vrijdag 1 december 2017

EdamVolendam Bronscheiding of Nascheiding Van Kunststof Afval: Wéér De Verkeerde Keuze.


De gemeente EdamVolendam gaat de plastic-inzameling per 1 januari 2018 stoppen.

Wéér een besluit dat handenvol geld gaat kosten en het milieu-bewustzijn van de afvalproducenten en consumenten die met hun afval zitten reduceert. Een stap terug.

Het lokaal bestuur van EdamVolendam - inclusief de gemeenteraad - heeft er toch wel patent op
om telkens weer de verkeerde beslissingen te nemen die zich kenmerken door penny-wise-pound-foolish-gedrag. Gemakzucht en kortzichtigheid: we kijken hier nergens meer van op.

Regeren is vooruitzien.
In EdamVolendam is dat met de rug naar de toekomst.


het bronartikel
inzamelcontainers-voor-plastic-verpakkingsmateriaal-gaan-verdwijnen


https://www.argumentenfabriek.nl/media/2026/15091-bronscheidingduorgb.pdf


https://www.argumentenfabriek.nl/media/2028/15091-nascheidingduorgb.pdf
In het kort: AEB (AfvalEnergieBedrijf / Amsterdam) komt brandstof tekort voor haar energiecentrale. Het afval van de stad zelf is niet meer genoeg. In een wanhopig offensief proberen ze omligggende gemeenten over te halen de milieu-onvriendelijke (en straks als die gemeenten afhankelijk zijn duurdere) methode van het verbranden van afval aan te smeren. In dit geval plastic maar dat wordt straks natuurlijk ook ander afval - als het maar brandt)

Het afval-na-scheiden systeem waar ze nu al mee pronken is nog niet eens goed in bedrijf. Kritiek erop wordt gepareerd. De argumenten ontkent. Het na-scheiden levert domweg meer brandstof op.
Vreemd dat alle berichtgeving er van uitgaat dat de cijfers kloppen. Mensen/onderzoeken die dat tegenspreken worden liever niet genoemd ?!

Deelnemers zoals nu onze gemeente maken zichzelf hiermee afhankelijk van de brandstofprijzen (die gekoppeld worden aan de energie die afval oplevert) Als dat fout gaat (en daar kunnen we op wachten) krijgen wij daar straks de rekening voor. We verstoken grondstof omdat er nog genoeg 'nieuw' (lees: olie)  is.

EdamVolendam doet hier aan mee en zet zichzelf en ons terug in de tijd van lokale vuilnisbelten (Pieterman / Oorgat) en alle gevolgen vandien.

Proberen we ons de afgelopen jaren steeds meer te ontworstelen aan de olie&gas-sheiks uit het Midden-Oosten en boeven uit Rusland gaan we ons weer afhankelijk maken van de energie-baronnen uit Amsterdam. Hoe dom wil je zijn ?

Realiseren we ons dat dit de opmaat is tot het per kg. betalen van je afval ? Ik ben daar op zich niet niet op tegen (afval = grondstof. grondstof = geld) maar de reacties van mensen die roepen dat ze weer lekker alles in de grijze bak/zak gaan gooien zijn dus die van de bekende balk voor de bekende kop.

Linksom of rechtsom gaan we voor dit besluit een hoge prijs betalen.
Maar dan zijn de verantwoordelijken - al of niet als gescheiden afval - al lang weer weg.


Zijdelings maar toch de hoorzitting in de 2e kamer over
Kunststofketen en zwerfafval / circulaire economie
dat u hier kunt terugzien: http://2ekmr.nl/fqx

Het is een hele zit (ruim 3 uur) maar kenmerkend eraan is de mensen die voor de oplossingen gaan
en hun tegenstanders die alleen eigen belangen en geld als uitgangspunt hebben. Heel apart !


En om te laten zien dat onze buren het wél snappen:
Vanaf januari ook gescheiden inzameling PMD
in oude kernen Marken en Monnickendam
In januari 2018 wordt ook bij de inwoners van historische kernen van Marken en Monnickendam het PMD-afval huis aan huis opgehaald. Begin januari wordt de eerste inzameling overgeslagen om zo het restafval van de kerstperiode mee te kunnen nemen.
PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel).
PMD-afval kan gezamenlijk worden aangeboden doordat de installatie waar ons plastic naartoe deze drie stromen kan scheiden, zodat het voor hergebruik geschikt is. Van drinkpakken wordt het aluminium of plastic laagje afgehaald. Het karton wordt gerecycled, evenals het aluminium. Van plastic wordt onder meer fleecekleding en vloerbedekking gemaakt. Metaal wordt ook geheel gerecycled: oud blik wordt nieuw blik. Deze nieuwe manier van pmd inzamelen is efficiënt, goed voor het milieu en zo houden we nóg minder restafval over.
Eerder hebben wij gemeld dat bij inwoners van de historische kernen van Monnickendam en Marken, die nu zakken gebruiken voor het aanbieden van restafval, in januari 2018 ook het PMD-afval in zakken huis aan huis wordt opgehaald. Deze inwoners ontvangen nog een brief én een inzamelschema hierover. Wel is nu al duidelijk dat begin januari de eerste inzameling wordt overgeslagen om zo het restafval van de kerstperiode mee te kunnen nemen.

