vrijdag 18 april 2014

Onze Ouderen Het Kind Van De Rekening

Op de website van EV-Opinie staat een topic dat heet: "Meermin In Edam Gaat Dicht"
http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/40

Die informatie is van een tijdje geleden toen er nog helemaal niets bekend was over dit voornemen,
de landelijke politiek zich nog niet had uitgesproken over een zorg-akkoord en de lokale politiek
wat natte-vingerend afwisselend sussende of juist bangmakende verhalen rondstrooide.

De laatste berichten zijn dat verzorgingshuis De Meermin niet dicht zou gaan maar wordt verbouwd.
Wat daarvan moet komen is ongewis: er zijn wel voornemens maar geen concrete plannen. De Zorgcirkel Waterland en de gemeente EdamVolendam houden zich op de vlakte. Het is beter als wij niet weten wat ons te wachten staat. Dat staat de efficiëntie alleen maar in de weg.
klik op de afbeelding voor een vergroting

Er is ook sprake van een opvang in de nieuwe wijk De Broeckgouw. Een wijk waar je als jong&gezond al niet dood gevonden wilt worden maar onze hulpbehoevende senioren kunnen er terecht.
(Lees: worden weggestopt) Die opvang die daar gebouwd gaat worden is ook weer een werkgelegenheidsproject voor de bouwmaffia maar zeker geen optie voor mensen die veel liever in het dorp - hun vertrouwde en herkenbare omgeving - blijven wonen.

Je houdt je hart vast. In De Meermin komen steeds meer kamers - en straks gangen en verdiepingen leeg. Daarna komt de verbouwing die de huidige bewoners niet in de koude kleren gaat zitten qua onrust, onduidelijkheid, overlast en het wegvallen van allerlei voorzieningen. Moeten de dan nog overgebleven bewoners dan ook in bejaardencontainers net als bij De Nicolaashof ?

http://evodammer.blogspot.nl/2011/04/bejaarden-in-containers.html

Onze generatie redt zich over 10 - 20 - 25 jaar wel. Wij hebben tijd van leven om ons op de nieuwe inzichten voor te bereiden. Maar de mensen die nu in die laatste fase zitten of komen en tussen wal&schip vallen hebben pech. Na "een leven van werken en plicht" mogen ze nog één keer
hun offer brengen.

Een documentaire van Frans Bromet over een bejaardenhuis in Amsterdam-West dat verbouwd werd
en waar mensen moesten verkassen leerde ons dat 35% van de mensen die dat overkwam ziek werden en naar een verpleeghuis moesten of overleed in de periode van verbouwen en verhuizen.
Ruimschoots een verdubbeling van de normale cijfers. Over slachtoffers gesproken.

Van de overheid - lokaal of landelijk - hebben we niets te verwachten. Het gaat om geld.
Het belang van een prettige en verzorgde en vooral zeer wel-verdiende oude dag voor de aankomende generatie senioren is ondergeschikt aan het belang van lagere belastingen en oneerlijke verdeelde inkomsten. De mensen die erover beslissen hebben vaak zelf een enkele ervaring op het gebied van zorg. Geen idee waar ze het over hebben. Voor hen zijn mensen cijfers. Materiaal dat je in een kast kunt opslaan tot je het weg kunt gooien.

Voor mij een reden de petitie te ondertekenen.
Voor u ook ?

'Help! de keuken staat in brand.'
Dat riep een dementerende vrouw op straat tegen voorbijgangers. Het bleek niet te kloppen. De keuken stond niet in brand; het was slechts een kwade herinnering waarmee de oude dame opnieuw geconfronteerd werd.

Ik hoorde dit verhaal onlangs op straat. De vrouw woont nog alleen omdat ze geen plek meer krijgt in een verzorgingshuis. Haar verhaal grijpt me bij de keel. Zo’n rijk land en toch zitten mensen gedwongen thuis terwijl ze juist de geborgenheid van een
verzorgingshuis nodig hebben.

Het kabinet van PvdA en VVD wil juist aan die geborgenheid een einde maken. 800 van de 1300 verzorgingshuizen worden gesloten. Ouderen worden gedwongen langer thuis te blijven – terwijl ook op de thuiszorg enorm bezuinigd wordt.

Kamers in verzorgingshuizen komen leeg te staan omdat ouderen niet meer toegelaten worden. Bewoners die achterblijven moeten gedwongen verhuizen van hun halflege huis naar een ander verzorgingshuis. Soms zelfs naar een ander dorp of andere stad in de omgeving.
Zo gaan wij toch niet met onze ouderen om?

De SP wil dat ouderen keuzevrijheid houden. Op je oude dag moet je thuis kunnen wonen mét goede thuiszorg óf de mogelijkheid houden om te kiezen voor de geborgenheid van een verzorgingshuis.

Ik wil u vragen om met mij een vuist te maken tegen de gedwongen verhuizingen en afbraak van de ouderenzorg. Onze ouderen verdienen beter!

Emile Roemer

Ondersteun hier onze actie