit onderwerp serieus neemt
zou ik voorstellen iemand te vinden binnen eigen gelederen die hier enthousiast voor is
en 0,1 FTE (een dagdeel) en een bescheiden budget ter beschikking te stellen.

Een van de taken van zo iemand zou zijn het bij elkaar brengen van alle
nu-zo-los-liggende beleidsgebieden en het bij elkaar brengen van inwoners
die hiermee vrijwillig en in eigen wijk / belangengroep aan de slag willen.
Dat zijn er volgens mij best wel veel.

EdamVolendamSchoon biedt zich ook aan.

Wist u dat evodammer zich in vroegere tijden (jong&wild)
al bezig hield met het putjes-scheppen ?
https://evodammer.blogspot.com/2011/09/bessensoep.html