zondag 20 januari 2019

Plastic Niet Meer Apart Scheiden (En De Dubieuze Rol Van Ons Lokaal Bestuur)

In lokale media lees ik alweer dat een aantal van onze gemeenteraadsleden en de daarbij behorende wethouders en ambtenaren blijven volhouden dat het beter is dat we ons plastic niet meer gescheiden weggooien. We mogen het bij het restafval dumpen. Dat zou beter zijn. Pijnlijk. Want het is&blijft een grove leugen.

Afval Of Energie
AEB - waar ons afval naar toe gaat - is een afval- én energie-bedrijf. Het moet geld verdienen. Als ons afvalplastic als brandstof meer oplevert dan recyclen is voor hen de keuze niet moeilijk. De fik erin. Het is ook niet te controleren hoeveel plastic ze uit ons afval zouden halen om te recyclen. Het zijn hun eigen cijfers. Niemand die ze van buitenaf controleert of kan controleren.

De truc is dat bron-gescheiden plastic niet mag worden niet verbrand. Dat moet gerecycled worden. Dat geeft een hoop gedoe. Plastic dat bij de nascheiding achterblijft in de grote hoop mag wel de oven in. AEB bepaalt dus lekker zelf hoeveel er na nascheiding achterblijft bij het restafval. Verleidelijk om daar over te jokken. Want dat spul brandt lekker. De lichtjes op de Zuidas kosten een hoop stroom.


AEB Discutabel

AEB is een aantal jaren onder verscherpt toezicht gesteld. Dat was vast niet voor niets. Ze hebben een aantal keren voor de rechter gestaan en boetes gehad. Over veiligheid die niet in orde was. Over bodem-as. Ruzie met omwonenden. Over vervalste onderzoeken. Over hele vreemde toestanden in het bestuur van het bedrijf. Gedoe met onrechtmatig uitgekeerde bonussen voor de top en weggestuurde directeuren die een paar jaar daarna - ondanks hun veroordeling en belabberd CV - gewoon weer terugkwamen. Niet erg geloofwaardig allemaal. Achteraf gezien heel vreemd dat wij als gemeente met zo'n discutabel bedrijf in zee zijn gegaan.

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/afval-energie-bedrijf-tegenvallende-resultaten/

https://www.at5.nl/artikelen/187612/miljarden-kilos-giftig-as-van-afvalverwerkers-als-aeb-kwijt

Aan De Bron Scheiden Is Altijd Beter

Mensen die mij wijs willen maken dat een machine ons afval beter scheidt
dan dat wij dat zelf thuis kunnen doen geloof ik echt niet.

Het is ook aperte onzin. Een mens kan dat veel beter en zorgvuldiger. De moeite die wij daar als bewuste burger voor willen doen is overigens ook nog gratis ! Vooraf- én na-scheiding zou het hoogste ideaal moeten zijn. Maar ja........de centjes hè !


 Minder Restafval Door Meer Weg Te Gooien ?

Wij moeten als inwoner terug van 265 naar 100 kg restafval. Het aandeel plastic zoals we dat voorheen in de Plastic-Hero-Plastic-Containers konden gooien is ongveer 17 kg per persoon per jaar. Plastic is weliswaar minder in gewicht maar veel meer in volume is. Dat geeft óók evenredig meer opslag- en transportkosten. Hoe-dan-ook weegt het nu dus wél mee bij het restafval. Restafval verminderen door het te vermeerderen ? Begrijpt u het ?

EdamVolendam: Portemonnee En Gemakzucht Wint Het Van Visie En Zorgvuldigheid.
Het belangrijkste onderdeel van de beslissingen over afval- milieu en duurzaamheid in onze gemeenteraad is behalve de opportunistische korte termijn meestal ook de portemonnee (ook als het later toch duurder blijkt uit te vallen - wat te vaak het geval is) en gemakzucht. Gemakzucht van volksvertegenwoordiger bij het nemen van het besluit. Er is nooit een goed verslag geweest van hun plezier&verwen-tripje naaar AEB. Bij kritische vragen blijken ze over het onderwerp weinig te weten en on-feitelijke informatie te delibreren. Ze praten na wat AEB ze heeft wijsgemaakt. Ze hebben zich laten piepelen. Gemakzucht ook van burgers die wel veel spullen inclusief verpakking kopen maar het daarna gemakkelijk gratis en overal kwijt willen. Het lokaal bestuur van EdamVolendam faciliteert dat soort gedrag. We krijgen de prachtigste brieven en folders van onze gemeente en hebben een super-actieve wethouder maar vullen die praatjes gaatjes ?

Doorzetters
Ik neem mijn petje af voor die mensen die thuis hun plastic-afval zijn blijven scheiden en dat apart blijven aanleveren bij hun vuilniszak of in een aparte zak in de rest-afval-container gooien. In de hoop dat het er zo alsnog gemakkelijker uit is te sorteren. Die doorzetters zijn de echte helden. Tegen beter weten in principiëel en zorgzaam het goede voorbeeld blijven geven. Chapeau.

Ik zou het fijn vinden om in de media niet meer te hoeven lezen dat we ons plastic bij het restafval mogen dumpen omdat dat beter zou zijn. Pijnlijk. Want het is&blijft een grove leugen.
 
F.J. Seeboldt
EdamVolendam

 

UPDATE:

Het recyclingbedrijf REKS in Kosovo is een joint-venture tussen
KIVO Plastic Verpakkingen en Kras Recycling.
Lees hier het uitgebreide artikel in de lokale krant van Edam-Volendam.

Het traject begint bij Kras Recycling. Dit bedrijf haalt het plastic afval op bij andere ondernemingen en vervoert het vervolgens naar het recyclingbedrijf REKS in Kosovo. Daar wordt het handmatig gesorteerd, gewassen en geregenereerd tot een gerecyclede grondstof. KIVO Kosovo maakt daar een eindproduct van en lees verder: https://www.kivo.nl/nieuws/reks-groot-opgepakt-in-lokale-pers/


Meer info:

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2026/15091-bronscheidingduorgb.pdf

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2028/15091-nascheidingduorgb.pdf