zondag 4 januari 2015

HNNK Verkwanseld Om 30 Zilverlingen ?De gebouwen van het het HNNK op de Schepenmakersdijk lijken verkocht.
De gemeenteraad en de provincie moeten er nog hun goedkeuring aan geven.

De discussie over deze gebouwen was jaren lang&hevig.
De aankoop (eind 2010) en onderhoudskosten waren 3,5 miljoen euro.
Nu vangt de gemeente er nog een schamele 1,5 miljoen euro voor. Dik verlies dus.

Een uit de hand gelopen prestige-kommen-strijd op kosten van de belastingbetaler
met dank aan de 'volledamse'  lokale partijen OVD80 en LK.

Deze kantoren die jarenlang door HNNK zijn benut werden in 2010 gekocht om ambtenaren van de gemeente EdamVolendam in te huisvesten. Maar deze prachtige panden hebben 4 jaar - duur -
leeg gestaan.

'Volendammers gaan niet in 'Aidam' werken' (citaat verkiezingsbelofte fractievoorzitter VD80)
en ook de Lijst Kras wist niet hoe agressief en malverseus ze in de verkiezingstijd anti-HNNK (Lees anti-Aidam) te moeten zijn. Nog steeds trouwens. Het is altijd en overal de schuld van die anderen.
(Lees: van die niet-Volendammers). Voor- en tegenstanders geven de schuld aan iedereen en van alles.


En nu opeens zijn er
na een half jaar - en met naderende verkiezingen -
toch 'kopers' die het
- maar dan wel voor de helft van de prijs -
zouden willen overnemen ?

Vind u het erg als mijn argwaan-gen hier heel erg actief van wordt ?Schijnconstructie Via Een Volendamse 'Suikeroom' ?
29 januari 2015 wordt er in de gemeenteraad van EdamVolendam beslist of de kopers het mogen kopen. Maar, wie zijn die kopers ? Vage onbekende  types. Niemand weet wie ze zijn. Een bedrijf(je) of zulks dat niemand kent. Mijn info (maar die vond ik op de Noordervesting) is dat het een paar jonge onbekende ondernemers m/v zijn die nog niets op hun naam hebben staan.  Dat hebben we al eerder gezien. Deze actie is ook voorspeld. Avonturiers - dromers of katvangers - gestuurd door belanghebbers en betaald met een envelopje onder tafel ?

Het is te hopen dat de leden van de gemeenteraad zich vooraf goed informeren over wie de koper is. Zich vergewissen van het feit dat het hier niet een leeg bv-tje en/of een 'katvangertje' betreft dat namens een rijke Volendamse suikeroom het probleem voor VD80 en LK oplost door via-via
het complex voor een prikkie te kopen. En wie garandeert dat ze over een tijdje niet wéér doorverkocht worden ? Dat het hier om een ordinaire vastgoed-truuk gaat ? Het Tase-model ?

Leugens genoeg
Want Loek Kras en VD80 hebben de kwestie tijdens de verkiezingen al heel hoog opgespeeld. Niet met kracht van argumenten. Alle onderbuikgevoelens mochten uit de kast. Geen insinuatie - halve waarheid of bangmakerij ging hen in het heetst van de (verziekings-strijd) te ver.

Hoe 'hoog' het Nico Karhof van het verliezende VD80 en Lijst Kras zat bleek op de avond van de verkiezingen toen na het bekend worden van de uitslag het eerste dat uit de mond rolde was: 'Mooi. Dan kan er morgen een bord 'te koop' in de tuin van die ouwe meuk in Aidam'.

Bovenstaande beschouwende moet je vrezen dat deze voorgenomen transactie een noodsprong is.
De 'heren' moeten wel om te voorkomen dat ze onherstelbare politieke persoonlijke en imagoschade oplopen. Het niet verkopen betekent groot gezichts- en stemmenverlies bij de verkiezingen van aanstaande november.

Keiharde verkiezingsbelofte tegen elke prijs
Als straks bij de verkiezingen in november 2015 al die stemmers op VD80 en LK er achter komen dat deze partijen helemaal niks gepresteerd hebben in de dan achterliggende 18 maanden (en de score is tot nu toe negatief)  is het 'winnen' van de slag om de HNNK voor hen van levensbelang. Dat schrijft Loek Kras ook uitgebreid en uitbundig in de NiVo van deze week.
Het is de 'belangrijkste verkiezingsbelofte'. Dus die moet koste-wat-kost ingelost. Feitelijk is het een  pyrrusoverwinning met alleen maar verliezers want kiezers kun je wel één keer belazeren maar
de rekening komt daarna altijd.

