vrijdag 15 januari 2016

Dommigheden Van Achter Het Klaphek

Op internet schrijft ene Jan Zwarthoed: "............in onze wonderschone buurgemeente Edam........"
Huh ? Buur-gemeente ? Welke gemeente ?

Vandeweek sprak ik iemand op het Europaplein (u weet wel - de lokale schandplek in het centrum van de kom Volendam) die bij hoog en bij laag beweerde dat Volendam en Edam in 1976 gefuseerd zouden zijn. Wat dus apert onjuist is. Alleen de naam Edam werd veranderd in Edam-Volendam
(en dat gaf al gedoe genoeg / let op het scheidings-streepje !).

Tot aan afgelopen 01 01 2016 waren deze twee woonkernen eeuwenlang één gemeente
en nu samen met Zeevang nog steeds. Tot aan de fusie met Waterland in 2022.
Dan heten we - samen-z'n-allen - Groot-Waterland.

In de NiVo van deze week (weer) een wanstaltig en bijna misselijkmakend artikel van Jan Karhof
die vaststelt dat er nu 17 Volendammers (?) - 7 Zeevangers (?) en 3 Edammers (?) in de nieuwe gemeenteraad zitten. Blijkbaar hebben onze gemeenteraadsleden een ketting om met daarop een naamplaatje dat hen er aan herinnert in welke 'kom' ze moeten acteren. (Hij vergeet voor het gemak de steun-fractieleden mee te benoemen die hij onterecht 'burger-raadsleden' noemt.) Komt hij ook nog met een lijstje hierover van de gemeentelijke medewerkers ? En of die ook alleen hun werk doen in de kom van hun afkomst of keuze ?

Hij stelt vast dat het een 'historische gemeenteraadsvergadering was' (Jammer; die zijn in 2013 - 2014 en 2015 al geweest hoor) en geeft de onterechte complimenten aan een voorzitter (Burgemeester van Beek) die toch - weer eens - onthutsend zwak acteerde. Vergat de schrijver van het verslag
de oogklepjes af te doen ?

Volendam80 is bij  'onze Jan' opeens de op-een-na-de-grootste partij in de gemeente (bedoelt hij hier EdamVolendam-2.0 of zijn zo geliefde 'Folledam' ?) De grootste partij (in 'Volendam' ?!) - lijst KRAS - wordt als onervaren en wispelturig weggezet.
Chauvinisme is een te betreuren psychische stoornis. Domheid een te verwijten gebrek.

Deze coalitie heeft het uitsluitend over infra-structurele projecten. Bouwen-bouwen-bouwen. Elk nog resterend stukje groen moet worden ingebreid. Het toch al zo gehavende Volendam moet de aankomende jaren een miljoen bezoekers méér zien te verdragen.

Dat vindt Jan Karhof wel een goede zaak. Zorg - vluchtelingen-problematiek - onderwijs-perikelen - beschamende achterstand op het dossier milieu&duurzaamheid - vergrijzing/leegstand - de zwaar verloederde en slecht onderhouden openbare ruimte - gebrek aan huurwoningen - slopen-slopen-slopen: het zijn allemaal on-belangrijke onderwerpen.

Hij maakt er
geen woord aan vuil.

 
Denken dat Volendam een zelfstandige gemeente is dom.
Denken dat Volendam in 1976 fuseerde met Edam is dommer.
De gemeenteraad beoordelen op het aantal 'Volendammers' dat er in zou zitten: domst.Evodammer heeft als ont-kommenstrijder nog een lange weg te gaan.
Soms zelfs de neiging om (al of niet huilend van wanhoop en skreeuwend om hulp)
aan de kant van die weg te gaan zitten. Tegen dit soort stupiditeit is toch geen kruid gewassen ?

Maar hij troost zich met de gedachte dat van de bijna 36.000 inwoners van onze gemeente
er 35.900 hele leuke lieve sociale en niet-domme medeburgers-van-de-rest-van-de wereld
zullen zijn.


Dat laatste kleine groepje van 'folledamse" die-hards
(i.c. "Wij-In-Groot-Volendam")
voert tegen beter weten in
een achterhoedegevecht
dat straks in de diverse bejaardenhuizen
in de vorm van anekdotes
met de klederdracht in de vitrine van het museum
en de laatste gezonken kwak in de haven
haar eind zal vinden.

NiVo en Stadskrant doen overigens
- in meer of minder bedekte vorm -
door hun bestaan en
door de manier
waarop ze nieuws selecteren en publiceren
mee aan deze kommenscheiding
en het in stand houden van de kommenstrijd.
Dat is ze kwalijk te nemen.
Maar daarover - het destructieve effect ervan -  en de positieve
en toekomstgerichte opties 
voor onze lokale-media - later.

Eerst maar eens medelijden met
en sterkte gewenst aan
de inwoners van De Purmer
Middelie-Kwadijk-Schardam-Beets-Warder-Etersheim-Hobrede-Oosthuizen.
Zij zitten er maar mooi mee.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeevang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edam-Volendam

F.J. Seeboldt
EdamVolendam

edamvolendamdigitaal@xs4all.nl