woensdag 19 juni 2019

De NiVo - Goed Werk In Een Netelige Kwestie


Vorige week schreef ik hier over de rol van De NiVo in het dossier 'SKOV'

Niet over de inhoud (als je ergens niets of te weinig of niet het fijne van weet moet je niet meelullen)
maar over de vorm waarin de informatie-voorziening en nieuwsgaring zich ontwikkelde.

Na het lezen van de NiVo van vandaag en een paar reacties van direct-betrokkenen
is mij duidelijk geworden dat de verwijten wel hout sneden maar toch ook
een andere kant en invalshoek hebben.

Door mijn oogharen er naar kijkend kan ik slechts constateren dat ik in mijn reactie
té snel en wellicht iets té scherp was. Vanzelfsprekend heb ik daarom
het onterecht te kritische blog dat op deze plek stond verwijderd.

Ik vind dat de NiVo het uiteindelijk
een soort van goed heeft opgelost.
Iedereen die dat wil(de) kan/kon
ongecensureerd en zonder voorbehoud
zijn/haar mening in De afgelopen De NiVo's kwijt.

Ook als de redactie besluit / en dat is uiteindelijk hun goed recht /
om er een weekje bedenktijd voor in te lassen en een passende procedure toe te passen.

De redactie van De NiVo (ook een beetje míjn NiVo) verdient complimenten.
Bloemen bij de finish.

F. J. Seeboldt
EdamVolendam
evodammer