zaterdag 19 september 2015

EdamVolendam Vluchtelingen Over De Grens

Ik kon vandaag zien dat mijn blog van gisteren méér dan gemiddeld goed gelezen is.
En er waren ook reacties. Van positief en aanmoedigend tot plat en op het zieke (zielige ?) af.
plaatsvervangende
schaamte

Was het wel zo'n goed blog ?

Ik vind van wel.
Voor de zekerheid heb ik
de raadsvergadering nóg een keer afgeluisterd.
Ja. Het is een goed blog en ik neem er
- ondanks de kritiek - niets van terug.

Ik kan er werkelijk niet anders van maken
dan dat de gemeenteraad van EdamVolendam
- het college van B&W incluis -
zich gisteravond
namens ons als gemeenschap EdamVolendam
schandalig heeft vergaloppeerd.
De schaamte ver voorbij.
De vluchtelingen ver weg.
Mooie woorden. Geen daden.
Lafheid leugens en hypocrisie ten top.

Om niet in herhalingen
en - weer - een lang verhaal
te vervallen een citaat.

Als ik een raadslid hoor zeggen:  'wij gaan over de grens van EdamVolendam'
bedoelt hij dat wij zelf bepalen wat er in onze gemeente gebeurt. Dat maken wij zelf wel uit.
Het ultieme klaphekdenken. Wij tegen hunnie. Grenzen dicht. Samen-Voor-Ons-Eigen.
Het is ook een onzinnige stelling. En je wordt er droef van dat er blijkbaar nog mensen zijn
die zo denken.

Hij realiseert zich vast niet
dat je zo'n opmerking
ook ánders kunt horen/lezen:
'Wij gaan óver de grens van EdamVolendam' bedoeld als: we gaan vérder dan gebruikelijk.
We doen méér. We verleggen onze grens.
We gaan eróverheen. We stellen ze open.
We gaan ervoor.

De essentie van de hele discussie en de problematiek zit blijkbaar in de vraag hoe je dezelfde zin - 'wij gaan over de grens'
op een totaal andere manier zou kunnen lezen.

Als we nou eens i.p.v. te pogen
 het probleem aan onszelf aan te passen
en overal 'nee' op te zeggen
onszelf zouden aanpassen aan het probleem
en er wél oplossingen voor gaan zoeken ?

En dat wens ik u - mij en ons - al die sneue mensen met hun boze&bange reacties
- en vooral onze volksvertegenwoordigers - ook toe.
 www.vluchtelingenwerk.nlonder deze link zit een heel helder filmpje dat van begin tot eind
de gebeurtenissen in de regio Syrië/Irak feitelijk weergeeft:
https://www.youtube.com/embed/RvOnXh3NN9w