zaterdag 3 december 2011

Reclamebordenleed - vervolg -

Ging het van-de-week over dingen-op-de-stoep-waar-voetgangers-last-van-hebben ?
Hier ziet u een foto van dingen-op-de-stoep-waar-voetgangers-last-van-hebben !


Daarom hebben we ze maar even weggehaald die dingen-op-de-stoep-waar-voetgangers-last-van-hebben.

Het is ook een beetje gek: laat je eerst als gemeente dit trottoir voor vele 1000-en euro's opknappen
om het daarna onbruikbaar te maken door toe te staan dat het geblokkeerd wordt.

klik op een afbeelding voor een vergroting
kom terug op dit blog door te klikken op het terug-pijltje
linksboven in uw beeldscherm

Het blijkt hier overigens te gaan om een zeer vage reclame.
Er wordt ons op ludieke wijze duidelijk gemaakt
dat we met z'n allen onder zee-niveau leven.
Maar dat wisten we toch al ?

Niemand die deze poster vanuit de auto
of vanaf de fiets/scooter kan lezen
en als voetganger met je écht de tijd nemen
om door te krijgen waar dit over gaat.

Zinloos dus.
Wie verzint zoiets ?

Heeft het
Hoogheemraadschap NoordHollands Noorder Kwartier
aandacht nodig ?
Een blazoen op te poetsen ?
Ons symphatie nodig nu ze onder vuur liggen ?
Iets voor ons in petto ?
Iets goed te maken ?

Beste jongens&meisjes van het Waterschap:
willen jullie je gedoe dan niet op ons trottoir uitvechten ?!

De werkgroep "GeenReclamebordenOpDeStoep"
heeft HHNK een mailtje gestuurd
(cc gemeente EdamVolendam)
met daarin de vraag voortaan af te zien
van dit soort zinloze en overlast-bezorgende
reclame-uitingen.
Reclameborden gebruiken voor je PR > Zó vorige-eeuws !

www.hhnk.nl

Wilt u meer weten ?
evodammer schreef al een aantal blogs over dit onderwerp:
          http://evodammer.blogspot.com/2011/03/voetganger-of-commercie.html
klik op deze links om dit te lezen
kom terug op dit blog door te klikken op het terugpijltje linksboven in uw beeldscherm
          http://evodammer.blogspot.com/2011/01/reclamebordenleed.htmlUpdate:  Ook dit artikel is weer gejat en verminkt terecht gekomen op
              ons naburige digitale vuilnisbeltje www.edam.volendam.nl
           
               Het enige goede daaraan zou kunnen zijn dat blijkt dat er nog mensen zijn
              die niet weten dat VriendenvanEdamVolendamSchoon al 7 jaar bezig is
              middels brieven - mails - gesprekken en actie om dit onderwerp bespreekbaar te maken
              en het probleem op te lossen.
           
              10-tallen verzoeken aan de gemeente - vaak ondersteund door 50 of meer medestanders
              mochten niet baten. Ook de politiek heeft aan het onderwerp geroken maar het als
              "niet belangrijk genoeg" onder in de la gelegd.
 
               Dat is heel jammer.
               Uiteindelijk gaat het erom iets te doen voor de - al of niet beperkte - voetganger
               en - nog belangrijker - de boodschap af te geven dat we onze voetgangers serieus nemen
               en respect hebben voor hun rechten en hun plaats in de openbare ruimte.

               De simpele afspraak dat we het er allemaal over eens zijn dat er
               geen dingen-op-de-stoep-staan- waar-voetgangers-last-van-hebben
               (dus ook geen reclameborden) zou daar een grote positieve bijdrage aan zijn.