maandag 28 maart 2011

Voetganger Of Commercie ?

We hebben als VriendenvanEdamVolendamSchoon
aan alle gemeenteraadsleden gevraagd
antwoord te geven op één simpele vraag:

                Bent u ervoor of ertegen dat er reclameborden op het trottoir staan.

Anders gezegd:

                vindt u het wel of niet acceptabel dat (al of niet beperkte) voetgangers
                 hinder ondervinden en gevaar lopen door reclameborden op het trottoir.
Want wij dachten
– heel simpel –
dat de gemeenteraad
de baas is
van het college
en van
alle ambtenaren
op Fort Stadskantoor.

Maar dat lijkt
te simpel gedacht.Alleen het CDA heeft actief en positief gereageerd door er aandacht aan te besteden
en er vragen over te stellen.
Daar is vanuit de gemeente een nog-meer-vragen-oproepend formeel antwoord op gekomen.
(antwoorden en reactie daarop op aanvraag verkrijgbaar bij edamvolendamschoon)

Update: 2011 03 28 > het CDA heeft nog meer vragen gesteld
met als onderwerp de financiële kant van de zaak.

GroenLinks beloofde zich erin te verdiepen.
PvdA – VVD en Fractie Kras hebben helemaal niet gereageerd.
VD80 is tegen (het is onduidelijk waartegen) en verwijst
naar formele procedures (inspreken) van het type kluitje-riet-zoek-het-maar-uit.

Ik heb geprobeerd me te verdiepen in de plaatselijke APV (de oude / de nieuwe / de venieuwde)
en de vergunningen t.a.v. reclame-uitingen en de praktijk en de Beleidsregels tijdelijke reclameborden e.d.
(geen enkele controle / ieder-voor-zich-God-voor-ons-allen)

- wettelijke regels
– niet nageleefde regels
– niet gecontroleerde regels
– onduidelijke regels
– zinloze regels
– onuitvoerbare regels
– elkaar tegensprekende regels
– hier-kun-je-alle-kanten-mee-op-regels
– begrijpt-u-het-nog-regels
– kluitje-in-het-riet-regels
en nog veel meer slecht-voor-de-geestelijke-gezondheid-ambtelijk gedoe.


Een denderende koppijn
en
een licht gevoel
van rade- redde- & -redeloosheid
is het resultaat van zo'n zoektocht
in de regel-jungle
die Nederland heet.

Doe maar niet zou ik zo zeggen.En het kan allemaal zo gemakkelijk zijn.

Als er genoeg gemeenteraadsleden instemmen
met de hele simpele afspraak:

                                   in EdamVolendam 
                       - nooit meer en nergens -
                       reclameborden op het trottoir

Omdat wij als gemeenschap onvoorwaardelijk kiezen voor de voetganger !
Geen idee hoe dit moet gaan aflopen.
 Vooralsnog hebben we onze eigen aanpak:                            
 


Nee.
Dit is niet netjes
En het hoort niet.
Maar
het trottoir is van de voetganger.
Reclameborden horen daar niet.


klik op de foto voor een vergroting
klik op het blauw-witte terug-pijltje
linksboven in uw scherm
om terug te gaan naar dit blog.
 Als toetje nog deze actuele foto

De Zuidpolderlaan.
Een drukgebruikt voetpad
Een bushalte zelfs.

Hierop kunt u goed zien dat er hier wél
de verplichte 30 cm vanaf de rijweg wordt aangehouden
(de lantaarnpaal staat domweg meer
naar het midden van het trottoir)
en dat er voor de voetganger
zéker niet de verplichte 90 cm vrije doorgang overblijft.

30 cm. afstand tot de rijweg
omdat anders de bus schade kan ondervinden.
(Bussen-blik is belangrijker dan voetgangers ?!)

Hoezo controle op naleving van de vergunningsregels ?

U kunt ter plekke gaan kijken
maar ik ben bang dat het er dan
al niet meer zo staat.Tot slot:

Je kunt je ook opgeven voor
het primaire overleg van onze Voetgangersvereniging Edam-Volendam i.o.
want er wacht ons als zwakste verkeersdeelnemers met de minste rechten blijkbaar nog een schone taak.

edamvolendamschoon@telfort.nl  of 0299 – 36 19 20


evodammer besteedde eerder aandacht aan dit onderwerp:
http://evodammer.blogspot.com/2011/01/reclamebordenleed.html