zaterdag 11 november 2017

Betrokkenheid Burger EdamVolendam: Mooie Woorden Geen Daden


Inwoners EdamVolendam worden betrokken bij groenonderhoud

NoordHollands Dagblad

De gemeente Edam-Volendam
gaat de inwoners betrekken
bij de totstandkoming
van een meerjarig plan
voor het groenonderhoud.
Dat meldt het Noordhollands Dagblad.
Een voorstel hiertoe van GroenLinks en VVD werd afgelopen donderdag door de raad goedgekeurd.
Hoe het participatietraject eruit komt te zien
is nog niet bekend,
maar volgens de twee partijen ’zijn inwoners van de gemeente zeer betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimten en openbaar groen’.

De gemeente was al bezig met een meerjarenplan
voor het groenonderhoud
en wil dat begin 2018 aan de raad presenteren.Tja.
Al dat geld - al die tijd en al die moeite had beter besteed kunnen worden. Maar praatjes en loze beloftes doen het bij ons gemeentelijk apparaat helaas altijd beter dan de handjes laten wapperen
en oplossingen te bieden die wél werken.

Zelfs als er een raads-brede motie over wordt aangenomen.
Die overigens mijn (toch effe een schouderklopje-voor-mezelf) argumenten en kritiek
in de afgelopen jaren bevestigde. (beter evodammer lezen !)

Als ze nou gewoon even waren langsgekomen had ik binnen een half uurtje een perfect meerjarenplan aan ze kunnen presenteren. Omdat dat namelijk héél simpel is. En heel goed zou werken. Maar daarom juist heel moeilijk voor de mensen op Fort Stadskantoor die graag zaken ingewikkkeld en onbegrijpelijk maken.

Een bewoners-inspraak-avondje met 17 mensen (de vaste hap) - met gratis koffie en een nat plakkie
is in ieder geval niet de oplosing. Vermakelijk of triest: de interpretaties over betrokkenheid van en communicatie met de burger lopen nogal uiteen. Een wethouder die vanuit zijn ivoren toren roept 'dat hij er alles aan gedaan heeft' en burgers die in de NiVo schrijven dat ze van niets weten en er niets van snappen. Een autistisch-denkende wethouder of hele domme burgers ? U mag het zeggen.

Als gezegd: zonde van het geld - de tijd en de moeite en het resultaat zal er niet naar zijn omdat er geen écht oplossingen worden gezocht. Ambtenaren denken graag in eigen hokjes en bezien hun wereld vanaf beeldscherm op het bureau of vanachter de voorruit van de dienstauto.

Als verantwoordelijk wethouder of ambtenarenzelf veel op straat / in de buurt zouden zijn en met mensen zouden praten (luisteren) zou dat wel effect hebben. Reageren op reacties in De NiVo of de Stadskrant of op internet ook. En dan niet wachten tot de burger naar jou toe komt maar zelf contact zoeken en op de fiets stappen. 1-op-1 contacten zoeken. Lijkt veel werk maar werkt 100x beter dan zo'n lamlendige visieloze bewonersavond over betrokkenheid bij de totstandkoming van een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte en groen.

NB: de beraadslagingen terugluisterend blijkt dat een ambtenaar op hoogstpersoonlijk en op zijn vrije zaterdagmiddag en de wethouder hoogstpersoonlijk op de inspraak-avonden wel degelijk 1-op-1-gesprekken hebben gehad met een bepaalde burger. Een bepaalde burger of een bepalende burger ?

Ik heb vandeweek
onder het motto:
Niet-Lullen-Maar-Poetsen
de parkeerplaats
op ons pleintje
geveegd en onkruid- en bladvrij gemaakt.

Onkruid krabben - snoeien -
grasmaaien en graskanten:
we doen het al.
Niks bijzonders.
Er zijn overigens
veel meer burgers die
dit soort onderhoud-in-eigen-omgeving doen.

Daar heb ik met niemand over gepraat en u had geen inspraak. Geen concept-visie-nota-ontwerp -
informatie-avond - inspraak-atelier of bespreking in de gemeenteraad voor nodig gehad.

Jammer dat betrokken burgers er niet voor beloond worden. Dat ze geen steun krijgen. Hun eigen gereedschap moeten meenemen en hun eigen gft c.q. afvalbak/zak ermee mogen vullen.
Aandacht voor de zelfwerkzaamheid en participatie van dit soort burgers: 0
Gek hè dat iedereen de moed opgeeft. Daar helpen geen 100 bewonersavonden tegen.

NB. de beraadslagingen terugluisterend blijkt de feitelijke situatie dat de organisatie op Fort Stadskantoor / Mgr. Veermanlaan niet klopt. Als je melding maakt wordt er direct geacteerd. Dat dan weer wel. Uit zichzelf of planmatig en ge-coördineerd werken blijkt voor dit gremium (waar we toch ook belastinggeld aan betalen) veel lastiger. Dat dan weer niet.

Ja. Er rijden gemeentelijke medewerkers in autootjes rond maar die kijken graag weg.
 Ja. Je mag iets aanvragen op Fort Stadskantoor maar de standaard reactie is dan:
'we maken er een melding van' waarna je er niets meer van hoort.
Ja. De beleidsmakers en de harde werkers in de buitendienst (vaak genoeg ook uitbesteed werk)
werken voor hun geld. Maar of hun inspanningen dat geld ook waard zijn ?


We hebben hier in EdamVolendam een prima wethouder. De beste sinds.........
Maar er moet nog wel bijgeleerd worden.

Betrokkenheid bij de openbare ruimte ?
Het zal er wel op neer komen dat er bomen gekapt gaan worden (boom=duur /boom=gedoe)
en onze perkjes en grasvelden en boomspiegels nóg saaier en woestijniger worden dan ze al zijn.
Onkruid blijft tierig welen. Bestrating dramatisch. Straatmeubilair om te huilen en schoonmaak als in'
heel-netjes-schoon&veilig een utopie.

Inspraak is leuk. Maar meestal duur - zinloos en te vaak alleen bedoeld
om de eigen agenda uit te voeren.

edamvolendamschoon@xs4all.nl