vrijdag 18 september 2015

EdamVolendam Vluchtelingen 0

Het ging al fout toen de met veel tam-tam aangekondigde motie van de PvdA per IBAB op de raadsvergadering werd gezet. Niet aangemeld vooraf. Gedoe. Formeel gepruttel. Agenda-technisch niet ok. Nou ja.........dan toch maar..............

En wat staat er dan:
Een motie die 'vreemd' aan de orde is waarvan nog even fijntjes opgemerkt moet worden
dat hij formeel eigenlijk 'buiten de orde' valt ?

Als u hem leest zult u zien dat er niets mis mee is. Het is een mooie heldere motie
die vraagt of we - net als de meeste gemeenten in Nederland - niet eens wat moeten gaan doen.
Of in ieder geval bereid zijn daar over na te gaan denken. Het enige slordigheidje is het woordje (nood-) vóór het woord opvang. Waarom staat dat tussen haakjes ? Was dat wel de échte vraag ?



Maar nee hoor.
Een meneer van LK overtreft in onverholen vreemdelingehaat bijna zijn grote leermeester Blonde Geert het CDA (tegenwoordig rechtser dan de PVV) mitst&maart en mist de C node - VD80 is kort: (want het is een probleem van buiten het klaphek) NEE ! - de VVD verschuilt zich achter het college van B&W met argumenten die niets met de vraag of de motie te maken hebben.

De fractievoorzitter van de PvdA probeert het nog. GL is onzichtbaar want veel te aardig en bang.
(ze gaan eind september een filmpje vertonen over het onderwerp ?! - tja: dat helpt echt) Misschien nog teleurgesteld omdat zij zo'n zelfde motie vorig jaar al verworpen zagen ?

Een schorsing-voor-de-vorm en dat was het: EdamVolendam heeft het probleem weer 'opgelost'
Zo'n motie indienen en dat weer intrekken ? Zwaktebod na zwaktebod kenmerkt onze lokale politiek.

De motie werd ingetrokken want het college van B&W 'doet er al alles aan.'
Huh ? Ze doen niks. Een beetje stapels papier verschuiven - mailtjes sturen - telefoontjes plegen - uitstellen en op de lange baan schuiven - anderen de kastanjes uit het vuur laten halen - bobo-leuteren antwoord geven op vragen die niet gesteld zijn - geen antwoord geven op vragen die er wel zijn en uit het raam kijken (oh Albtraum) of er al een bus met vluchtelingen voor de deur van Fort Stadskantoor staat.

De burgemeester (als burgemeester of als wethouder / welke pet ?) benadrukt nog eens dat wij zo'n gastvrije en actieve en sociale gemeenschap zijn. Huh ? Niet dus. Die vluchtelingen moeten maar lekker elders blijven. (quote: "Ze kunnen toch naar Purmerend ?")

Wij blijven lekker afwachten.

Een voorbeeld: (hoeveel voorbeelden wilt u hebben)
Woningbouwvereniging 'De Vooruitgang' had twee woningen gereserveerd voor de opvang van reguliere statushouders. (dat was overigens de vraag niet). Het COA kon ze die niet 'leveren'. En u gelooft dat ? We lopen 37 dossiers achter en er is een lange lijst maar niemand van hen die in EdamVolendam wil komen wonen ? Geen enkel raadslid kwam op het idee hier kritische vragen over te stellen. Klusje voor Vluchtelingenwerk om deze leugen te ontkrachten. Er staan dus blijkbaar woningen leeg ? Asielzoekers/statushouder willen hier niet wonen ? De wethouder i.p de fractievoorzitter van het CDA liegt ?

Nou - nog een dan: op het Marinapark zou plaats zijn voor 800 mensen in de noodopvang.
800 ?!  Ik denk dat er geld valt te verdienen voor een gewiekste ondernemer. Wie stelt daar vragen over ? Het gaat vast over noodopvang in vakantiehuisjes die toch leeg staan want als de toeristen komen moeten vluchtelingen weg.

