zaterdag 24 november 2018

EdamVolendam: Teveel Volksvertegenwoordigers Met Een Hart Van Steen
GroenLinksEdamVolendam en de PvdA-EdamVolendam vroegen de raad vanavond
hun motie te steunen.

Het onderwerp: kinderpardon.

Het doel:
de burgemeester
en wethouder
steunen als die
via de 'Haagse Kanalen'
hun bezorgdheid zouden willen uitspreken
over wat er nu gebeurt
in ons 'beschaafde' landje.

Al 105 gemeenten in Nederland hebben deze motie gesteund.

De tegenstemmers:
VVD
VD80
Lijst Kras (met een gunstige uitzondering)
CDA


14 raadsleden wilden de motie van GroenLinks/PvdA niet steunen.
Aan mooie hypocriete woorden geen gebrek. Schijnheiligheid troef.

Zeevangs Belang onderscheidde zich weer door genuanceerd te reageren:
zij belijden barmhartigheid niet alleen met de (politieke) mond maar steunden de motie.

Andere volksvertegenwoordigers (alleen voor eigen volk ?) van VVD VD80 Lijst Kras en CDA (?!) die als kul-argument inbrengen dat de landelijke overheid faalt op het punt van de asiel-aanpak
(waar iedereen van links tot rechts het over eens is) en zich er dan vervolgens achter verschuilen.

Terwijl hen juist gevraagd werd het falende overheidsbeleid aan de kaak te stellen en de slachtoffers ervan te steunen. Maar dat snapten ze blijkbaar niet. Over een tweede motie om de landelijke overheid op te roepen de asiel-procedures te verbeteren wordt alleen maar lacherig gedaan. Genant.

Volksvertegenwoordigers die staan te juichen bij elk 'Nederlandsch' kindje dat geboren wordt
maar ze het land uitschoppen als ze de verkeerde kleur of ongewenste afkomst hebben.

14 raadsleden met een vernauwde blik - een bekrompen geest en een hart van steen.
De meerderheid in ons vreemdeling-bange en egoistische EdamVolendam.Achter deze link zit de video van de Raadsvergadering waarop deze motie ter sprake kwam.
Het fragment zit rond 00:50

Raadsvergadering EdamVolendam 22 november 2018


Kinderpardon

Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon een blijvende oplossing is gekomen voor kinderen die lang in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning. Dat is helaas niet waar.
Het merendeel van de kinderen die een beroep doet op de kinderpardonregeling wordt afgewezen ondanks dat zij hier langer dan vijf jaar zijn.

Zij worden afgewezen omdat onvoldoende gedaan zou zijn aan vertrek, het zogenaamde ‘meewerkcriterium’. Per jaar komen er honderden kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd.

Deze kinderen leven in grote angst. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben.

Op de Kinderrechtenhelpdesk ondersteunt Defence for Children honderden kinderen
die nog steeds geen verblijfsvergunning hebben.

Uitzetting van gewortelde kinderen is een ernstige schending van de kinderrechten. Hoe Nederlands de kinderen zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Daarom dreigen ze uitgezet te worden. Buiten hun schuld om.

Iedere dag opnieuw vragen zij zich af of iemand ze op komt halen om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land. De kinderen horen beschermd te worden, niet beschadigd.

https://www.defenceforchildren.nl/wat-doen-we/dossiers/kinderpardon


UPDATE:
GroenLinks en PvdA hebben een nieuwe motie over dit onderwerp ingediend.
Niet alleen oproepen tot een humane oplossing voor het probleem van kinderen die langer dan 5 jaar geworteld zijn in Nederland maar ook een oproep aan de regering de asielprocedure aan te passen
door de wachttijd te verkorten en de procedures helderder te maken.

Wij gaan er als gemeente niet over maar het is een standpuntbepaling. Een oproep. Solidariteit
met nog 110 gemeenten die deze motie ook hebben aangenomen.

De landelijke overheid legt het probleem bij de gemeenten. EdamVolendam kan hier in de toekomst
ook mee te maken krijgen.

Het is mij nog even niet gelukt
de motie zelf terug te vinden.
Die houdt u tegoed.

Een compromis dus.
Een prachtig staaltje politieke oplossingen zoeken
en dilemma's bespreekbaar maken.
evodammer is trots op ons.

15 voor-stemmers. 8 tegenstemmers. 1 onthouding.

Harten van steen blijken te kunnen smelten.