vrijdag 11 december 2015

EdamVolendam: Fraude En Wanbeleid

Wherevogels ruimt zwerfvuil op rondom voetbalvelden

Bron: NHD-Waterland 2015 12 10

PURMEREND - Voetbalvereniging WhereVogels gaat vanaf aanstaande zaterdag aan de slag om zwerfvuil rondom hun eigen complex op te ruimen. In ruil voor deze werkzaamheden ontvangt de club twee cheques van 3.750 euro van de gemeente. De actie staat in het teken van het project Nedvang, waarbij producenten en importeurs van verpakkingsmaterialen geld beschikbaar stellen om zwerfvuil tegen te gaan. Elk weekend gaan een aantal vrijwilligers aan de slag met zwerfvuil rapen om zo geld voor hun cluppie te verdienen.
 
 
NederlandSchoon ( u weet wel - die club die statiegeld wil voorkomen) geeft aan gemeenten voor elke inwoner € 1,19 per jaar die gemeenten extra moet uitgeven aan het bestrijden van zwerfvuil.
 
De gemeente Purmerend kiest ervoor uit dit potje clubs en verenigingen te sponsoren die op hun beurt
hun eigen buurtje zwerfvuil-vrij houden. 
Een win-win-win-situatie.
 


In de afgelopen jaren heeft de gemeente EdamVolendam zo'n slordige 140.000 euro ontvangen
van NederlandSchoon. In 2016 gaan we nog eens ruim € 40.000,- krijgen.
 
De bedoeling is dat we dit uitgeven aan extra inspanningen om onze gemeente
schoon&netjes te houden.  Ook als we daar verenigingen en clubs
- die een handje helpen - een handje mee helpen.
 
Maar dat doen we hier in EdamVolendam dus niet
onder het motto: geld verdwijnt waar zwerfvuil verschijnt.

VriendenVanEdamVolendamSchoon
maken al meer dan 10 jaar
schoon in eigen buurtje of verder.
En het mooie is:
we doen het uit liefde en met plezier.

EdamVolendamSchoon kreeg niet of nauwelijks
ooit enige medewerking of materialen of faciliteiten
ter beschikking gesteld. Dat betalen we allemaal zelf.

De gemeente EdamVolendam
werkt deze vrijwilligers stelselmatig tegen
door ze in woord en daad te negeren en te ontmoedigen
of ze bestraffend of zelfs bedreigend te bejegenen.

Nu blijkt dat ook verenigingen en clubs tekort gedaan worden.
(Wat houdt ons tegen het Purmerendse voorbeeld te volgen ?)

Geld achterhouden en laten  verdwijnen.
Bij ons thuis heet dat fraude.

Fraude en wanbeleid bij EdamVolendam.
Het kan wel op hoor !

Het zou heel fijn zijn als de nieuwe gemeenteraad
en/of de nieuwe coalitie
dit onderwerp hoog op de agenda gaat zetten in 2016.

edamvolendamschoon@telfort.nl

zie ook de mooie discussie hierover in De NiVo
http://evodammer.blogspot.nl/2015/11/schepnet-en-vuilgrijptang-als.html
 
 
 
 
extra info:
 
 
• Rolverdeling

o Stichting Nederland Schoon: inhoud
o Nedvang: proces
o Stichting Afvalfonds Verpakkingen: uitbetaling vergoeding
o Gemeenten: uitvoeren extra zwerfafvalactiviteiten
 
 
2013 - 2014 - 2015: EdamVolendam: 29.000 x € 1,19 = € 34.510,- in 3 jaar = 138.040,-
2016:  36.000 x € 1,19 = €  42.840,-
 
Totaal tot eind 2016 voor EdamVolendamZeevang:  € 180.880,-
 
er is dus behalve de reguliere budgetten voor de reguliere schoonmaak
tot eind 2016 nog ergens 180.000 euro extra
voor de schoonmaak van de gemeente EdamVolendamZeevang.
 
En nu komt het gekke van het geval:
deze bedragen zijn nergens op de begrotingen van EdamVolendam terug te vinden.
En - erger nog - nooit uitgegeven aan waarvoor ze bedoeld zijn.