dinsdag 17 januari 2012

Reclamebordenleed 5

Geachte Dames en Heren van het Regio-College Zaanstreek\Waterland
CenterCom Buitenreclame - ambtenaren en politici in EdamVolendam

Op 18 januari is er een open dag.
En iedereen moet dat weten.

Daartoe worden in de hele omgeving
buiten-reclame-borden geplaatst.

Omdat u nog steeds denkt dat dit soort
ouderwetsche reclame zin heeft.

Borden in de openbare ruimte
is reclame te maken op vorige-eeuwse wijze.
Wie leest dit nou nog ?!

Deze open dag betekent in ons geval
een af-sluiting voor voetgangers.

Al vele malen heeft EdamVolendamSchoon
aandacht gevraagd voor het verschijnsel
reclameborden op het trottoir.

Omdat wij - béétje gek misschien - vinden
dat het trottoir voor voetgangers is.

En dat op het trottoir geen dingen thuishoren
die daar niet thuishoren.
Best wel brutaal om zelf je reclameborden zo
a-scoiaal neer te zetten en dan ook nog
"verboden aan te plakken" te durven schrijven.

Er is in de afgelopen jaren actie gevoerd - gecommuniceerd - er zijn voorstellen gedaan - vragen gesteld door lokale politieke partijen.
Dat hielp deels. Maar blijkbaar nog niet genoeg.

maar

Ergens bij de gemeente EdamVolendam
staat een vinkje in het verkeerde hokje
of een kruisje op de verkeerde plattegrond.
Ambtenaren hè - die denken niet zelf na
maar doen slechts wat hen wordt opgedragen.

          Met als voorbeeld dat ditzelfde trottoir
          eerst voor 1000-en euro's is opgeknapt
          en vervolgens ontoegankelijk wordt gemaakt.

De reclame-borden-neerzet-meneer
(een overigens zeer vriendelijke hardwerkende
jongeman in een busje)
doet alleen wat zijn baas hem opdraagt.

De baas incasseert de centen en
doesn't-give-a-damn.

En zo hebben we allemaal wel
een - meer-of-minder valide - reden
om deze misstand te continuëren.

De boodschap blijft:
Bent u voetganger en heeft u last van ons ?
Jammer dan.

Uw reclamebord is - daags na plaatsing - weer verwijderd.
Het stond ons letterlijk en figuurlijk in de weg.
U kunt het vinden naast de afvalbak / de glascontainer.

         Is onmaatschappelijk/a-sociaal gedrag
         een reclame- of anti-reclame voor ons bedrijf ?

Vriendenvan EdamVolendamSchoon blijft hopen op de dag
dat de gemeenteraad een motie aanneemt als onderstaande.
Welke lokale politieke partij heeft de visie en het lef
om dit in de raad te brengen ?!

En het is uiteindelijk een hamerstuk.
Want welke zich-zelf-respecterende partij
kiest nou tegen de voetgangende kiezer ?!


MOTIE

De gemeenteraad van EdamVolendam
in vergadering bijeen op xx xx xxxx
kennis nemende van het voorstel 
"Verbieden Reclameborden  Op Trottoirs"
overwegende dat
Ø       deze reclameborden geen gemeenschappelijk doel dienen
Ø       deze reclameborden geen enkele financieel doel dienen
Ø       deze reclame-uitingen ouderwets en ondoelmatig zijn
Ø       deze reclameborden geen enkele positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid
Ø       reclameborden op trottoirs hinderlijk zijn en onnodig gevaar opleveren voor voetgangers
Ø       reclameborden op trottoirs vooral hinderlijk en gevaarlijk zijn voor de meest kwetsbare
      verkeersdeelnemers zoals jonge of fysiek-beperkte of seniore voetgangers
Ø       reclameborden op trottoirs gevaar opleveren voor álle weggebruikers
Ø       reclameborden op trottoirs te vaak niet voldoen aan de de daaraan gestelde wettelijke eisen

van mening dat er 
- motie 1 - 
een verbod moet komen tot het plaatsen van reclameborden
op plekken die bestemd zijn voor gebruik door voetgangers
of 
- motie2 - 
van mening dat er geen medewerking meer wordt verleend
door de gemeente EdamVolendam aan deze vorm van buitenreclame.

roept het college op hierover met onmiddellijke ingang
een positief besluit te nemen.
en gaat over tot de orde van de dag. 

evodammer nodigt u uit contact op te nemen met
edamvolendamschoon@telfort.nl
of te bellen naar 0299 - 36 19 20
als u aanvullingen - opmerkingen - ideeën - oplossingen
hierover heeft.


Wilt u meer weten ?
evodammer schreef al een aantal blogs over dit onderwerp:

          http://evodammer.blogspot.com/2011/12/reclamebordenleed-vervolg.html

          http://evodammer.blogspot.com/2011/03/voetganger-of-commercie.html


klik op deze links om dit te lezen
kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm
          
         http://evodammer.blogspot.com/2011/01/reclamebordenleed.htmlCC

een verwijzing naar dit blog is verzonden aan:

RegioCollege Zaanstreek-Waterland
Cypressehout 100
1507 EJ Zaandam
E: servicecentrum@regiocollege.nl
T:(075) 681 90 01

gemeente EdamVolendam
E-mail: Info@Edam-Volendam.nl

CenterCom Buitenreclame
www.centercom.nl

VoetgangersPlatformEdamVolendam
voetgangeredamvolendam@telfort.nl