zaterdag 10 februari 2018

Majesteitsschennis Of Toekomst Van Het Verleden ?

Vandeweek is er in de tweede kamer gepraat
over het aanpassen van de wet
inzake majesteitsschennis.

Wat evodammer betreft een goede zaak.
Het koningshuis en alle oranje-franje eromheen
is een sneu ouderwetsch en vooral
beschamend fenomeen.

We waren ooit een republiek
De oranjes hebben die van ons afgepakt
We worden weer een republiek

26 juli wordt onze nieuwe
nationale feestdag:
De Dag Van  De Repubiek

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Republikeins Genootschap

Stemming over majesteitsschennis

Geen bijzondere straffen meer voor belediging koning
Vanavond wordt in de Tweede Kamer gestemd over een plan van D66 om majesteitsschennis als apart delict te schrappen. De democraten stellen dat Willem Alexander goed in staat is om zichzelf voor een rechter te verdedigen als hij wordt beledigd; eigenlijk net als het overgrote deel van zijn ‘onderdanen’.

Indiener van het voorstel Kees Verhoeven hoopt, buiten zijn regeringspartners om, voldoende steun in het parlement te krijgen.

Vrij onderwerp
De coalitie is vooralsnog verdeeld over het plan; de confessionelen in het kabinet overwegen het voorstel onschadelijk te maken door een amendement toe te voegen waardoor belediging van de koning en zijn familie alsnog zwaarder gestraft wordt. Majesteitsschennis behoort tot de 'vrije' onderwerpen van de regering Rutte-III; er is geen standpunt over ingenomen in de formatie afgelopen jaar.
Oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks hebben aangegeven de wet van Verhoeven te steunen. Ook PVV neigt naar een stem voor afschaffing.

Voorhistorisch
Afgelopen weken roerden Oranjeverenigingen in het land zich al over het D66-plan. De fanclubs van de koning stellen dat ‘Willem Alexander als normaal mens wordt neergezet, maar dat is hij natuurlijk niet.’
De wet die majesteitsschennis verbiedt stamt uit 1881 en legt overtreders een celstraf op van maximaal 5 jaar. In het verleden kregen meerdere politici, journalisten en schrijvers de straf al opgelegd; zelden zaten ze de volle termijn uit in de cel. Den Haag buigt zich al sinds de 'Fuck de Koning'-affaire uit 2015 over het verouderde wetje. 
D66 heeft moeite zich tussen de andere Oranjeklanten in het kabinet staande te houden. Eerder al gaf de partij - die eens nota bene opgericht om de politiek en de staatsinrichting ‘te democratiseren’ – aan in de huidige samenwerking met VVD geen punt te maken van de schimmige financiering van het koningshuis. Dat bleek niet de enige opoffering voor regeringsdeelname; ook het referendum werd als kroonjuweel over boord gegooid.

Code Oranje
Buitenlandse media verbazen zich al langer over het vreemde wetje waarin straffen voor belediging van de koning is geregeld. Ze zijn wat dat betreft ook wel wat gewend; eerder botste persbureau AP al met de Oranjes over de opgelegde mediacode die verbiedt om buiten strak-geregisseerde persmomenten foto's van de monarchen te maken en vragen te stellen. De Amerikaanse journalisten gingen naar de rechter maar die stelde de Hollandse vorsten in het gelijk. 


 

 
 

Afschaffing majesteitsschennis:
een afleidingsmanoeuvre


Hans Maessen
Voorzitter Republikeins Genootschap

Met de discussie die de Tweede Kamer zal gaan voeren over het D66 wetsvoorstel om majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te halen, gaat de Nederlandse politiek de principiële discussie over de monarchie uit de weg.  Ook al zou de Koning in toekomst zelf aangifte moeten doen als hij zich beledigd voelt, dat verandert niets aan het instituut van de monarchie.  Zo kan elke partij voor de Bühne zich profileren zonder over de principes van de democratie te praten.

Nu D66 niet langer steunt dat de Koning belasting moet betalen, heeft deze partij behoefte haar republikeinse profiel scherper te stellen.  De overige coalitiegenoten willen majesteitsschennis behouden.  Dat deze discussie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt en in het kabinet tot een vrij issue is verklaard, past in dit geheel.  Wel over randverschijnselen maar niet over het wezen van de democratie praten.

