woensdag 10 april 2019

Korsnas Edam - Update


De hele discussie over wat wel of juist niet goed is
in de aanpak van het project 'Korsnas' aan de Baandervesting in Edam
begint nogal onfrisse kantjes te vertonen. Zo gaandeweg wordt duidelijk
dat er gemanipuleerd wordt. De beslissingen in handen liggen van projectontwikkelaars.
De korte-termijn-'oplossingen' weer eens de spijt van straks uitstralen.
Het gemeentebestuur een machteloos orgaan dat cliëntisme belijdt.


vorige blogs over dit onderwerp:
klik HIER

klik op het artikel voor een vergroting


Bron: De Stadskrant 8 april 2019

Grote kritiek ´Korsnas moet beter´ op nieuwe bouwplannen Baandervesting

Het nieuwe plan van ontwikkelaar Baandervesting V.O.F. krijgt allesbehalve de instemming van het burgercomité ´Korsnas moet beter´.  In een reactie op de plannen die donderdag 11 april worden besproken in de gemeenteraad heeft het comité - dat eerder ruim 1.000 handtekeningen ophaalde voor een verbeterd plan met ondergrondse parkeergarage - grote kritiek op de kostenraming en de manier waarop de zwaar vervuilde grond gesaneerd gaat worden.

Ook is er in de ogen van het burgerinitiatief ruimte voor meer woningen voor starters en senioren.
Het vernieuwde plan gaat uit van 80 in plaats van 62 woningen. Een eerdere uitwerking bood echter ruimte voor 100 woningen. En bevatte een ondergrondse parkeervoorziening. Volgens berekeningen in opdracht van de gemeente en de ontwikkelaar wordt dit echter veel te duur.

Het comité ´Korsnas moet beter´ vindt het pijnlijk dat alleen de bouwkosten van een garage zijn geraamd. `Hoeveel woningen meer er daardoor kunnen worden gerealiseerd en welke opbrengst dat oplevert en wat dit betekent voor de financiële haalbaarheid, is geheel buiten beschouwing gelaten.`

Volgens Frits Karhof, actief in het comité is hiermee niet voldaan aan de opdracht van de gemeenteraad. ´Hierin werd onder meer gevraagd om uit te zoeken of er voldoende woningen gerealiseerd kunnen worden om het project budgettair neutraal te maken.´

Ook is het comité het er niet mee eens dat bepaalde bouwkosten volledig worden toegewezen aan de parkeerkelder, terwijl de fundering daarvan tevens dienst kan doen als fundering voor de bovenliggende woningen.
`Zo komt het onderzoeksbureau tot bedragen die hoger zijn dan de wildste schattingen, namelijk respectievelijk 59.000, 69.000 en 78.000 euro per plaats, ex BTW. De wethouder, zelf eerder aannemer-projectontwikkelaar, schatte de kosten eerder – inclusief overdrijving – in op € 40.000 per plaats. Het moge duidelijk zijn dat dit onderzoek niet alleen onvolledig maar ook onjuist is.´

Ook de manier van saneren wekt grote vragen op.
´Grote delen van het terrein zijn zwaar vervuild. Tegenwoordig worden dergelijke vervuilde terreinen soms toch bebouwd, zonder sanering, door het slechts af te dekken met een ‘leeflaag’ van ca. 1 m schone grond op kunststoffolie. Wettelijk is dat toegestaan.

Als op het Korsnasterrein een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd, moet er gesaneerd worden: de vervuilde grond wordt dan afgegraven en afgevoerd. Maar als die ondergrondse parkeergarage niet wordt gebouwd, moet gevreesd worden dat de vervuilde grond slechts wordt afgedekt met een ‘leeflaag’, zonder dat de bodem echt gesaneerd wordt. De vraag is echter of dit wenselijk is. Hoe gezond kan daar straks gewoond worden? Geen parkeergarage bouwen om niet te hoeven saneren, kan en wil onze raad daarvoor de verantwoordelijkheid nemen?´

 Karhof ten slotte. ´Feit blijft, dat zowel de gemeente als de projectontwikkelaar in 2008 een ondergrondse parkeergarage nog volledig haalbaar achtten, getuige het toenmalige plan van het Bouwfonds, op basis waarvan het toenmalige college zelfs een voorontwerp bestemmingsplan ter visie heeft gelegd.

Een tweede feit, namelijk dat sindsdien de woningprijzen harder zijn gestegen dan de bouwprijzen, toont  onomstotelijk aan dat de destijds kennelijk haalbare ondergrondse parkeergarage nu niet plotseling onhaalbaar kan zijn. Die conclusie vereist geen ingewikkelde berekeningen, alleen gezond verstand.´

In een bijlage richting gemeenteraadsleden wordt gewezen op een veel goedkoper type parkeergarage, die omgerekend uitkomt op zo´n 30.000,- per plaats. Het zogeheten ´kleinpoldertype´. Hierdoor kan op maaiveldniveau gebouwd gaan worden. Iets lager dan de vesting, waardoor deze weer het gewenste symmetrische profiel kan krijgen en de dubbele bomenrij kan behouden.Korsnas Moet Beter op EV-Opinie:

 
Korsnas - Het Deksel Op De Volgende Beerput: