zondag 24 maart 2013

ZinkerJaren geleden stond ik te praten met iemand
die zich afvroeg wat dat bord
daar aan de waterkant betekende.
We wisten het niet.

Een paar weken geleden
kwam het weer onder mijn aandacht.

Er zijn dingen waar je jarenlang dagelijks langsloopt /langsrijdt zonder ze te zien
en dan opeens - niemand weet waarom -
valt je oog erop.

Kijkt u ook even de volgende keer ?
klik op een afbeelding voor een vergroting
kom terug op dit blog door te klikken op
het terugpijltje linksboven in uw beeldschermIk zag het opeens.
Was het de lichtval ?
De reflectie in het water ?
De stille robuuste schoonheid ?

Of vond ik zijn/haar wederhelft
(ze staan paarsgewijs - ieder aan een kant)
verborgen in het afval langs de slootkant
en keek toen pas naar de overkant ?

Het bord aan de overkant
is nog te fotograferen als
een mooi stil-leven

Aan deze kant is het bord verpulverd 
en liggen de resten in de slootkant.

De Z staat voor Zinker. Een mooi woord. Zinker.

Er is hier een leiding of buis afgezonken.

Dat werd vroeger aangegeven met borden. 
Tegenwoordig gaat de plaatsbepaling allemaal 
via Internet / GPS / digitale plattegronden.

Waar GZW voor staat is mij nog niet duidelijk.
Gemeentelijke Zinker Waterleiding ?

Deze borden zijn van (in een mal gegoten) beton gemaakt. 
Uit-één-stuk. Op zich is het een kunstwerk.
Is dat waarom dat het is blijven staan ? 
Openbare kunst ? Goede zaak. Eert uw verleden.
Dan is het zaak het kapotte bord 
zoals het kapotte kunst betaamt) te restaureren 
( is vast wel ergens een Europees subsidie-potje voor)

Of doet onze (ouderwetsche) gemeente 
niet aan moderne technologie-per-internet
en werken ze nog met ouderwetsche degelijke bebording ? 
Dat het nog functioneel is dus.
Dan zouden ze het kapotte bord natuurlijk moeten vervangen.

Misschien ligt die leiding of buis er wel niet meer. 
Allang vervangen / omgelegd.

In ieder geval: het is weer een gevalletje
slordig omgaan met je omgeving.

En dat is dan wel weer het leuke van mijn "werk"
Voor je het weet heb je met je gescharrel-op-straat weer een nieuw woord en nieuwe kennis opgedaan. En kom je thuis met meer vragen dan waarmee je op pad ging.
Als u meer weet hoor/lees ik het graag.UPDATE: beste evodammer. Een leuk blog weer. Die zinkerborden staan er volgens mij al
                  sinds ik een klein meisje was. Een halve eeuw dus. Het is kunst. Kunsthistorie.
                  Ze horen dus bij de geschiedenis van Edam-Volendam.

antwoord evodammer:  Beste Z. vd W. Dan zal ik de resten van het kapotte bord deze week 
                                      ophalen. We moeten zuinig zijn op onze historie. Misschien valt er wat aan                     
                                      te restaureren. Mag het even wachten tot het wat beter weer is ?


2014 06 18
Beste Evodammer,
Voor een werk in Graft- de Rijp kwam ik ook een zinkerpaal tegen zoals je omschrijft in je blog. GZW staat voor het Gasbedrijf Zaanstreek-Waterland, wat later, samen met het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf Zaandam, Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland is gaan heten.

 In principe zullen de zinkerpalen nog een bestaande zinker aangeven. De aanduiding van een zinker is nog wel erg handig bij baggerwerkzaamheden en soms zelfs bij maaiwerkzaamheden in de watergang. Maar zoals je al aangeeft zijn deze zinkers ook digitaal beschikbaar en zullen de palen/borden lang niet altijd meer worden toegepast.

Met vriendelijke groet,
Axxxx Lxxxxxxxxxx
 
OmniformEngineering

Zinker

Uit Wikipedia


Markering
Een zinker is een leiding die een watergang kruist. Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast. Bij kleine watergangen zoals poldersloten wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde boogzinker, een gekromde mantelbuis die onder de waterbodem door wordt geperst en waar de leiding in komt te liggen. Bij grote watergangen wordt een zogenaamde horizontaal gestuurde boring toegepast. Deze techniek is ontwikkeld vanuit de mijnbouw en maakt gebruik van een boor (de zogenaamde 'rig') die in plaats van verticaal, zoals bij de exploratie van delfstoffen, onder een zekere verstelbare hoek horizontaal boort.

Zinkerbord

Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. Ze dienden ertoe te waarschuwen voor de ligging van de zinker en nabij zinkers geldt voor schepen een ankerverbod. Ook voor grondroerders, zoals baggeraars, waren de borden vroeger van groot belang.

Dit is nu achterhaald omdat bij ieder mechanisch grondroerdend werk (graven, baggeren, heien e.d.) het doen van een KLIC-melding wettelijk verplicht is (artikel 2 WION). Daarmee worden de tekeningen verkregen van alle leidingbeheerders die ter plaatse van het werk belangen hebben en wordt de daadwerkelijke ligging van de leidingen 'in het veld' vastgesteld voordat het werk wordt aangevangen.

De term zinker wordt in infrastructuur ook wel gebruikt voor een riool- of andere leiding die plaatselijk dieper moet liggen om een bepaald object (dus niet per se water) te kruisen.


http://www.vshanab.nl/bin/ibp.jsp?ibpZone=S14_Zinkers&ibpDisplay=view&ibpPage=S14_FocusPage&ibpDispWhat=zone&