Een wethouder die weken geleden al stelde dat ze goed contact heeft met Vluchtelingenwerk en nu zegt 'dat ze maar eens contact met Vluchtelingwerk moet opnemen'............Ze had godbetert hoogstpersoonlijk en al weken geleden het initiatief in dit hele dossier moeten nemen. Niet dus. Misschien is dit dossier wel niet glamoureus genoeg voor haar. Want dan moet je 'met de poten in de modder.' Maar daar heeft zo'n CDA-wethouder '#geen zin an'. Daar word je toch heel droef van ?!

En dan deze nog; een licht gemankeerd lid van VD80 weet te melden dat door een net-iets-meer gemankeerd lid van haar achterban het voorstel is gedaan om de kermistent uit Volendam 'op dat prachtige weiland in Edam te zetten'. De Volendamse grond zou te drassig zijn.
Ja: moreel en intellectueel hééééééél drassig.

En tot slot het - ertussen gefrommelde - voorstel om een soort meldpunt te openen voor burgers die suggesties hebben. Lezen ze geen krant ? Kijken ze niet op internet ? Hebben ze zelf geen ideeën ?

Kortom: een gemeenteraadsvergadering van volksvertegenwoordigers op het niveau groep 7 van de basisschool. (Met excuus aan alle leerlingen/leraren van alle groepen 7 in den lande. )

Barmhartigheid tonen - initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen.
Dan moet u niet bij ons zijn.

't Zal toch niks met de aankomende verkiezingen te maken hebben ?

F.J. Seeboldt
EdamVolendam



Vorig jaar om deze tijd was de motie er al.
Maar ook toen zonder enige reactie.

Motie:
Onderwerp: Vluchtelingenhuisvesting EdamVolendam 2014 11 27

Constaterende dat:
In de media het voorstel wordt gedaan om het aantal opvangplekken voor vluchtelingen
in EdamVolendam te verminderen omdat we te weinig huurwoningen zouden hebben

Overwegende dat:
EdamVolendam al jarenlang niet voldoet aan de daarover gestelde landelijke normen
EdamVolendam een hele rijke gemeente is
EdamVolendam veel leegstand kent
EdamVolendam een zorgzame, sociale en solidaire gemeenschap wil zijn

Roept het college op
Op de meest korte termijn over te gaan tot het zoeken van 10 woonlocaties
waar een vluchteling of vluchtelingengezin met asielstatus al of niet tijdelijk kan worden gehuisvest,
daartoe gelden vrij te maken en indien nodig panden aan te kopen of te huren of tijdelijke wooneenheden neer te zetten en vluchtelingenwerk EdamVolendam te vragen daarin een coordinerende rol te spelen en deze ruimhartig te faciliteren.

 En gaat over tot de orde van de dag






archief:

Wat wel waar is is een gemeenteraad die amorfe schijnheiligheid en het zwartepieten (in meerdere betekenissen) tot kunst heeft verheven. De raadsvergadering luisterend zakt je de broek af van de des-interesse / vreemdelingangst – on-ge-informeerdheid en stupiditeit van een aantal raadsleden en fracties. Mooie woorden – prachtige volzinnen – oh-oh-oh-wat-zijn-we-goed. Alsof het over dingen gaat. En ondertussen niks doen. De PvdA en GroenLinks trekken de motie in.

Geen leugen – uitvlucht of afleidingsmanouvre is hen goed genoeg om te proberen te maskeren dat ze collectief zitten te falen. En te haten. Zijn wij als burgers mooi klaar mee. Zijn die vluchtelingen helemaal klaar mee.

De gemeenteraad van EdamVolendam: een grote bek – een intellectueel niveau waar je koud van wordt –
een hart van steen.


http://www.groot-waterland.nl/2015/09/16/meer-asielzoekers-naar-edam-volendam/#comment-92390

http://www.groot-waterland.nl/2015/09/11/pvda-gaat-motie-indienen-voor-mogelijkheden-noodopvang-asielzoekers-in-edam-volendam/#comment-92394