woensdag 1 juli 2015

EdamVolendam - Domme Enquete

De gemeente EdamVolendam/Zeevang stuurt - digitaal - een enquête rond.
Wát een dommeriken daar op Fort Stadskantoor !

Om te beginnen is het digitaal dus wordt een deel van de bevolking al buitengesloten. De mensen (aankomende en toekomstige websitebezoekers) die deze enquête wél op papier willen kunnen dat slechts met heel veel moeite voor elkaar krijgen. En dat gaan ze dus niet doen.

Ze willen weten of ik een man of een vrouw ben. Ze willen mijn leeftijd weten. Ze willen weten of ik inwoner - bezoeker - qua werk of aan de gemeente gelieerd ben. Ze willen weten vanaf welk apparaat ik hun website bezoek.

Wat gaat hen dat aan ? Sodemieter toch op met je Big-Brother-Kapriolen !
(Maar.............als je die vragen niet invult mag je hun wangedrocht niet insturen)

Als klap op de vuurpijl mag ik de 5 belangrijkste diensten aankruisen. 5. Niet meer.
Maar zijn niet alle diensten die een gemeente aanbiedt belangrijk ? En als ik nu 5 dingen uitkies
wie zegt dan dat ik daar volgend jaar - door gewijzigde leefomstandigheden - héél anders over denk ?
Ik heb ze allemaal aangekruist.

(Maar.............als je die vraag niet goed invult mag je hun miskleun niet insturen
en telt jouw mening niet mee.)

Ik snap het wel. Ze moeten dit doen. Er is vast 'een potje' voor. En als er naderhand gezeur of kritiek komt kan dat worden afgedaan met: "maar we hebben u toch om uw mening gevraagd ?!"

Zou het een stagiaire van het VMBO zijn die deze enquête maakte ? Dan kan ik er met liefde nog begrip voor opbrengen. Als dit flutje daadwerkelijk door een door ons betaalde professional is gemaakt stel ik voor deze nog maar eens op een cursus enquêtes-maken te sturen en de verantwoordelijk leidinggevende - al of niet via een enquête - een fikse demotie aan te bieden.


Ik ben zó boos&verdrietig van
zoveel onbenul bij ons lokaal bestuur
dat ik voor straf vandaag géén plaatjes heb.

Nou ja
ééntje dan.............................................>F.J. Seeboldt
EdamVolendam

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl

Op 1 januari 2016 worden de gemeentelijke websites zeevang.nl en edam-volendam.nl in verband met de fusie samengevoegd tot één nieuwe! Omdat de gemeente continu werkt aan het verbeteren van haar digitale dienstverlening is dit de uitgelezen mogelijkheid om u als inwoner hierbij te betrekken. En van die mogelijkheid willen wij graag gebruik maken.

Wij willen graag van u weten welke informatie u zoekt en welke diensten u wilt aanvragen via onze website. Dit kunt u aangeven door het invullen van de enquête. U helpt ons hier enorm mee. Het invullen van de enquête neemt ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag. Alvast dank!
 
1. Wat is uw geslacht?

 
2. Welke van de onderstaande situaties is op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)

 
3. Wat is uw leeftijd?

 
4. Als u de website van de gemeente Edam-Volendam bezoekt, vanaf welk apparaat doet u dit dan?

 
 
5. Hieronder vindt u een lijst van diensten en onderwerpen. Wilt u aangeven wat voor u de 5 belangrijkste zaken zijn die u bij de gemeente Edam-Volendam wilt regelen of waarover u informatie zoekt? Ook al vindt u meer dan 5 onderwerpen belangrijk, selecteert u dan alleen de 5 belangrijkste.