dinsdag 9 juli 2013

Duur Foutje

Aanpak grondwateroverlast Munnickenveld

Het college van B&W heeft besloten €.875.000,-- uit te trekken om de grondwateroverlast aan te pakken op het Munnickenveld. Vorig jaar is de riolering in deze wijk vervangen en sindsdien zijn er klachten van bewoners over een te hoog grondwaterpeil. Op verzoek van het college heeft een deskundig bureau hiernaar onderzoek verricht.  lees meer.....


De korte inhoud van dit stukje is: u heeft als bewoner van het Munnickenveld een probleem. Dat hebben wij als gemeente EdamVolendam veroorzaakt met het is lekker toch úw probleem.
We gaan proberen het voor u op te lossen. U kunt dan bij/tijdens onze werkzaamheden wel 
met ons "meeliften".

Reactie bewoners: Het meeliften is echter wel onpraktisch, want men wil eerst afwachten wat de maatregelen van de gemeente doen qua waterpeil, en dan eventueel nog individuele maatregelen treffen, alleen als nodig. Dan is het natuurlijk al te laat om mee te liften. Van te voren weet je als burger nog niet of het nodig is om mee te liften. Daar heb ik dan ook een kritische vraag over gesteld aan dhr. Reddering van de gemeente.


(En het is ook gewoon toeval dat dit rapport en dit bericht vlak voor de vakantie verschijnt.)

Deze bewoners worden al een jaar lang aan het lijntje gehouden en van kastjes naar muren gestuurd.
EdVo ging er pas wat aan doen toen een aantal bewoners zich verenigden en druk gingen uitoefenen. Bewoners die ervoor kozen om zich zo positief en communicatief mogelijk op te stellen. Als beloning daarvoor komt EdVo niet verder dan een - duur - onderzoek laten uitvoeren - peilbuizen plaatsen en beloftes aan de bewoners doen. Ondertussen zitten diezelfde bewoners al een jaar een in de rotzooi. Hun enige geluk is het gedurig droge weer. Je moet er niet aan denken wat er gaat gebeuren als het een tijdje écht gaat regenen.

Sommigen hebben - geheel op eigen kosten en moeite - geprobeerd met pompen en drainage-voorzieningen onder eigen woning het probleem te pareren. Tevergeefs. Dankzij de gemeente EdamVolendam komt het water van alle kanten en steeds weer terug.

EdVo schrijft heel luchtig dat het gaat om klachten over een te hoog grondwater peil. Maar het gaat dus om bewoners van huizen waaronder een onacceptabel hoog peil van grondwater - vieze beestjes - rare luchtjes - schimmel - gezondheidsklachten en schade aan hun woningen en tuinen.

Wat EdVo er niet bij vertelt is dat bij de riool-werkzaamheden in 2012 hier al voor gewaarschuwd is door deskundigen en buurtbewoners.

De oude lekkende gres-buizen functioneerden tevens als drainage. Dat hield het Munnickenveld aardig droog. Met de aanleg van een nieuw rioolstelsel verdween dit effect en ontstond de schade.

Maar EdVo wilde niet luisteren. De betrokken ambtenaar/aren wist(en) het beter. Zij moesten een nieuwe riolering aanleggen. Drainage zat niet in het pakket. De gevolgen waren voor de bewoners. Maar als er toen meteen wat mee gedaan was
(de straten lagen open - de drainage had er zó bijgekund)
had het niet al teveel meer hoeven kosten.

reactie bewoners: De gemeente reageerde daar toen op met de opmerking dat zij 
slechte ervaringen hadden met drainages.


Nu is er zelfs sprake van het storten van zand onder de huizen. Behalve dat dat symptoombestrijding is
(de grondwaterstand blijft onveranderd hoog) gaat dat niet werken. Water wint altijd van zand.
Er hoeft maar één vervelend beestje, schimmeltje of bacterietje in dat zand te zitten (en dat zit er) en over een paar jaar is het probleem nog groter dan het al was. Gaan we dan dat zand weer weggraven ?

Het hele Munnickenveld moet dus opnieuw op de schop. Daar heeft het college € 900.000 voor uitgetrokken. Zeggen ze zelf. In werkelijkheid zal het wel weer "onvoorzien duurder uitvallen".
Met de kosten van het onderzoek en de peilbuizen en het vergoeden van alle schade komen we wel op een miljoen euro.  Omdat een eigenwijs ambtenaartje het beter wist en/of vooral niet buiten zijn eigen hokje wenste te denken.

