donderdag 10 januari 2013

Waarom Het Niet Goed Gaat Met VD/80
Peter Louter
Bron: De NIVO 09 januari 2013Vorige week was ik een dagje op Texel, een eiland dat van toerisme zijn hoofdbestaan heeft gemaakt. Texel heeft heel wat te bieden voor rustzoekers en natuurliefhebbers en is er in geslaagd om ook buiten het zomerseizoen toeristen te boeien. Omdat onze gemeente wil investeren in verblijfstoerisme, heb ik goed gekeken hoe de Texelaars dat doen.

Wat mij betreft kan de gemeente het wel vergeten dat het met Volendam ooit iets kan worden op het terrein van verblijfstoerisme. Nagenoeg alles wat daar voor nodig is, ontbreekt. Veel meer dan accommodatie bieden voor toeristen die Amsterdam en Noord-Holland willen verkennen, kan en zal het niet worden. Volendam leent zich nu eenmaal bij uitstek voor dagtoerisme.

Daarom ben ik zo verbaasd dat het lokale VD|80 (in navolging van het CDA en de VVD) zo zwaar inzet op het ombouwen van de Oude Kom tot een dwaalgebied voor verblijfstoeristen. Als ik het winkelbestand van Den Burg (Texel) bekijk, kun je daar om de winkel geitenwollen sokken en met lamsvacht gevoerde pantoffels kopen. Maar Texel heeft wel een paar duizend accommodaties voor verblijfstoeristen die op het eiland blijven en nergens anders heen gaan. De winkeliers daar, ik heb er één uitvoerig gesproken, doen goede zaken en hebben nauwelijks last van de economische crisis.

Het beeld dat de beleidsmakers van VD|80 voor ogen staat, lijkt me volstrekt onhaalbaar. De zaken worden omgedraaid. Er komen geen verblijfsaccommodaties omdat Volendam zo aantrekkelijk is voor verblijfstoeristen, Volendam’s Oude Kom moet aantrekkelijk worden gemaakt omdat er is geïnvesteerd in accommodaties voor verblijfstoeristen. Dat gaat niet lukken, maar de fractie en wethouders van VD|80 blijven vasthouden aan een droom die niet haalbaar is.

De beleidsmakers van VD|80 wakker maken, zal vrees ik niet lukken. Daar is wel een verklaring voor. Tot mijn verwondering zag ik dat het bestuur van VD|80 bemand wordt door een wethouder, de fractievoorzitter en twee prominente fractieleden. Degenen die bestuurd moeten worden zitten bij VD|80 zelf in het bestuur. Die leggen dus verantwoording af aan zichzelf. Die zullen zichzelf niet gaan tegenspreken. Dat ook de ledenvergadering weinig in de melk heeft te brokkelen bij deze partij, is genoegzaam bekend.

Binnen VD|80 zijn er wel mensen die zich grote zorgen maken over het grote verlies aan populariteit onder de plaatselijke bevolking. Ze willen dat er beter naar de bevolking wordt geluisterd in plaats van beleid over hen uit te storten. Maar er zijn ook mensen die dat geen probleem vinden. Fractielid Nico Karhof is er daar een van. Verlies van stemmen vindt hij geen probleem omdat hij andere plannen met VD|80 heeft. De partij moet gaan fuseren met het zieltogende CDA, is zijn mening. Ik kon mijn oren nauwelijks geloven toen ik dat bij gerucht vernam. Maar het is waar. Hij wilde dat volgens insiders al in 2002 en vindt dat de tijd voor een fusie met het CDA nu is gekomen. Als hij zijn plannen kan doorzetten zal VD|80 terugkeren in de schoot van het CDA waar het ooit uit afkeer van het beleid uit ontstaan is.

Is dat kiezersbedrog?  Ach, ik weet het niet. VD|80 is sinds enkele jaren een typische bestuurspartij geworden, een steunpilaar van de heersende hooghartige bestuurscultuur die meer om macht en invloed geeft dan om wat anders. Het is tijd voor iets nieuws.

Op de agenda van de ledenvergadering die vanavond plaats vindt in de Jozef, staat één belangrijk punt: discussie over mogelijke fusie met de gemeente Zeevang. De burgemeester sprak in zijn nieuwjaarswens van ‘een eervolle aanzoek’. Dat lijkt al op een aanbeveling voor die fusie. Waar de fractie en wethouders van VD|80 staan weet ik niet. De fractie heeft gepleit voor een zorgvuldig onderzoek, maar heeft geen beslissisingscriteria geformuleerd. De fractie kan dus nog alle kanten uit maar schijnt in meerderheid tegen de fusie te zijn.  Nu hoop ik maar dat er op de ledenvergadering wat gisse leden opstaan die er bijvoorbeeld op wijzen dat de gemeente Waterland fusies in de toekomst afwijst en kiest voor slimme samenwerkingsvormen. Mij lijkt dat ook een goed model voor onze gemeente.

Het adviesbureau K+V dat de gemeente adviseert bij de fusie, pleit op haar eigen website ook voor slimme vormen van samenwerking. Ook de landelijke overheid kiest niet uitdrukkelijk voor fusies, maar wijst erop dat er gemeentelijke taken zijn die alleen bij een grote schaal effectief kunnen worden uitgevoerd. Ik ben benieuwd hoe die discussie op de ledenvergadering zal verlopen.

Als slotvraag blijft over hoe we VD|80 verlossen van het onzalige idee dat de Oude Kom verbouwd moet worden voor verblijfstoerisme en dat je daarmee alvast moet beginnen voordat die toeristen er zijn. Misschien moet de ledenvergadering eerst maar eens een stevig bestuur benoemen zodat het scheepje van VD|80 weer een schipper krijgt die het uitzetten van de koers niet overlaat aan de bemanning.

Peter Louter