woensdag 9 december 2015

Finale Breien-Aan-De-Fusie

In de mailbox vandaag (lekker op tijd ?!) dit persbericht.
Het is gemankeerd en op een aantal punten nogal bezijden de waarheid
maar dat mag de pret niet drukken.

Finale Breien-Aan-De-Fusie

In het afgelopen jaar is in het licht van de fusie door een enthousiaste groep mensen uit zowel Zeevang als Edam en Volendam op een ludieke manier gewerkt aan het verbinden van de beide gemeenten. Vanaf vorig jaar zomer zijn ruim 300 bomen langs de N247 zijn voorzien van gebreide 'vessies' waardoor een gekleurde slinger van Oosthuizen naar Edam ontstond. Vanuit Volendam werd door middel van de breisels de verbinding gemaakt met Edam

Nu de fusiedatum begint te naderen wordt het tijd om de laatste boom langs de N247 in te pakken. Deze laatste boom wordt ingepakt op woensdag 9 december om 14.00 uur en staat op de kruising N247 en Klemweg in Zeevang.

 Gelukkig zijn die Edammers nogal dwars. 
Of lopen we achter ? Zijn we te laat ?
Kunnen we niet op tijd stoppen. Verslaafd ?

Het échte laatste brei-kunstwerk
voor de echte laatste boom ligt                                  
hier nog op tafel. Daar wordt nu nog hard aan gewerkt. 


Het zijn restjes - vage stukjes
die in tasjes aan de deur hingen
of gevonden breiwerken
die door vandalen
(tegenstanders van de fusie ?)
van bomen werden geknipt en getrokken.

Dat repareren we weer
en daar maken we
nog één mooi finaal patch-workje van.

Dat hangen we
- in stilte en zonder pers-poeha -
nog ergens op
 
Uiteindelijk komt er een moment
dat er geen breiwerkjes meer rondslingeren
geen tasjes met wol meer in een hoek staan
de pennen zwijgen en het echt 'mooi-geweest' is.

Het fantastische initiatief vanuit Zeevang
en onze bijdrage hebben ervoor gezorgd
dat er iets gebeurd is.

Iets moois.

Op naar de volgende fusie.http://evodammer.blogspot.nl/2015/05/fusie-breien.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/06/breien-aan-de-fusie-wol-gezocht.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/06/broddellapje.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/07/breien-aan-de-fusie-4.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/07/de-boom-de-boom-wordt-hoe-langer-hoe.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/07/breien-aan-de-fusie-5-de-eerste-ronde.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/07/hekenbreilied.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/08/koppie-doen-en-breien-in-de-px-2.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/08/breien-aan-de-fusie-edamvolendamzeevang.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/08/breien-evz-fotoblog-concept.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/09/breien-aan-de-fusie-ook-in-volendam.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/09/brei-virus.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/09/bomen-knuffelaar.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/10/breien-aan-de-fusie-wees-poes.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/10/breien-aan-de-fusie-adopteer-een-boom.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/10/breien-aan-de-fusie-update-2015-10-15.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/10/breien-aan-de-fusie-fotoblog-2015-10-17.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/11/breien-aan-de-fusie-afhechten.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/11/verdraagzaamheid-en-respect-in.html

http://evodammer.blogspot.nl/2015/11/met-elkaar-voor-elkaar-aan-elkaar.html