maandag 5 mei 2014

Niet Stil ZijnGisteravond waren we allemaal 2 minuten stil.

Om de slachtoffers en hun nabestaanden te gedenken
na te denken over wat de gevolgen waren en zijn van oorlogen in de afgelopen 74 jaar en de ideeën die daartoe leidden.

Twee minuten per jaar. Ongeveer de tijd die u - met alle respect - nodig heeft om dit blog te lezen.In april 2014 heb ik alle fracties van de lokale politieke partijen in EdamVolendam een mail gestuurd met daarin de vraag hoe zij zich opstellen t.a.v. de uitspraken over Marokkanen van Geert Wilders in Maart 2014. Het probleem en de gevolgen van deze uitspraken zullen u bekend zijn want het heeft
een hoop teweeg gebracht in Nederland.

De aanleiding van mijn vragen was het feit dat in een gemeenteraadsvergadering een afscheid- nemend lid van het CDA hierover een duidelijke stelling innam. Hij en zijn partij waren er boos over en werpen dit soort ideeën en uitspraken verre van zich. Hij werd hierin gevolgd en gesteund door de fracties van PvdA en VVD en GroenLinks. De burgemeester probeerde ter vergadering nog de plooien glad te strijken door te stellen dat hij zich niet kon voorstellen dat er gemeenteraadsleden zouden zijn die het met de uitspraken van Geert Wilders eens zouden zijn maar dat mocht niet baten
VD80 en LK hielden zich opvallend stil.

Omdat ik toch ook nieuwsgierig was naar het standpunt van VD80 en Lijst Kras heb ik hen benaderd.
Hun reactie was: VD80: "wij discrimineren niet" en Lijst Kras meldde:
"Raadsbreed is afgesproken (meerdere malen) dat we in de gemeenteraad van Edam-Volendam
geen uitspraken doen over ontwikkelingen in de landelijke politiek."


Daarover bleken de meningen dan weer verdeeld. De een wist niks van zo'n afspraak - de ander had over een éénmalig (dus niet raadsbreed en niet meerdere malen) een keer informeel besproken en weer anderen kwamen niet verder dan: "Wij sluiten ons bij de woorden van voorgaande spreker aan" en "Ik had dit niet beter kunnen verwoorden". (vaag in het midden latend wat ze daarmee bedoelen)

Samenvattend: We hebben hier blijkbaar een politieke partij waarvan de leider het geen probleem vindt om foute informatie te geven. (het is geen raadsbreed en niet meerdere malen besproken afspraak) en een duidelijk standpunt (LK was toch van de duidelijke standpunten ?) ontwijkt.
Een andere partij als VD80 beperkt zich tot "wij discrimineren niet".

Beide (niet toevallig ?) de partijen die in de verkiezingsprogramma's de 'eigen-volk-eerst"-kaart' zonder enige gêne en heel uitbundig uitspeelden:  Volendam voor de Volendammers en
Stem Volendam !

De kom Volendam is daarenboven ook nog eens de plek waar mensen van buitenlandse origine alleen de toeristen zijn waar geld aan te verdienen is - islamitische meisjes geen hoofddoekje mogen dragen op school en waar de bevolking - nog meer dan in Venlo - massaal PVV stemt.Daar moest ik even aan denken toen ik vanavond twee minuten stil was.
Vindt u het goed als ik daar de andere 525.960 minuten van dit jaar niet stil over wil zijn ?

En dat ik verwacht dat - zeker diegenen die namens ons het lokaal bestuur vormen -
dat ook niet zullen zijn ?

Anders geeft dat vanavond op zo'n herdenkingsplechtigheid vooraan staan met bij-passend plechtig herdenkings-gezicht en een bos bloemen bij het Joodse Kerkhof - Het Egbert Snijderplein of het Pellersplein mij zo'n raar gevoel in de (onder-)buik.

F.J. Seeboldt
EdamVolendamVind hier meer info en discussie over dit onderwerp op EV-Opinie
http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/66