woensdag 29 juli 2015

Nadenken Over Afval

In een vorig blog mocht ik schrijven over de zin en onzin van ons afval
en de overlast en ergernis die dat geeft.
http://evodammer.blogspot.nl/2015/06/zin-en-onzin-over-afval.html

Vandaag kreeg ik weer een reactie en nieuwe foto's van iemand die zich
er ook zorgen over maakt. Of moet ik schrijven: dood aan ergert ?!

Nadenken over afval. Over het ontstaan - het opruimen - het voorkomen.
EdamVolendamSchoon heeft daar hele heldere en goede ideeën over.

Maar als ik dan weer iemand tegenkom op facebook die schrijft:
Als iedereen z'n plastic en etensresten zou scheiden van het overige afval houd je een vuilniszak over waar alleen "schoon" afval in zit. Hier komt geen ongedierte op af
kan ik het toch niet laten.

Het probleem zit blijkbaar niet alleen in het afval-aanbieden en ophalen maar ook tussen de oren
in de vorm van gebrek aan kennis en door-denk-vermogen bij de gemiddelde burger.

"Schoon afval" ? Dat bestaat niet. Hoe stelt de schrijver van zo'n bericht zich dat voor ?
Wat gaat hij of zij dan allemaal in de GFTbak (bedoeld voor Groente-Fruit&Tuin-afval en niet voor etensresten) - de papiercontainer en de plastic-container gooien ?

Blikjes waar vis in heeft gezeten - verpakkingen van dierenvoer (blik/zak/pak met aluminiumlaag) - pakken waar melkproducten in zaten (met plastic coating) - keukenpapier dat gebruikt is bij het eten bereiden - servetjes die gebruikt zijn bij het eten - velletjes van de worst - korstjes van de kaas - (vetvrije) papiertjes
waar voor naar-eten-zoekende dieren als vogels/katten/egels/ratten/muizen
heerlijke dingen in zaten - verpakkingen van pizza/hamburger of snackbar................?

Misschien heeft u ook nog wel
101 voorbeelden.
Hoe lang zullen we de lijst maken ?

Allemaal zaken die niet in de GFT-bak mogen niet bij het plastic of papier mogen en dus restafval zijn. Bij ons gemeentebreed de hele week door in vuilniszakken overal neergezet.

Gek hè dat die beesten (die nu de schuld krijgen) hun slag slaan en de zakken openvreten.

"Schoon Afval" bestaat natuurlijk niet.
Er hoeft maar één dingetje in uw vuilniszak te zitten dat aantrekkelijk is voor onze animale voedsel-schooiers en ze trekken de hele zak open - met alle gevolgen vandien.
Geef ze  - luilekkerland-gewijs - eens ongelijk

"Schoon Afval".  Het bestaat (nog) niet.
Schone oplossingen wel.

Die zouden moeten beginnen met kennis van zaken en ff dieper doordenken dan een face-book-berichtje dat goedbedoeld is maar nergens op slaat.

Het wachten is
op onze lokale politici
die met een plan en een oplossing zullen moeten komen
voor het vele zwerfafval
dat ontstaat door het
- op vorige-eeuwse wijze -
verkeerd aanbieden en ophalen van ons restafval.

Nou maar hopen dat onze bestuurderen
als ze ermee aan de slag gaan
wél de benodigde kennis van zaken
en inzicht in de materie zullen hebben.

En ons als burger goed informeren of zelfs heropvoeden.

EdamVolendamSchoon
heeft er hele heldere en goede ideeën over.

edamvolendamschoon@telfort.nl
0299 - 36 19 20

evodammer:
Het zou al een hele oplossing zijn als we ons restafval niet overal neerzetten in afzonderlijke zakjes maar op vaste verzamelplekken. De overlast beperkt zich dan tot die plekken en is makkelijker op te lossen. Ik wil gerust wel 50 of 100 meter lopen met mijn vuilniszakje. Doe ik met mijn andere afval ook. Waarom geen rolcontainers ? Is het een centenkwestie denkt u ?