maandag 7 januari 2013

Gemeente EdamVolendam Neemt Het Niet Zo Nauw Met Uw Privacy

In De Stadskrant deze week deze ingezonden brief:

Edam, 3 januari 2013

Geachte dames en heren van het college van B&W

Vorige week, 28 december 2012, kreeg ik een brief van de Regio Politie Waterland.
Er werd mij verzocht als hondenbezitter op een nog nader te bepalen datum en tijdstip een bijeenkomst bij te wonen. Daar zal dan besproken worden wat hondenbezitters in hun wijk  vooral tijdens de avondwandeling zouden kunnen signaleren om dat aan de politie te melden.

Wat mij bijzonder trof is dat de gemeente informatie doorspeelt aan derden.
Ik ben hondenbezitter en betaal dus hondenbelasting. Mijn persoonlijke gegevens zijn daarmee bij de gemeente bekend. Dat u als B&W, zonder raadplegen van personen, deze persoonlijke gegevens doorspeelt aan de politie, daar maak ik bezwaar tegen. Waar is het  recht op privacy ?
Hopend dat ik u voldoende kennis heb gegeven 
over het bezwaar dat ik bij dezen onder uw aandacht breng, 
groet ik u,

Hoogachtend,

R. Hakkenhaar
EdamVolendam.Het antwoord van de Coordinator Integrale VeiligheidEdamVolendam:


Wij hebben ons vooraf ook deze vraag gesteld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt de mogelijkheid om burgers, eenmalig, te benaderen als het om onze algemene veiligheid gaat. Hondenbezitters zijn vaak, ook later op de dag, nog op straat. Ze kunnen in het kader van de veiligheid iets toevoegen aan het begrip "oren en ogen" van de politie ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten.  Vooraf mensen informeren zou vrij omslachtig zijn.  Als hondenbezitters de samenleving op deze wijze willen helpen dan kunnen we samen veel voor elkaar krijgen.

Helemaal fout meneer de Coordinator Integrale Veiligheid. 
U jokkebrokt. U kletst uit uw nek. Waarschijnlijk moet u uw LOI-cursus veiligheid in ons keukenkastje nog eens overdoen ? 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens staat helemaal niet toe dat u dit doet.

En al helemaal niet voor een door uzelf geselecteerde groep, een door uzelf uitgekozen onderwerp, een door u gekozen doelgroep of door u bepaald veiligheidsrisico.

U heeft ook altijd toestemming nodig om onze privacy te schenden door gegevens aan derden (ook als dat de politie is) door te spelen. En die krijg je niet zomaar. 

Een begrip als "algemene veiligheid"  en "samen iets voor elkaar krijgen" zijn daarbij 
totaal irrelevant geflater uwerzijds.

Wie weet wat voor onzin u nog meer gaat bedenken

in uw bezorgdheid om onze "algemene veiligheid ":
Kanariepietjes-bezitters ? Roodhardigen ? Gordijnensluiters ?
Rolstoelgebruikers ? Klaverjasclubleden ? Sportlife-kauwers ?

Weer een stuitend voorbeeld van een gemeente 

die maar wat aanrommelt en hier flink in de fout gaat.
Dorpspolitiek pur sang.

Als u gelijk zou hebben zou ik een keertje 

wat persoonlijke gegevens van uw collega's - 
van raadsleden of van B&W doorspelen
in het kader van de "algmene veiligheid"
(suggestie: "illegaal grondgebruik")

Of gegevens van bedrijven of instellingen op straat gooien.

Wedden dat het dan opeens allemaal heel anders ligt ?!

Onze persoonlijke gegevens dienen veilig te zijn.

Maar soms maak je je daar toch flink zorgen over 
gezien het opleidings- en kennis-niveau 
van sommige medewerkers bij onze gemeente. Klunzen !

Wat mij betreft krijgen de verantwoordelijken van dit geblunder 

een stevige reprimande 
en de hondenbezitters een nederige excuusbrief.

Leden van de gemeenteraad zouden hier kritische vragen over moeten stellen en de verantwoordelijke wethouder hierover op het matje roepen.

Onder het motto: "Nooit meer doen !"

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl