maandag 20 juli 2015

EdamVolendam Veroorzaakt Haar Eigen Zwerfvuil

Zaterdagmorgen trof ik op de Matthijs Tinxgracht
twee noeste werkers aan.
Ze halen het oud-papier op voor het goede doel.
(ik denk de drumband of zulks)
De een als vrijwilliger - de ander professioneel.

Een doos met allerlei snippers
(waarom verscheuren mensen papier tot snippers
als ze het weggooien ?) was door de wind gevangen.

100-en snippers her&der.

Natuurlijk stap je van je fiets en ga je helpen met rapen.
Dit papier-ophalen is voor het goede doel.
Niet om op zaterdagmorgen in je eigen vrije tijd
zulkse tegenslagen te hebben.

Maar het zet ook aan het denken.
Dit moet toch anders/beter kunnen ?

Ik weet van het probleem
omdat ik er
met grote regelmaat
over wordt aangesproken.

En ik zie het gebeuren.

Zwerfvuilrapers
vinden het ook overal:
papier dat
verkeerd-aangeboden
of bij het ophalen
(container legen
met open laadbak ?!)
 als zwerfvuil
een eigen leven gaat leiden.

In de media
de laatste maand
politici die er een grote mond over hebben.
Zwerfvuil door kapotgebeten vuilniszakken - ongeleegde afvalbakken of omdat afval
verkeerd (te vroeg / niet goed verpakt) wordt aangeboden.

Het wordt zeker weer verkiezingstijd want behalve een stukkie schrijven in de krant doen ze dus niks.

klik op een afbeelding
voor een vergroting
Het is ook altijd
de schuld van de burger.
Die doet het volgens hen fout.
Nooit die van de professionals
die dit soort zaken
goed dienen te organiseren.

Wij moeten zorgen
dat het goedkomt.
De lokale overheid
plakt alleen maar
obligate stickers
die niemand leest
of waar niemand
zich iets van aantrekt
(of juist ge-irriteerd van raakt).
Bestuurlijk autisme ten top.Dé grote misvatting is dat boze bordjes - lullig stukjes in de media en dreigementen zouden helpen. Niet dus. 95% van onze inwoners doet het al helemaal goed. Het is die 5% onverbeterlijke en
on-her-opvoedbare a-socialen die de troep veroorzaakt. Die moet je zelfs de kans niet geven door - bijvoorbeeld op het punt van oud-papier verzamelen en ophalen - een slim beleid te voeren.

Anderzijds is het te gek voor woorden dat je van burgers verwacht dat ze 's zomers en 's winters
en bij storm en bij regen hun doosje buiten op de stoep zetten. Dat is vragen om rotzooi.Op Fort Stadskantoor moet toch een
- door ons als belastingbetaler betaalde -
ambtenaar m/v zitten
die ná de vakantie zijn/haar la opentrekt en denkt:
'dit is nou ff een dingetje dat makkelijk te regelen is. 
Een probleem dat meerdere oplossingen heeft.
Een taak voor ons als lokale overheid.

En ja:
als die meneer of mevrouw zich meldt bij EdamVolendamSchoon komen we vast
tot een goed gesprek tussen betrokken burger
en professionele dienstverlener
en een nog betere oplossing.Daar hoeft die € 90.000,- subsidie die EdamVolendam de laatste jaren kreeg van NederlandSchoon  in de strijd tegen zwervuil (en waar niemand van weet waar die is gebleven)
niet voor worden aangesproken. Hoewel..............

Ik hoop maar dat de fusie met Zeevang in 2016 en die met Waterland in 2022 ons ook op dit punt tot voordeel zal strekken. Daar hebben ze zulkse zaken (i.c. zwerfvuil en de oorzaken ervan) veel beter geregeld en kennen ze niet de labbedekakkerige des-interessige ouderwetsch-igheid die hier in EdamVolendam  nog steeds de norm is. Want zegt u nou zelf: dit kán toch helemaal niet ?!