dinsdag 30 juni 2015

Participeren Of Labbekakken ?

Groen-snoei-afval is niet te vergelijken met zwerfafval.
Het is geen plastic of glas of puin of ijzer of iets dat schadelijk is voor de leefomgeving.
Maar het is wel afval.

Voor dat groen-snoei-afval hebben we
hele mooie GFT-containers. Groenbakken.
Die worden - behalve 's winters - elke week
keurig geleegd.

Als ik weer eens zo'n hoopje
langs de weg gedropt snoeiafval zie
kan ik het niet laten te denken:
je hebt die snoeischaar tóch in je handen
knip het dan even in je GFT-bak.

Hoeveel moeite kan dat zijn ?
Of gaat het er alleen maar om dat het van je eigen erfje is
en jouw probleem dat van de gemeente/de gemeenschap
is geworden ?

Het ligt steeds op dezelfde plekken.
 Blijkbaar zijn het steeds dezelfde burgers
die een afwijkend idee hebben
over het dumpen van
- in dit geval - GFT-afval
in onze openbare ruimte.

Participatie-maatschappij. Dat betekent óók dat je de dingen die je zelf kunt doen ook zelf doet en niet meer de gemeente en/of de gemeente er voor op laat draaien.
Dat zou ook nog eens belastinggeld schelen.
(de tijd en energie die gemeente-medewerkers bezig zijn met het weghalen hiervan).

Geld dat iedereen opbrengt
maar waar sommigen (de afvaldumpers)
meer profijt van trekken
dan anderen (de keurige zorgzame zelf-zijn-afval-opruimende burger).

De gemeente zou hierover meer in de publiciteit moeten treden om uit te leggen dat al het werk dat we als burger zelf doen (in dit geval even wat GFT in je GFT-bak knippen) ten goede komt aan iedereen i.p.v. dat iedereen meebetaalt aan de lui-igheid en gemakzucht van een enkeling.

Het woord 'labbekakken' heeft in deze dagen
een heel eigen dynamiek gekregen.

edamvolendamschoon@telfort.nl