woensdag 23 september 2015

Uitbreiding Industrieterrein Edam: Bestuurlijke Gekkigheid

Op 8 oktober as. besluit de gemeente raad van EdamVolendam over de uitbreiding
van het bestaande industrieterrein met 9 ha. aan de Zesstedenweg in EdamVolendam.

Stichting Behoud Waterland (die al eerder met succes de uitbreiding van bedrijventerrein
De Dollard in Het Schouw aanvocht bij de Raad van State) overweegt dat nu
bij dit bedrijventerrein ook weer te gaan doen.

"Het is van de zotte dat Edam-Volendam
dit bedrijventerrein wil uitbreiden,
terwijl even verderop Baanstee-Noord
braak ligt. De gemeente zegt dat
lokale bedrijven graag in Edam-Volendam
willen blijven, maar dat vind ik geen argument. Je kunt mij niet wijsmaken
dat een bedrijf zich niet twee kilometer verderop kan vestigen.''

De Stichting 'Ook Vogels Hebben Bouwdrift' en 'Vereniging Oud Edam' scharen zich
bij de tegenstanders van de volgens hen volstrekt onnodige uitbreiding. "Waarom zou je
een waardevol stuk groen opofferen voor een lelijk bedrijventerrein, terwijl even verderop
Baanstee-Noord leegstaat?''.

Oud Edam: "Als je ergens tegen strijdt
dan moet je bereid zijn ervoor te gaan.
Zo’n procedure kost veel geld.
Daarom is het beter 
om samen ten strijde te trekken.''


Ook Purmerend is tegen de uitbreiding van Oosthuizerweg, maar heeft
geen bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan.

klik op een afbeelding
voor een vergroting

bezoek hun interessante website
om te zien wat deze stichting allemaal doet
en waar ze voor staan.
http://www.stichtingbehoudwaterland.nl

evodammer weet dat er onder de lezers van dit blog veel voorstanders zijn van een verantwoord beleid als het gaat om natuur versus industrie. De menselijke maat versus de projectontwikkelaars.
Het verleden vol fouten en de toekomst vol dromen.

Daarom is hij vandaag donateur geworden.
Om het geld hoefde hij het niet te laten.
Steunen uit respect en waardering voor de mensen die hun best doen
om ook mijn Waterland mooi te houden.

De vraag aan u is of u dat ook wilt doen.

http://www.stichtingbehoudwaterland.nl/de-stichting/steun-ons


evodammer schreef eerder over bedrijventerreinen in EdamVolendam.
Over de verloedering - de leegstand en de politieke machinaties die bij dit soort projecten horen.
http://evodammer.blogspot.nl/search?q=bedrijventerrein