maandag 6 november 2017

Doorstart SP-Waterland 2018

In een interview met omroep PIM / Waterland (Vrijdag 03 november 2017)
vertellen wethouder Kes en raadslid Knaack dat de SP-Waterland in maart 2018
niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat was niet echt nieuws. Wel dat het nu definitief is dat we het straks zonder een socialistische partij in Waterland moeten doen. Een gotspe van ongekende omvang.

http://www.omroep-pim.nl/sp-waterland-doet-niet-mee-aan-gemeenteraadsverkiezingen-2018/content/item?997557

OORZAKEN
De oorzaak lijkt mij het maken van teveel fouten in het beleid - een wanverhouding tussen échte SP-ers en een paar teveel-te-zeggen-hebbende-en-niet-gecorrigeerde-egotrippende misfitten en een gebrek aan visie als het gaat om de échte uitgangspunten en waarden in de partij.
Wellicht is de keuze om mee te doen in de coalitie naderhand bekeken niet goed geweest ?

Het hoofdbestuur op het pluche in hun prachtige hoofdkantoor in Amersfoort treft óók blaam.
Ze zagen het gebeuren en deden niets. Lieten de SP-Waterland spartelen. Opgemerkt moet worden dat het te gek is voor woorden dat het beleid van het hoofdbestuur geen enkele ruimte laat voor lokale afdelingen. Zelfs niet voor afdelingen die met een score van 13% van de stemmen (!) een wethouder en 2 raadsleden lever(d)en en linksom (en soms zelfs rechtsom) de SP-uitgangspunten trouw bleven.

Klinkt het erg zie-je-wellerig / told-you-so-erig 
als ik u kan vertellen dat dit 'gesodemieter' in 2014/2015 al is vastgesteld
door mensen die dit toen al zagen aankomen
maar wegens hun kritiek op het beleid en de sfeer
afgerekend en afgeserveerd werden ?

1210 STEMMEN
In 2014 haalde de SP-Waterland 1210 stemmen. Dan heb je het toch goed gedaan als lokale partij. 1210 Waterlandse kiezers die hun vertrouwen gaven.

Als de SP-Waterland zich in Waterland terugtrekt - wat is dan het alternatief voor zoveel mensen die graag links/sociaal stemmen ? Ze hebben weinig keus in Waterland. Door niet mee te doen maak je 1200 mensen monddood en politiek ontheemd. Buiten dat je een aantal wél actievelingen op een zijspoor zet met de mededeling: 'zoek het  maar ff uit !'
DOORGAAN
Het is niet moeilijk om door te gaan als SP. Maar dan zonder de bemoeienis van de apparatchiks in Amersfoort. Het oprichten van een (tijdelijke) Socialistische Partij Waterland is een fluitje van een cent. Het geld is niet het probleem. De administratieve rompslomp ook niet. Het zoeken is naar een groep actievelingen die ervoor gaan.  Een andere naam - een eigen kieslijst - zelfde uitgangspunten.

De strijd aangaan met de macht. Daar zijn SP-ers goed in. In dit geval de macht van het hoofdbestuur. Niet bang zijn voor de boven-ons-gestelden. Wie is hier nou uiteindelijk de baas ? Wij dus.
Lijkt mij een basaal en legitiem uitgangspunt voor de échte SP-er. Haalbaar om in Waterland en daarna in EdamVolendam/Waterland / 2022  toe te passen.

BRUG NAAR 2022
Doorgaan als zelfstandige lokalo betekent dat er in 2022 (fusie met EdamVolendam) een onderhandelingspositie is met de SP-Landelijk. Bij gebleken succes gewoon weer terugkomen in het grote geheel i.c. de SP-Landelijk. Wel op betere voorwaarden dan tot nu toe. Maar dan hebben we wel de basis in Waterland in stand gehouden en ruim 1000 kiezers (wellicht nog veel meer) een optie tot politieke betrokkenheid geboden.

