maandag 17 augustus 2015

Ouderwetsche Nieuwbouw

In onze - onvolprezen - NiVo van vorige week dit bericht.
Ik heb het gelezen - nog eens gelezen en nóg eens gelezen.
Het wil mijn systeem niet in.

Eigenlijk staat hier dat deze woningen
van WBV 'De Vooruitgang' niet gerenoveerd (kunnen ?) worden. Ze worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Nogal cynisch dat het artikel eindigt met de zin:
"de rij eigen woningen tegenover de huurhuizen blijft staan". Huizen uit dezelfde tijd en van hetzelfde soort. Wat is dat voor gekkigheid ?!

Tja. Zo wordt het nooit wat met je dorp. Als je dit soort huizen die zó karakteristiek zijn voor de jaren '50 van de vorige eeuw gaat slopen krijg je nooit monumenten.

Met name de kom Volendam is op het punt van woningbouw een van de weinige plekken in Nederland waar ze er over 100 jaar pas achter komen dat ze er 100 jaar achter lopen.

Natuurlijk kunnen deze huizen gerenoveerd worden (renoveren kan altijd en overal met alles) maar dat is financieel niet aantrekkelijk. Het is - op de korte termijn - te duur. Dus sloop je je eigen cultuurgoed. Zo gemakkelijk gaat dat hier.

Visie hoort niet meer bij de doelstelling van deze van oorsprong sociale vereniging die tegenwoordig keihard voor de winst gaat maar niet meer voor woningen voor mensen die ze nodig hebben.
(deze laatste zin mag u op 3 verschillende manieren lezen)

Nieuwbouw. Plastic. Van die genante namaak-van-vroeger-huisjes waar onze gemeente veels te vol mee staat.  Of worden het flatjes ? Linksom of rechtsom gaan de huren ruimschoots over de kop als 'de bewoners straks terug mogen komen'. á € 799,- per maand. De huurtoeslag is er goed voor.

Heeft WBV De Vooruitgang als doelstelling gesteld om de nieuwe woningen energie-neutraal te maken en duurzaam te bouwen ? Nee hè. Worden het 0-treden-woningen ? Niet dus. Ingebouwde domotica-opties ? Geen sprake van. Flexibel gebouwd op de toekomst ? Ik denk zomaar van niet. Toekomst levert nu geen geld op. En geld = God.

Slopen-Slopen-Slopen - Bouwen-Bouwen-Bouwen. De gebaande paden volgen en in het verleden blijven hangen. Bouwen volgens de normen van de vorige eeuw en niet voor het publiek waar 'De Vooruitgang' ooit uit nobele motieven en steen-voor steen en dubbeltje-voor-dubbeltje is opgericht.

Niks geleerd van het debacle Julianaweg/Kielstraat en al die andere hartbrekende en treurnis opwekkende projecten.

De kinds-kinderen van deze bestuurderen zullen zich vertwijfeld afvragen waarom hun voorvaderen zo stupide deden. Want de kom Volendam is tegen die tijd een tegen-elke-Vinex-wijk in te ruilen
zielloos dorp.

Het bestuur ( en de raad van toezicht)
bestaat uit voornamelijk dorps-belangrijke heren
(de invloed  van de dames is hooguit: consulent - administratief medewerkster of notuliste). Een samenstelling die een sfeer uitstraalt waar je óók vragen bij kunt stellen. Spruitjeslucht en notabele droevenis.

Wat verdient de directeur ?
Rijdt hij in een Masserati ?

http://www.devooruitgang.com