Rol CDA
Het CDA zit in de coalitie. Ze hebben waarschijnlijk weinig keus.
Hun verlies nemen of de coalitie opblazen. Kiezen uit twee kwaden.
Maar ook voor hen zal in de nabije toekomst gelden dat verkoop-met-verlies van de HNNK-gebouwen hen niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om met alternatieven te komen.
Hebben ze die ? Zijn die er ?

Voorwaarden bij instemming tot verkoop
Het is maar te hopen dat alle leden van de huidige gemeenteraadsleden zich vooraf goed informeren en beraden op dit dossier. Want er zitten nogal wat rare haken en ogen aan.

Bijvoorbeeld:
>  Diepgravend onderzoek (laten) doen naar de kopers - hun achtergrond en hun motieven
      en hun concrete plannen om er zeker van te zijn dat het hier niet een 'schijnconstructie'  
      betreft met als doel om qua politiek gewin koste-wat-kost deze panden kwijt te raken.
      Een relatief simpel onderzoek door de gemeente EdamVolendam bij de KVK - de belastingdienst
      of een accountant kan uitsluiten dat er een anonieme (Volendamse ?) koper is die via anderen
      het probleem voor VD80 en LK 'oplost'.
> Als voorwaarde stellen dat de gemeente EdamVolendam een voorkeursrecht heeft
     bij een volgende verkoop. Daar kunnen kopers mee instemmen maar dat kan een gemeente ook 
     afdwingen.
> Zich realiseren dat de nieuwe gemeenteraad per 2016 anders kan beslissen
     of zelfs de beslissing tot verkoop aan die nieuwe gemeenteraad (EdamVolendamZeevang)          
     overlaten
> Verkoop van deze panden niet goedkeuren voor het dossier ambtenarenhuisvesting en    
     bestuurscentrum/raadszaal voor EdamVolendamZeevang is opgelost. Inclusief alle opties en    
     besluiten voor eventuele nieuwbouwplannen inclusief de vraag wie die nieuwbouw
     gegund gaat worden. (onderzoek naar en uitsluiten van cliëntisme t.a.v. lokale bouwbedrijven)
> Een helder financieel en vooral toekomstbestendig plan over het dossier   
     ambtenarenhuisvesting en bestuurscentrum in de aankomende 10 jaar.
>   Absolute zekerheid verkrijgen over het gebruik van de raadszaal en aanbelangende   
     faciliteiten om te voorkomen dat we straks veel duurder uit zijn of met de gemeenteraad in de 
     kroeg (in Oosthuizen ?) moeten gaan vergaderen


Verkoop HNNK lost het probleem niet op

Integendeel. De problemen worden alleen maar groter en ingewikkelder.
Dit onderwerp gaat ook in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van november 2015
een grote rol spelen.  Vanaf 2016 wordt - met 7 kernen uit Zeevang erbij - het perspectief
ook heel anders. Na 4 jaar niets doen is voor VD80 en LK haast geboden.
Omdat er nu al is er sprake van alweer nieuwe fusies tussen onze gemeente en Waterland of Purmerend. Wat betekent dat voor de toekomst van de ambtenarenhuisvesting ?

Haast en eigenbelang: geen goede motieven voor wijze politieke besluiten.

Of nemen we na alle miskleunen (De Dijk nog-steeeds-niet autovrij - dijkversterking/weg onderlangs - cruiseschepen - zebrapaden - megalomaan dorpshart - Marinapark - ruïneTase - leegstand Maria Goretti - loze beloftes Europaplein - Financieeel debacle hoekgebouwen Kras-stadion - leegstaande bedrijfsterreinen - vastlopende Broekgouw - falen riolering Munnickenveld á 1 miljoen euro - De Lange Weeren (bouwen voor mensen van buiten)  - 3e ontsluitingsweg e.a.) de volgende miljoenenstrop ook maar weer voor onze rekening ?

Leuk hoor zulkse lokale partijen. Maar de schade wordt onoverzienbaar.


Lees meer en/of reageer op:
http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/118

http://evodammer.blogspot.nl/2014/02/dut-kost-wel-je-emd.html

http://evodammer.blogspot.nl/2013/05/lijst-kras-en-vd80-onder-de-gordel.html