Een principieel standpunt over de monarchie kost stemmen, maar een standpunt over zoiets als majesteitsschennis kan juist steun opleveren bij de achterban.

Propaganda
De monarchie heeft zich goed verschanst in Nederland.  De politieke en maatschappelijke elite gebruikt de monarchie om haar status te behouden en zal haar verdedigen.  Hoe dichter bij de macht hoe meer de discussie er over wordt vermeden en hoe vanzelfsprekender de steun voor dit instituut.  De Grondwet is zo onwijzigbaar dat er een daadwerkelijke revolutie moet plaatsvinden om de monarchie te verjagen.  En de burger wordt van jongs af aan op oranje geconditioneerd.  Dat begint met de koningsspelen, gevolgd door een gebrek aan onderwijs over democratische uitgangspunten, tot dagelijkse oranje propaganda georkestreerd door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tegenstrijdig
Het is in Nederland niet gangbaar om overtuigd republikein te zijn en al helemaal niet om er ook consequenties aan te verbinden.  Een Kamerlid met een dissidente mening over de monarchie stelt zijn carrière in de waagschaal.  Op verjaardag feestjes is iedereen vanzelfsprekend vóór afschaffing van die ouderwetse majesteitsschennis, maar afschaffen van de monarchie is zo’n gedoe en er zijn belangrijkere zaken.  En dus blijft alles hetzelfde.

De Nederlandse democratie voldoet op vele terreinen niet aan de internationaal geldende maatstaven.  Onze Grondwet is intern tegenstrijdig door iedereen gelijk te stellen behalve de Koning.  Het grondrecht als burger de Grondwet te toetsen is in Nederland onbekend.  Vrijheid van meningsuiting is een centraal uitgangspunt, maar majesteitsschennis valt daar weer buiten.

Transparant
Het aandeelhouderschap van de oranjes in Shell en andere bedrijven toont aan dat een monarchie en een democratie niet verenigbaar zijn.  Een internationaal uitgangspunt is dat elke ambtsdrager transparant moet zijn over zijn zakelijke belangen.  Aandelen e.d. moeten op afstand worden gezet om de onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.  De Koning, die als staatshoofd veel invloed heeft, is niet transparant over zijn vermogen.  In een situatie zoals in Groningen kan de burger derhalve niet vertrouwen op de integriteit van het staatshoofd.  De belangen van de oranjes in Shell brengen dit eens te meer voor het voetlicht.

Cabaretiers varen wel bij de monarchie.  Juist die onrechtvaardigheid en ondoorzichtigheid geeft ze de kans stevig kritiek op het Koningshuis en de monarchie te geven.  Ze schuren daarbij graag tegen majesteitsschennis aan om het extra pikant te maken.  Want wie durft nu een cabaretier voor het gerecht te slepen.  Maar ook dat bevestigd alleen maar de bestaande situatie.  Humor en kritiek van de zijlijn doen de monarchie alleen maar meer gedijen want het hoort er nu eenmaal bij in Nederland.

Domheid
De monarchie komt in Nederland waarschijnlijk aan een eind door een implosie.  Domheid en arrogantie van het Koningshuis zelf, zoals met de Greet Hofmans, Lockheed en Zorreguieta affaires, leidden in het verleden tot constitutionele crises.  In die situaties is er een kans de monarchie om ver te werpen.  Pas dan zal in Nederland het debat gevoerd moeten worden over onze democratische principes.
 

Meer horen van het Republikeins Genootschap? 

Vanmiddag was secretaris Floris Müller in de uitzending bij het Radio1Journaal om te praten over De Akte van Verlatinghe (1581) en een Republikeinse feestdag.

 Uitzending vind je HIER (vanaf +/- 8:00 minuten)

        
Copyright © 2018 Republikeins Genootschap, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt opgegeven als lid of als symphantisant van Republikeinen.nl

Republikeins Genootschap

p/a Oudegracht 36

Utrecht, 3511 AP

Netherlands

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.

Klik hier met de rechtermuisknop om afbeeldingen te downloaden. Om uw privacy te beschermen, is het automatisch downloaden van deze afbeelding van internet verhinderd.