woensdag 16 december 2015

EdamVolendam 24x365 Overal Afval

Een korte wandeling van nog geen 500 meter levert het beeld op van een dorp waarin
24x365 grof-afval op straat ligt.  Als er op zo'n klein oppervlak al zoveel ligt kunt u nagaan
hoeveel dit moet zijn als we dit extrapoleren naar het hele dorp.Overal afval. Het is van niemand.
Niemand geeft erom. Niemand doet er wat aan.
EdamVolendam als een soort
vuilnisbelt-niemands-land.

Ik stel me altijd zo voor dat als je het allemaal zou ophalen het een vuilniswagen vol zou zijn.


Of omgekeerd.........wat een kritiek het zou geven als je een vuilniswagen vol afval her&der
in de openbare ruimte zou leegkieperen.

Het geeft maar weer eens aan dat regie van de gemeente
(die nu ontbreekt) nodig is. Maar vooralsnog is het
pure des-interesse op Fort Stadskantoor.
Controle - beboeten - media-aandacht - opvoeding -
zelf het goede voorbeeld geven - oplossingen verzinnen................
............het is er hier nu allemaal niet
met deze rotzooi als gevolg.


Als de dorpsraden er óók in EdamVolendam komen (dan heten ze wijkraden ? )
Edam-Centrum - Edam-Nieuw - VolendamCentrum - Volendam-Oost - Volendam-West
zou dit een onderwerp voor ze zijn. Buurtbeheer. Een Buurtregisseur.

Een beter organiseren en aansturen van buurt-vrijwilligers (die nu te vaak op hun eentje bezig zijn
en die de moed vaak in de schoenen zakt) hoort daar ook bij.

Wat ook zou helpen is dat er meer budget wordt vrijgemaakt om onze vaak zo armoedige openbare ruimte (ook op andere punten dan rondzwervend afval) een face-lift te geven.

We zijn nu
 - als een van de rijkste gemeenten van Noord-Holland -
zo trots dat we zulke lage belastingen hebben. Dat kun je zien
als buiten om je heen kijkt. Het is hier armoedig en bedakke.
En als je er wat van zegt kun je een grote bek krijgen.

Eenmaal schoon blijft schoon.
Nu vuil blijft vuil.
deze oude wasbak ligt hier al
vanaf 1 november = ruim 6 weken !Terwijl de etiketten met naam&adres nog op de doos zitten
haalt de gemeente dit - na klachten van buurtbewoners -
maar weer eens weg. Wachtend tot er de volgende dag
wéér papier-afval ligt. Controle en beboeten
gebeurt niet want "dat is ons werk niet"

een autoband
die hier al 6 weken ligt.
een vrieskist die niet
meeging met het grofvuil


Huis-ontruiming anti-kraak
Nieuwehaven Edam

Houtafval dat door
de grof-vuil-ophalers
gescheiden moet worden
meegenomen.
In dit geval niet ?

edamvolendamschoon@telfort.nl