donderdag 15 februari 2018

Dilemma Van Een Buurtschoonmaker

De (voor-)drinkende jeugd laat nog wel eens een drankfles achter op straat.
In voorkomende gevallen stukgegooid.

Op mijn schoonmaakrondje gisteren vond ik zo'n fles. (wodka is populair bij de jeugdige drinker)
Versplinterd en verspreid over het trottoir en de rijweg.

Dan raap&veeg je dat (tena honorem) op.
Daarmee je eigen dilemma creërend.

Laat ik het demonstratief hoopje-gewijs liggen ?
(als voorbeeld)

Ter leringh-ende-vermaeck ?
(het belerende vingertje
van de ex-onderwijzert)

Of omdat ik wel wil opruimen en schoonmaken en opveeg-klaar wil neerleggen
maar het ten ene male verdom
om andermans troep op te ruimen ?
(ik ben Gekke Gerritje niet)

Of omdat ik vind dat de buurtbewoner
wiens stoepie het is - of de hondenbezitter
die zich er qua hondenwelzijn zorgen om maakt -
ook zelf een beetje moeite kan doen en het zelf wel even weg kan halen ?
Ik leg het opruimklaar neer - u haalt het weg of zulks ?

Makkelijker kan ik het niet maken.
Principiëler wel

In EdamVolendam is een groep mensen die ongevraagd en vaak onopvallend
(en vaak ondergewaardeerd / zeker door het gemeentebestuur zelf)
zwerfvuil rapen. (en dan heb ik nog niet eens over de €200.000,-  subsidie die EdamVolendam in de afgelopen jaren kreeg om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen die 'zomaar' verdwenen is).Sommigen van die openbare-ruimte-opruimers doen hun maatschappelijke taak
zonder dilemma's onder het motto:
niet lullen maar poetsen.

Anderen lullen liever over hun poetsen.

edamvolendamschoon@xs4all.nlevodammer schreef hier eerder over:
https://evodammer.blogspot.nl/search?q=alcohol+jeugd