donderdag 20 september 2018

EdamVolendam Visie En Beleid Op Wildplak


klik op de afbeelding
voor een vergroting

Op 9 september jl. schreef ik
over het wildplak-vrij maken
van een facilitaire kast in de kom Edam.

Tijdens een schoonmaak-vaar-tochtje door de grachten van de  kom Edam
was mijn oog gevallen op deze vandalistische kliederij.
Onuitstaanbaar dat mij  - 9 maanden later - nog steeds
een 'Merry Christmas' werd gewenst.
(zie link onder)
Dezelfde situatie herhaalde zich deze week vrijwel exact.
Tijdens de actie World-Clean-Up-Day kwamen we - deze keer in de kom Volendam -
wederom schoonmaak-varend langs precies zo'n zelfde bruggetje met precies zo'n zelfde facilitaire kast met precies dezelfde poster.


Hiddes Entertainment
is door EVGWV gevraagd
al hun wildplak te verwijderen.
Daar is niet op gereageerd.
Wat ons betreft krijgt
Hiddes Entertainment
een fikse boete
en/of de rekening
voor het verwijderen
van hun wildplakkerij.

 
Kommenstrijd bestaat alleen
in de hoofden van domme mensen
en we heten niet-voor-niets
EdamVolendamGraffiti&Wildplak-Vrij!
dus ook deze wildplak is verwijderd.

Wat zou het goed zijn
als onze gemeente beleid zou voeren op dit dossier.
Omdat we dit soort verloedering
gewoon niet willen.

Opties:
➜ inschakelen van / faciliteren van
    wijk/buurtvereniging en/of bewoners
     bij het onderhoud en schoonmaak.
➜ prentieve maatregelen die het onaantrekkelijk/onmogelijk    
     maken op dit soort obecten te plakken.
➜ nakomen contracten met eigenaren van dit soort facilitaire kasten
     qua onderhoud&schoonmaak
➜ aanschrijven bedrijven die wildplak plegen of laten plegen
➜ beboeten bedrijven die wildplak plegen of laten plegen


Als wij willen dat onze gemeente/gemeenschap
verschoond wenst te blijven
van dit soort ongein
is dat relatief gemakkelijk te realiseren
en het hoeft niet veel te kosten.

In aanvang een aantal keren
pro-actief en waarschuwend optreden.
Daarna repressief optreden.
Een steeds hoger oplopende boete geven.

                                       Dan bedenken de wildplakkers zich nog wel een keertje
                                         alvorens weer in de fout te gaan.

Een openbare ruimte die heel-schoon-netjes&veilig is.
Ik denk dat het een kwestie van moraliteit en mentaliteit is.

Het wachten is op beleidsmakers op Fort Stadskantoor die dit oppakken
of politici (onze volksvertegenwoordigers) die die beleidsmakers daartoe aanzetten.

EVGWV is vanzelfsprekend bereid hierover mee te denken
en mee te doen.
meer info:
Aanpak Wildplak Decentrale Overheid


Video Wildplak Breda SBS

Wildplak is - m.u.v. op door de gemeente aangewezen plaatsen - illegaal en strafbaar

Wildplak is 'big business'
Meestal commercieel. Bedrijven besteden de plak-klus uit aan
anonieme plakkers die voor een eurootje per poster 's nachts op pad gaan.

Posters worden vrijwel nooit weer weggehaald.
Het is een plaag die onze openbare verrommeld en verloederd.

Preventie:
aanpassen locatie zodat deze minder aantrekkelijk wordt
aanpassen object zodat dit minder aantrekkelijk wordt / niet meer beplakt kan worden.


http://evodammer.blogspot.com/2018/09/over-kermis-schoonmaak-en-kerstmis.html