dinsdag 21 juli 2015

Solidariteit

Twee berichten vandaag in het nieuws:

De gesprekken over een afspraak van de EU-landen om allemaal een - naar de eigen mogelijkheden -
deel van vluchtelingen uit oorlogsgebieden op te vangen.
en
de vervelende opmerking van een notaire betweter op een lokaal forumpje die schrijft: 
'Bij Vluchtelingenwerk Edam vocht en vecht men elkaar de tent uit' 

Dat laatste is natuurlijk pure stemmingmakerij en volstrekte en nogal akelige onzin.
Vluchtelingenwerk Edam bestaat helemaal niet. Vluchtelingenwerk Volendam ook niet
Het is de afdeling EdamVolendam die valt onder de regio 'Amstel tot Zaan'

Er werd en wordt niet gevochten. Integendeel. Of het moet de gezamenlijke en continue strijd zijn om de belangen van vluchtelingen in onze gemeente. Er wordt door de vele lokale vrijwilligers goed (samen-)gewerkt in deze afdeling en er gebeuren mooie dingen.

Als er al gefaald wordt is het door de gemeente EdamVolendam zelf en de politici die haar besturen
in hun streven het 'probleem' zo ver mogelijk van hun (ons) bed en uit onze gemeente te houden.

www.vluchtelingenwerk.nl/amsteltotzaan
De schrijver heeft dus
geen idee
waar hij het over heeft
en geeft niet
om een kommenstrijdend voor-oordeeltje
meer of minder.

Genant ook want
zulkse vooroordelen
en dat wij/zij denken
is juist de oorzaak van zo veel ellende wereldwijd.

Pure dommigheid van deze meneer dus.
Zullen wij zijn voorbeeld niet volgen ?!

Maar misschien is er uit deze negativiteit nog wel iets positiefs te halen.
Daartoe moeten we echter niet 'vechten' maar even koel rekenen en verstandig redeneren.

In Europa wil men nu de opvang van - afgerond - 32.000 extra vluchtelingen uit oorlogsgebieden eerlijk verdelen over de leden van de EU. Voor Nederland betekent dat - afgerond - de opvang van 2100 onvrijwillig ontheemde personen.

Als we 17 miljoen inwoners hebben in Nederland en 35.000 inwoners in EdamVolendam/Zeevang zijn wij hier dus 0,2 % van de bevolking van Nederland.

Als we deze cijfers omrekenen kunnen wij hier in EdamVolendam dus
0,2% van de extra vluchtelingen uit oorlogsgebieden opvangen.
Dat betekent dat ons aandeel in de landelijk 2100 op te vangen oorlogsslachtoffers (mannen/vrouwen/kinderen) 5 personen zou zijn. Zullen we het afronden op een of twee gezinnen ?

Kwestie van solidariteit en respect jegens de slachtoffers uit die oorlogsgebieden en de aanbelangende vluchtelingenkampen en mede-inwoners van dit heerlijke veilige land
waarin geluk wél heel gewoon is ?! Kortom: waar hebben we het over ?
 
En voor de helderheid:
het heeft niets te maken met de (soms zo akelige en beschamende) discussie
over de huisvesting van statushouders zoals die het afgelopen jaar hier is gevoerd.
Dat is een heel ander dossier en daarover is het laatste woord nog niet gesproken.

Het geld kan niet het probleem zijn.
Dat klotst hier nog steeds tegen de plinten. Ik zie ook hoe we hier met geld smijten voor zaken waarvan velen zich afvragen of dat nou wel allemaal zo zinnig is.
Het gaat bij deze extra-opvang om bijvoorbeeld één euro per jaar per inwoner als startbedrag.
Dat zijn 15.000 biertjes op een kermis met een half miljoen bezoekers. Nog niet de helft van het herbestraten van het Noordeinde om aan de wensen van één bedrijf tegemoet te komen en een fractie van het verlies dat we als gemeente leden bij de verkoop van HNN en de aankoop van TASE.
In de afgelopen gemeenteraadsvergadering was de discussie wat te doen met de 2 miljoen euro die we vorige jaar 'over' hielden. Ik bedoel maar.

De woonruimte is er: er zijn wel 500 locaties te vinden (of te maken)
dus 1 of 2 of 3 woon-voorzieningen moet makkelijk kunnen.

Het initiatief voor de opvang van deze extra oorlogsvluchtelingen is ook geen probleem.
Één telefoontje of mailtje of app-je naar Vluchtelingenwerk Nederland
of Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan moet voldoende zijn.

De praktische uitwerking is hier in goede en ervaren handen bij de lokale afdeling van Vluchtelingenwerk met zijn vele vrijwilligers en een gemeente die nu een keertje wél uit het pluche zou kunnen komen en zich solidair en constructief
en van die zo-veel-geroemde sociale kant opstelt.

Wat is dan het probleem om het niet te doen ?
De onderbuik van een aantal  inwoners ?
De amorfe en zure politieke verhoudingen ?
Het niet ter sprake brengen omdat het ons 'geluk' zou verstoren ?
De onwil ? Omdat het misschien zo'n 'gedoe' is ?
Des-interesse en moreel afgestompt zijn ?

Wat zou het mooi zijn als we een of twee of zelfs 3 van huis&haard verdreven en uit hun dorp
of stad gebombardeerde gezinnen uit gebieden als Syrië of Eritrea voor de tijd dat ze niet terug kunnen liefdevol zouden kunnen opvangen in EdamVolendam.

www.vluchtelingenwerk.nl

Om de wonden te laten genezen
het vertrouwen in de mensheid te herstellen
de toekomst te laten gloren
 
Te laten zien dat het kan.
Dat wij het willen en dat wij het kunnen.
Niet als particulier initiatief maar als collectief.
Als gemeenschap.


Zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog een miljoen Belgen in Zuid-Nederland - in de jaren '30 bijna een half miljoen Duitse verschoppelingen en in de jaren '50 mensen uit Hongarije of in de jaren '60 uit Tsjecho-Slowakije. Hoeveel voorbeelden wilt u hebben van die vele mensen in vele landen
in de wereld die mede-mensen opvingen toen ze in nood zaten ?

Het is mijn wens dat een politieke partij hier in EdamVolendam dit onderwerp
in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda zet.

Wereldburgers die solidair zijn met elkaar
of dat nou Werelds - Europees - landelijk of in EdamVolendam/Zeevang is

Ik hoor/lees graag van u waarom niet.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam
edamvolendamdigitaal@xs4all.nl