woensdag 26 juni 2019

Rectificatie

Graag maak ik u attent op de verandering/verwijdering van het blog van 19 juni jl.
https://evodammer.blogspot.com/2019/06/de-nivo-goed-werk-in-een-netelige.html