PMD als grondstof
Het is de afgelopen periode vaker in het nieuws geweest….is de inzameling PMD wel zo effectief? Het antwoord is volmondig: ja. Helaas zit er nog een te groot aandeel restafval in het PMD materiaal. Dit kan nog beter. Het materiaal wordt verzameld, gescheiden van restafval, gespoeld, gesorteerd en verkleind in 5 stromen plastic. De stromen PET, PE, PP, folies en mix vinden vervolgens hun weg als grondstof naar nieuwe artikelen. Ook de stroom apart gehouden drankkartons wordt met succes tot nieuwe voorwerpen verwerkt. Waar we nu voor staan is een verbeterslag in de hele keten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dat:
 • inwoners en gemeenten zich inzetten voor minder vervuiling, minder afval en betere scheiding
 • producenten/leveranciers voor beter recyclebaar materiaal te kiezen
 • overheden en het bedrijfsleven meer duurzaam inkopen
 • producenten van verpakkingsmateriaal meer gerecycled materiaal gaan gebruiken
 • recyclers en sorteerders de kwaliteitseisen (minder mixen van diverse plastics in 1 verpakking) aanpassen zodat de producten beter te scheiden en sorteerbaar zijn.
Alle partijen hebben een belangrijke een rol. De uitdaging is om het met elkaar zo effectief mogelijk te maken de PMD stroom te beperken, zuiver te houden en ook gerecyclede producten in te zetten.Tevens is gebleken dat een voorscheiding van PMD mensen in het algemeen bewuster maakt van hun afval en het afvalscheidingsgedrag. Dit heeft ook weer een positief effect op andere afvalstromen.
 
Update

Duurzame ambities gemeente Edam-Volendam 

stroken (nog) niet met uitvoering


‘Edam-Volendam komt met een uitgebreid pakket aan duurzame maatregelen’, zo viel onlangs te lezen in de lokale media. Een van de speerpunten van de verantwoordelijke wethouder Runderkamp betreft het terugbrengen van de hoeveelheid restafval van (nu) 275 naar (straks) 100 kilo per persoon. Een positief (en ook landelijk) streven waar enkele dagen later echter enige vraagtekens bij kunnen worden gezet.
Navraag leert dat lokale beleidsmakers niet (zoals bijv. in naburige gemeentes als Purmerend en Hoorn) nu ook eindelijk blik en drankkartons toelaten in de plastic bak maar dat, integendeel, binnen enkele weken de plastic heroes container uit het straatbeeld verdwijnt. Edam-Volendam stapt, haast stilzwijgend, over op nascheiding van het restafval (ipv bronscheiding nu). Dit betekent dat vanaf januari plastic afval weer bij het restafval mag.
Er is een deal met het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Na inzameling van ons restafval scheidt een onlangs geïnstalleerde machine al het recyclebare plastic uit het restafval en verkoopt dat vervolgens aan recyclaars. Nascheiden van plastic levert dus enerzijds meer kunststof afval / ingrediënten voor nieuwe producten en anderzijds minder restafval, een typische win-win situatie dus.
Echter de werkelijkheid is vooralsnog weerbarstiger. Belangrijke voorwaarde om te komen tot succesvolle nascheiding is dat restafval (zo goed als) ‘droog’ wordt aangeleverd, dwz zonder al teveel GFT (lees: keuken) afval. En hier gaat het in de praktijk vaak fout, zo erkennen ook diverse afvalinzamelaars en lokale overheden. Omdat GFT-afval (zgn.‘organische natte fractie’) niet altijd in de GFT container wordt geloosd, is de kwaliteit van het kunststof afval in het restafval minder goed; uit onderzoek blijkt het volgende:
 • 60% van al het GFT-afval wordt gescheiden ingezameld en 40% verdwijnt nog in de vuilniszak
 • de inhoud van de groene minicontainer bestaat gemiddeld voor 97% uit tuinafval en voor 3% uit keukenafval
 • het niet gescheiden GFT-afval, dat ongeveer een derde van het huishoudelijk restafval is, bestaat voor ca 20% uit tuinafval en voor ca 80% uit keukenafval
In de twee onderzochte regio’s belandt maar liefst 95% van het keukenafval in de vuilniszak die naar de vuilverbrander gaat. Daarmee is het keukenafval, in gewicht ruim een kwart van huishoudelijk afval, niet alleen verreweg de grootste prima te recyclen component in het huishoudelijk restafval, maar ook verreweg de slechtst gescheiden component, een gegeven waarvan beleidsmakers en medewerkers alhier toch ook op de hoogte zouden moeten zijn.
Logisch gevolg van een en ander is dat ‘vervuild’ plastic afval alsnog in de oven verdwijnt. Het is wonderlijk dat de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Edam-Volendam aan dit obstakel voorbijgaat, beleidsmedewerkers geen strategie hebben ontwikkeld gericht op verhoging van GFT opbrengst en de gemeente niet kiest voor twee systemen naast elkaar (bron- én nascheiding) zoals elders gebruikelijk is. Vraag rijst derhalve of wethouder Runderkamp daadwerkelijk kiest voor een duurzame, circulaire weg of vooralsnog toch de weg van de minste weerstand bewandeld.
Paul van den Berg