Tot aan die tijd kan het politieke / electorale 'gat' dat nu valt gewoon gevuld worden met uitgangspunten van de SP. Eenzelfde partij met dezelfde ideeën. Waarschijnlijk zelfs dezelfde mensen (minus een paar terugtredende teleurgestelden c.q. mislukkelingen) maar dan even tijdelijk onder een andere naam. Let wel: voor de keuze bij Tweede-Kamerverkiezingen / Europa e.d. maakt het niet uit. Dit is echt even een lokale zaak.

GRAAG IN DE GEMEENTERAAD ?
Al is het maar met één zetel (liever meer natuurlijk) dan betekent deelname aan het lokale bestuur dat je toegang hebt tot alle informatie (al of niet in achterkamertjes) en mogelijkheden om je oppositionele stem te laten horen. Niet meedoen betekent een forse stap terug. Terug in de tijd naar 10 jaar geleden. Dat was veel herrie maken maar weinig invloed hebben. Moeten we niet willen.

VERANDERING
Het zal onvermijdelijk zijn dat er binnen het huidige bestuur (deels teruggetrokken / geheel herkiesbaar) en groep van actieve leden vooraf een eerlijke discussie plaatsvindt over het beleid.
Geen bijltjesdag maar een stip op de horizon. Nieuwe mensen vinden met nieuwe inzichten die niet meteen worden weggezet omdat ze niet aan de-norm-uit-Amersfoort voldoen. Iets dat de laatste jaren te vaak is gebeurd.

En dat dan graag een beetje vrolijker en lossiger en creatiever. Wij socialisten hebben zóveel te bieden ! Maar we brengen het niet altijd even vrolijk. Je kunt jezelf ook té serieus nemen.
Ga ik nog eens een lied over zingen.

Nieuwe bezems vegen schoner. Wat de huidige SP-ers - en daar zitten echte kanjers tussen - er niet van hoeft te weerhouden om mee te doen aan de nieuwe opzet.

Maar dan wel even de aankomende 4 jaar lokaal zonder de knellende banden met SP-Landelijk
en de daaruit voortvloeiende bekrompenheid en machinaties.


VOORWAARDEN
Buiten de hokjes denken. Positief denken. Denken in wat wél kan.
De slechte gewoontes afzweren. Het verleden een plek geven.
En vooral een beetje lef & durf om de idealen zwaarder te laten wegen
dan de oekazes uit Amersfoort.


GEVOLGEN VOOR DE KIEZER IN WATERLAND.
Die zullen er nauwelijks zijn. Op woensdag 21 maart 2018 gewoon stemmen op de SP die dan tijdelijk even een andere naam heeft maar dezelfde mensen en dezelfde ideeën vertegenwoordigt.
Waar het hart vol van is laat je niet zomaar in de steek.

https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

F.J. Seeboldt
EdamVolendam

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl
politiekwaterland@gmail.com

Update:

het verschijnsel is niet nieuw maar blijft wonderlijk.
Uit een aantal reacties (zelfs die vanuit de hoge ivoren torens) blijkt dat het niet gaat
om wát ik schrijf maar om de manier waarop. Kritiek is bij sommige mensen iets dat je wel mag geven maar niet hoeft te ontvangen.

quote: Meneer Seeboldt,
Kijkend naar de stukken die u publiceert op internet en in de krant, en de gesprekken die ik heb met partijgenoten die ook ervaring met u hebben opgedaan, heb ik niet het idee dat de negativiteit van onze kant komt, maar toch echt van de uwe. Meta Meijer.

De provinciale afgevaardigde - en nu tijdelijk enig aanspreekpunt voor de SP-Waterland (!) - laat met deze opmerking zien wat de werkelijke problemen binnen de SP zijn.

Niet kijken naar wát iemand schrijft maar vallen over de manier waarop.
Ad Hominem / op de persoon spelen. Bij gebrek aan argumenten. Het recht van bange mensen.

Ik denk zomaar dat de SP 40 jaar geleden juist is opgericht
om dit soort bourgeoise hypocrisie en machtspolitiek te bestrijden.

Nou dat is bij sommigen dan behoorlijk mislukt.

En verder blijf ik van mening dat een béétje vrolijkheid en humor en optimisme
in dit dossier wonderen zou kunnen doen.