dinsdag 22 juli 2014

Roken Brengt Schade Toe Aan Uw Leefomgeving

Bij het woord 'zwerfvuil' denken we meestal aan flesjes/blikjes/tasjes etc. etc.
En ook aan peuken en kauwgum omdat die hoog scoren op de irritatie-lijst.

klik op een afbeelding
voor een vergroting

evodammer schreef al veel&vaak
over de peuken
(filters van filtersigaretten)
die we overal
in de openbare ruimte vinden.

Een aantal van
die vieze rokers is dubbel gehandicapt want ze hebben
nóg een smerige gewoonte:
ook de verpakkingen
(met plastic seal)
en aanstekers
horen bij hun afval.

Als je dit specifieke afval als zwerfvuilraper een paar weken opspaart vind ik
- zelfs in mijn eigen kleine wereldje - een heleboel (een emmer vol) van dat soort zooi. 

Als ik dat extrapoleer naar heel EdamVolendam of bijvoorbeeld een heel jaar
komen we wel aan een paar containers van dit soort troep.

De kreet "roken brengt u en uw omgeving
ernstige schade aan de gezondheid toe"
krijgt hiermee een extra dimensie.
Schade aan 'uw omgeving' beperkt zich niet meer
tot alleen maar mee-roken en mee-stinken
maar gaat ook over het 'meegenieten' van het afval.De zeikerd die mij deze tekst......................>
(anoniem) stuurde heeft een probleem.
Hij/zij is er emotioneel noch fysiek
noch intellectueel aan toe om te stoppen.

Of in ieder geval niet bezig
met het probleem van
het afval in de openbare ruimte
dat deze slechte gewoonte oplevert.

Dát van dat rook-zwerf-afval
zouden ze óók wel eens
op die pakjes kunnen zetten.

edamvolendamschoon@telfort.nl