In januari 2018 wordt ook bij de inwoners van historische kernen van Marken en Monnickendam…
 Agnes de Boer Inzamelcontainers Edam-Volendam plastic verpakkingsmateriaal verdwijnen in EdamVolendam. De rest van Nederland doet wél aan bronscheiding of gaat er toe over. Snapt het wél. Als gezegd: EdamVolendam is kampioen foute keuzes.

Het door de burger laten scheiden van plastic afval is duur en niet efficiënt. Beter is dat afvalverwerkingsfabrieken het plastic scheiden van het overige restafval. Na de kliko voor het groenafval, de papierkliko en restafvalbak wordt er, tot ergernis van velen, in een hoop Nederlandse gemeenten d...
 
Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: 'Achteraf scheiden van plastic
volkskrant.nl
 
Dank voor de informatieve links. Maar onvolledig. Eenzijdig vanuit de centen bekeken. Neem alleen al de bewustwordingscomponent. Volledig afwezig in de hele uitleg. Of de milieu-component. Volledig afwezig in de hele uitleg. Die zaken of het falen daarvan kunnen nog wel eens onbetaalbaar duur voor ons uitvallen. De hamvraag blijft waarom bijvoorbeeld een AEB denkt winst te kunnen maken. Waarop ? Ten koste van wie ? Ten koste van wat ? Ik adviseer niet alles te geloven dat bedrijven ons voorspiegelen. De onafhankelijkheid van onderzoeken en onderzoeken standaard in twijfel te trekken. Zelf na te denken. Best wel lullig als over een aantal jaren zal blijken dat we onszelf  stikkend in ons eigen afval en met onbetaalbaar dure grondstoffen in de fuik van bedrijven en politiek gezwommen hebben. Ik geef er niet (meer) om. Mijn kinderen en kleinkinderen en hun kindskinderen tegen die tijd wel. Maar gelukkig spaar ik de doppen van die petflesjes voor het KNGF en KIKA. Bronscheiding pur sang. Voelt toch veel beter. De andere hamvraag is of ze het in Waterland en in 85% van de andere gemeenten in Nederland en in zoveel hoog-ontwikkelde landen all-over-the-world het bij verkeerde eind hebben of wel verder kijken dan hun naïeve en vooral hebberige neus lang is.
F.J. Seeboldt EdamVolendam
 
 
Update:
 https://www.medemblikactueel.nl/2017/12/05/edam-volendam-stopt-als-eerste-met-de-plasticafvalbak-wie-volgt/

een schitterende documentaire over hoe er in 'Beerput Nederland' met afval wordt omgegaan.
Huiveringwekkend. Beerput Nederland

Wij hebben nog een Volgermeerpolder in de buurt (en straks na de fusie in de gemeente). Een Broeckgouw (water en bodemvervuiling a.g.v. een lekkende ex-vuilnisbelt en het storten van grond met asbest erin) De Pieterman (ex-vuilnisbelt /  niets meer van bekend / nooit meer onderzocht) en Korsnas Edam (zwaar vervuilde grond a.g.v. industrie). 

Politici en bestuurders die horen-zien&zwijgen.
Een beproefde methode.


De vergelijking met AEB dringt zich op.


bron: NHD 2017 12 15
GroenLinks in Edam-Volendam betreurt het dat de gemeente stopt
met het apart inzamelen van plastic afvalmateriaal.
 
Edam-Volendam gaat namelijk per 1 januari in zee met het Afval Energie Bedrijf (AEB), dat over een nascheidingsinstallatie beschikt. Stoppen met het scheiden ’bij de bron’ is een slechte zaak, vindt GroenLinks. „Wij beschouwen dat als goed gedrag.”
 