Als te doen gebruikelijk bij onze gemeente is er een uitgebreid rapport gemaakt door een extern bedrijf
over het probleem. EdVo doet dit altijd. Niet om het probleem en de oplossingen te vinden
maar om zich in te dekken. Want in dit rapport komt de schuldvraag natuurlijk niet aan de orde.

Mijn suggestie: laat zo'n probleem een volgende keer
van tevoren onderzoeken !

Nu gaat dit ons (bijna) een miljoen euro extra kosten.

Er is in de gemeenteraad het afgelopen jaar
over mindere zaken heftig gediscussieerd.
De argumenten rond een sporthal of atletiekbaan - HNNK of afritje Noordeinde vallen hierbij aardig in het niet.

Er zijn colleges voor minder gevallen
(ofschoon: we hebben aan college al bijna niets meer over) en mensen voor minder ontslagen of overgeplaatst naar functie
waar ze minder kwaad kunnen aanrichten.

Weten de gemeenteraadsleden eigenlijk wel dat we "zomaar" (bijna) een miljoen euro armer zijn door dit falen van EdVo ? En......wat vinden we daarvan dames&heren volksvertegenwoordigers ?

Vanzelfsprekend moet dit probleem voor deze bewoners naar hun tevredenheid worden opgelost.
Ik denk echter zomaar dat wij als burgers dit dure foutje moeten gaan betalen en de verantwoordelijken blijven zitten. EdVo zal dit weer keurig wegmoffelen. Daarna is het wachten
op de volgende blunder(s).


klik op deze link om het rapport van WARECO-ingenieurs te lezen/downloaden.
http://www.edam-volendam.nl/document.php?m=7&fileid=35933&f=8850159af2372fba869356dd651bfb85&attachment=1&c=50987

voor contact met de bewoners/bewonersgroep: grondwatervolendam@hotmail.nl


UPDATE

Aan: allen

Ofschoon ik niet op het Munnickenveld woon volg ik dit dossier met belangstelling.

Ik heb me heel erg ge-ergerd aan het artikel in de laatste NIVO waarin de problemen voor u als bewoners weer op de lange baan worden geschoven en de gemeente uitgebreid mag betogen hoe goed ze het hebben gedaan (!) - nog gaan doen (?) en
dat niet zij maar u als bewoners een probleem heeft en maar moet zien hoe dat afloopt.

Om te beginnen vind ik het een grote schande dat een grote groep bewoners met wezenlijke klachten
al een jaar lang (als voorspeld) door de gemeente aan het lijntje gehouden wordt (en het eind is nog lang niet in zicht)

Verder is het te zot voor woorden dat wij als gemeenschap bijna 1 miljoen euro schade hebben omdat bepaalde ambtenaren disfunctioneren. Het hele probleem was niet ontstaan als ze hadden geluisterd en hun werk goed hadden gedaan.

Dat u als bewoners uiteindelijk - en ongevraagd - waarschijnlijk ook nog kosten gaat krijgen
omdat door de gemeente uw problemen als 'privé-problemen" (voorzieningen op eigen terrein en aan eigen huis) worden weggezet vind ik onverteerbaar.

Want inderdaad: wie het hardste schreeuwt en het beste zeurt (en zijn vrienden kent)
krijgt hier in EdamVolendam meestal het snelste zijn/haar zin.

Ik vind het ook een beetje vreemd zoals een aantal bewoners 
de klachten maar lijken te accepteren.
Schade aan hun bezit maar vooral hun gezondheid (lichamelijk of geestelijk) 
op de koop toe nemen.
Gaat u (af)wachten tot mensen echt ziek worden / medicijnen moeten gebruiken ?
Is er nagedacht over het effect op kinderen die in vochtige huizen vol beestjes 
moeten wonen ?

In een eerdere bijdrage heb ik aangeboden met mijn schep&kruiwagen te komen helpen.
Dat aanbod blijft staan. Ook al is het gezien de grootsheid van de klus meer symbolisch.
Toch denk ik dat als u een groep actievelingen van het type "handjes uit de mouwen"
bij elkaar kunt krijgen zelfwerkzaamheid een optie is.  Actie is in ieder geval een signaal.

