dinsdag 18 juni 2019

Overbodige Verkeers-borden En Palen


Een paar dagen geleden schreef ik over dit onderwerp:
https://evodammer.blogspot.com/2019/06/zwervende-verkeersborden.html
Vanmorgen kwam er eerst
een autootje van 'Handhaving' een rondje (of twee)
over ons pleintje rijden.

Ze kwamen niet voor het verkeersbord
dat al een week bij ons in het gras lag.
Zeiden ze.

Vlak daarna een autootje van de gemeente die betreffende paal inlaadde.
Klaar. Job done. Opgeruimd staat netjes. Moest blijkbaar een week duren.

Ondertussen staat op het hoekje een nieuwe paal met nieuwe verkeersborden.

Reden voor de immer-nieuwsgierige evodammer om eens naar de wet&regelgeving
op dossier te zoeken:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
Als u er al verkeersborden-technische chocola van kunt maken
schept (als altijd bij wetgeving) het voor de leek geen duidelijkheid.

Had het bord B6 = geef voorrang aan verkeer op de kruisende weg
niet aan die lantaarnpaal mogen zitten ? Scheelt weer een paaltje.

 
 
Samenvattend: er is dus een nieuwe paal en er zijn nieuwe borden.
Op zich niks mis mee. Maar waren de oude echt zó slecht ?
Wie betaalt 't ? En om welk bedrag zou zoiets (inclusief ambtelijke uren) gaan ?
Er zijn misschien wel 6 mensen druk geweest met dit 'probleem'.

Het bord 'einde 30km-zone' valt in de afdeling overbodige borden.
Formeel helemaal juist om dit te melden. Praktisch gezien zinloos.
Zelfs als automobilisten niet intuïtief zouden aanvoelen
dat ze op de Dijkgraaf Poschlaanweer 50 mogen
omdat ze al-of-niet-bemerkt de 30 km.-zone hebben verlaten
kan het helemaal geen kwaad als ze eenmaal op de 'grotere weg' langzamer rijden.

En dan nog het bordje: Pas op! Zebrapad om de hoek.
Er is dus helemaal geen zebrapad meer om de hoek.
Dat is 8 jaar geleden al weggehaald. Omdat er even verderop een
volstrekt mislukte draak van een oversteekplaats kwam.
Waar overigens nog steeds van alles mis mee is.

evodammer heeft vaker geklaagd over de aansturing van de-mensen-in-het-veld.
De verkeersdeskundige op Fort Stadskantoor overziet het blijkbaar allemaal niet meer.
Van enige coördinatie tussen borden-inkoper - borden-plaatser - borden-beslisser
borden-administratie - bordenbetaler en/of visie is weinig sprake.
Iedereen doet zijn ding. Overleg of een gezond-verstand-beleid lijkt er niet in te zitten.

Er zijn in EdamVolendam weer eens veel overbodige kosten gemaakt / veel ambtelijke capaciteit onnodig verspild om een probleem niet of niet goed op te lossen.

Ik geef er niet om. Kan er met mildheid om lachen.
't Blijft een heerlijk dorp.

Maar toch. Je houdt je hart vast als je bedenkt op hoeveel andere - veel belangrijker en duurder - dossiers dezelfde verspilling aan tijd-geld&energie plaatsvindt.