De partij is bang dat inwoners gemakzuchtiger worden en vindt dat de gemeente een voorlichtingscampagne moet opzetten om de scheiding tussen gft-afval en restafval te verhogen. Peter van Gijzel (Zeevangs Belang) was het met GroenLinks eens. Wethouder Wim Runderkamp beloofde de bewoners heel goed te informeren.

Betrek de inwoners bij de circulaire economie

  

De gemeente heeft een nieuw contract met het afvalverwerkingsbedrijf AEB in Amsterdam. Zij werken met een geavanceerde scheidingsstraat waarmee allerlei soorten afval apart gehouden kunnen worden, onder andere plastic en restafval. De mensen hoeven dus thuis niet meer het plastic te scheiden en apart naar de gemeentelijke containers (bij de supermarkt) te brengen, want het wordt er bij de AEB allemaal uitgehaald. Een groot voordeel is dat op deze manier alle plastic uit het restafval wordt gehaald; de ervaring leert dat als je het overlaat aan de burgers de efficiëntie een stuk lager is.

Er zijn heel wat huishoudens die op dit moment hun plastic afval apart houden en dat in de speciaal daarvoor opgestelde containers deponeren. Nog maar kort geleden maakte wethouder Kes bekend dat het aantal containers voor plastic-afval uitgebreid zou worden. Maar vanwege het nieuwe beleid worden de plastic-containers juist deze week verwijderd.

Bij de raadsvergadering van donderdag 14 december kregen we geen antwoord op de vraag wanneer het contract met AEB precies in gaat en hoe de afvalscheiding in de Zeevang gaat lopen (daar liep nog een contract met HVC in Alkmaar). Een goede voorlichting vanuit de gemeente kan voorkomen dat er verwarring ontstaat over wat wel en niet bij het restafval gegooid mag worden
Het is voor het milieu gunstiger om de scheiding van plastic aan AEB over te laten omdat zij dat met hun moderne machinerie beter kunnen doen. Probleem is wel dat het organisch afval (gft, inclusief keukenafval) niet goed gescheiden kan worden door de AEB. Ook papier, glas en textiel moeten apart blijven. Omdat steeds minder mensen een tuin hebben zijn er ook steeds minder biobakken; de scheiding van gft neemt daardoor eerder af dan toe.

De ambities in de duurzaamheidsagenda zijn hoog. Op dit moment produceren we gemiddeld per inwoner 267 kg restafval in een jaar. Dat moet in 2020 teruggebracht zijn tot 100 kg per inwoner. Dat doel kan alleen bereikt worden als de gemeente zwaar inzet op goede voorlichting. Daarom diende GroenLinks een motie in, die met algemene stemmen werd aangenomen. De tekst volgt hieronder:
De raad, overwegende dat
 • de gemeente in 2018 het gescheiden inleveren van plastic afval niet meer zal faciliteren omdat nascheiding door AEB efficiënter is,
 • daarmee bij burgers en bedrijven onzekerheid en onduidelijkheid geschapen kan worden over de gemeentelijke ambities ten aanzien van de circulaire economie,
 • het streven naar een circulaire gemeentelijke economie een essentieel onderdeel is van de ambities van de duurzaamheidsagenda,
 • afvalscheiding iets is waar elke inwoner in zijn dagelijks leven direct mee te maken heeft en waar hij of zij door zijn gedrag een grote invloed op kan uitoefenen
  de bereidheid van burgers om bronscheiding toe te passen op hun huishoudelijk afval in onze gemeente groot is,
roept het college op om:
 • een grootscheepse voorlichtings- en informatiecampagne op te zetten, gericht op alle inwoners, om de scheiding tussen gft-afval en restafval te verhogen, het volume restafval verder terug te dringen en op een positieve manier de inwoners te betrekken bij de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de circulaire economie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Nico van Straalen, fractie GroenLinksDit artikel van GroenLinksEdamVolendam moet verhullen dat ze flink hebben zitten blunderen. Ook GroenLinksEdamVolendam heeft zich laten inpakken door de gelikte presentatie van AEB. GL-EV gelooft wel de cijfers van die boevenclub (volgens het principe WC-Eend) maar interesseren zich niet voor de tegengeluiden van gerenommeerde milieu- en duurzaamheidsclubs - onderzoeken en ervaringen uit andere landen. Ook GroenLinksEdamVolendam heeft de centen en de gemakzucht hoger in het vaandel dan het milieu of duurzaamheid. Ons GroenLinksEdamVolendam is tegenwoordig nogal Flets-Rechts. Schijnheiligheid en hypocrisie scoren hoog.  Principes niet.

Deze verloochening van alles waar ze in zeggen te geloven
(niet de eerste keer) gaan ze wat mij betreft niet meer goedmaken.
F.J. Seeboldt
EdamVolendam