Gewoon zelf aan de gang gaan. Ik maak me sterk dat als er op een aantal punten
- al of niet provisorisch - een drainage wordt aangelegd die wordt aangesloten op het riool of openbaar water het waterpeil onder de andere huizen in de hele wijk zal zakken
We hebben het hier bij ons op het buurtje ook zelf gedaan.
Veel werk - een hoop voldoening.

                        Ons buurtje bestaat uit een aantal pleintjes.
                        Bij de aanleg zijn er per blok huizen dijkjes aangelegd 
                        zodat het opgespoten zand niet weg kon lopen.
                        Na oplevering hadden deze wallen doorgestoken moeten worden. Dat is niet gebeurd.
                        We hebben al die jaren in een soort badkuip geleefd die gaandeweg steeds voller liep.
                        Een proces dat langzaam maar gestaag doorging en steeds erger werd
                        omdat de natuurlijk afvoer die er nog wel was steed verder dichtslibte.
                        Op enig moment stond het grondwater tegen de onderkant van de vloer.
                        Door het aanleggen van een aantal drainages (waarvan een aantal op eigen initiatief)
                        is het probleem verdwenen.

Zelf aan de gang gaan. Voor de herfst echt koud&nat wordt of het winter wordt.
Mensen (en als dat kan professionals met machines) regelen - straat opentrekken
en vanuit een aantal kruipruimtes afvoeren aanleggen.
Kijken hoe snel de gemeente dan reageert.

Een eigen rapport laten maken waarin opties voor een aanpak 
is misschien ook een goed idee.
Vertrouwen op de onderzoeken/onderzoekers die de gemeente betaalt 
is misschien niet zo'n goed idee.

          Het lijkt mij ook optioneel dat deze belangengroep een advocaat inschakeld
          die op wettelijke basis met een schade-rapport en een schadeclaim kan komen.
          Bijvoorbeeld het zelf wegpompen door bewoners of door de groep bewoners,
          ziektekosten of schade aan huizen of organisatie-kosten. 
          Dat kost geld. Dat zal EdVo moeten betalen.

Vooral in dit geval omdat de gemeente EdamVolendam 
aantoonbaar de veroorzaker van de problemen is.

Een ander punt is de aandacht voor uw problemen in de media.
Nu zijn de berichten (maar dat is mijn interpretatie) veel te positief en eenzijdig.

U zou zich veel meer kunnen verzekeren van de steun van politici / politieke partijen.
GroenLinks is er (als altijd vooroploper) al mee bezig. Wat vinden andere partijen ?
Reageren die op uw informatie ? Kijken ze weg ?  Houden ze zich stil ? Steunen ze u ?  Ondernemen ze actie ?
(er is een lijst met e-mail-adressen van vooral politici en ambtenaren voorradig. 
Laat het me weten als u die wilt hebben)

Ten slotte:    Ik vind u als bewoners-collectief veel te aardig en geduldig/afwachtend.
                    Dat siert u. Maar heeft u er wat aan om u zo op te stellen ?

                    Dit klinkt natuurlijk niet aardig maar dat is wat ik sinds november vorig jaar zie:
                    misplaatst vertrouwen in onze lokale overheid met als gevolg uw problemen.
                    Klinkt maar al te bekend.
                   
                    Misschien ben ik inderdaad zelf wel te on-aardig en on-geduldig.
                    Door schade en schande wijs geworden. De tijd zal het leren.
         
                    Om mijn goede wil te tonen heb ik 
                    (behalve mijn schepje en twee gezonde handen aan mijn lijf)
                    nog een dompelpomp te leen. (nou ja - te leen - een flesje wijn mag)
                    Capaciteit: 10.000 ltr. per uur. Wie het eerst komt die het eerst                                           (letterlijk&figuurlijk) maalt.
                   
                    op het weblog www. evodammer.nl 
                    is al in begin juli geschreven over dit onderwerp.
                             
                          http://evodammer.blogspot.nl/2013/07/duur-foutje.html
                         
                       
         

F.J. Seeboldt
Jacob Peteysstraat 20
1135 HC   EdamVolendam
0299 - 36 19 20

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl