vrijdag 25 april 2014

Gedachten Voor Lijst Kras
Bron: Peter Louter

2014 04 24
Gedachten voor Lijst Kras
Het is lastig om precies te bepalen hoe de winst van Lijst Kras tot stand is gekomen. Het is waarschijnlijk dat in ieder geval het Volendamse fenomeen van kluitjesvoetbal een rol heeft gespeeld. De winnaar heeft altijd gelijk maar het lijkt me goed om daar meteen stelling tegen te nemen. Als je wint moet je je af vragen wat de verliezers verkeerd hebben gedaan, want daar ligt de valkuil voor de toekomst. Een regeerstrategie zal wat anders moeten zijn dan een campagnestrategie.

Het is dus zaak de eigen sterke en zwakke punten boven tafel te blijven houden en niet het hoofd te verliezen aan de gedachte dat het beleid dat winst heeft gebracht kan worden voortgezet. De markt veroveren is wat anders dan die markt vast houden. Je krijgt macht om die te delen en dat is ongeveer de lastigste opgave voor politici

Van onderop
VD|80 heeft het daarop verloren, maar voor LK is het vooralsnog meer credo dan praktijk. LK heeft laten zien dat ze luistert en open staat. Voor een oppositiepartij is dat gemakkelijk. Bij bestuursverantwoordelijkheid wordt dat een stuk moeilijker. Voor een meerjarige strategie dient blijvend aan dat imago te worden gewerkt. Het biedt ook kansen voor bestuurlijke innovatie.

Voor de ideologen van de partij kan ik het gedachtegoed van Richard Sennet aanbevelen. Een van de vertaalde boeken ‘Respect in een tijd van sociale ongelijkheid’ is al een paar jaar een van mijn inspiratiebronnen bij de gedachte dat goed bedoeld beleid desastreuze gevolgen kan hebben als de bevolkingsbetrokkenheid wordt verwaarloosd. Daar hoort natuurlijk Fortuyn’s ‘Zonder ambtenaren’ naast te liggen. Te veel en te machtige ambtenaren vermoorden bevolkingsinitiatieven en bevolkingsverantwoordelijkheden.

De ideologie dient denk ik vooral door het bestuur ontwikkeld en bewaakt te worden en het kan geen kwaad daar middels werkgroepen, leermomenten en permanente discussie aandacht aan te besteden.

Hoe van onderop
Het motto van VD|80 ‘De burger weer krachtig’ leent zich daar uitstekend voor. Het is echter geen leus, maar een werkwijze. Er is bijvoorbeeld slecht geluisterd naar Munnikkenveld toen zich daar problemen voordeden. Signalen werden lang genegeerd, de bevolkingsdeskundigheid werd genegeerd en de oplossing van bovenaf opgelegd. Over het dorpshart hoef ik niets te zeggen. Dat ligt aan de Dijk, zoals Loek Kras terecht vaststelde en dat is een realiteit die zich niet laat negeren.

Globaal is de beste aanpak om een probleem, het probleem van de bevolking te maken en je als overheid ondersteunend op te stellen en met de bevolking/belanghebbenden naar een oplossing te werken. Het bestuur heeft daar nu geen instrumentarium voor. Ambtenaren die de processen runnen zijn vaak ook gehecht aan hun eigen visie en treden op als belanghebbenden. Als daar geen verweer tegen ontstaat, raak je van huis. Bevolking en belangengroepen moeten beroep kunnen doen op eigen ondersteuningsmiddelen en budget. Dan kan het evenwicht in macht weer hersteld worden

Er zijn geen kommen
Er zijn wijken en clusters van wijken. Daar moet het beginnen. De wijk moet de kern van het beleid worden met overkoepelende voorzieningen als sluitstuk. Het zou een goed begin zijn als er per wijk een profiel wordt gemaakt van de sterke en zwakke punten. Ook allerlei informatie van parkeerbeheer tot jeugdzorg en van kwaliteit van wegdek tot criminaliteit dient per wijk zichtbaar te zijn. De bevolking moet per wijk actief worden gemaakt en worden ingeschakeld bij de planvorming , uitvoering en beheer. De fusie gaat dat ook noodzakelijk maken en wijk denken biedt ook een ingang voor rechtvaardige budgetverdeling. Rechtvaardige verdeling is iets anders dan gelijke verdeling.

Laat niet alles over aan de fractie
Doe het andersom, ontzie de fractie maar stel wel eisen aan ze op het terrein van functioneren in een politieke omgeving. De fractie moet daar de tijd voor kunnen nemen in plaats van rond te rennen. De partij zelf dient op een breder vlak actief te worden en als het ware nieuwe leden te genereren door overal waar dat van belang is groepen te creƫren die actief zijn bij projecten en wijken. Als de fractie verzuipt in het werk, en dat is bij de meeste partijen zo, kijken ze niet meer voldoende over de schutting heen en verdiepen ze zich onvoldoende in hun specialisatie. Het raadswerk is van het allergrootste belang voor de toekomst van de partij, maar de fractie dient het bovenstuk van een piramide te zijn waar alle informatie samenkomt.

Bezuinig nooit, maar snij ieder jaar
Als er bezuinigd moet worden is er voor die tijd iets verkeerd gegaan. Iedere post op de begroting moet ieder jaar op rendement worden bekeken. Zo voorkom je hobby’s, onderhoudsachterstand en weglekken. Sparen is niet om tekorten op te vangen (VVD) maar om geld te hebben voor grote projecten.

Coalitiestrategie
De coalitie is in principe al voor de verkiezingen tot stand gekomen. Daarbij is veel weggegeven. Dat zit wel een beetje in de aanpak van Loek kras die zelden voor de volle winst gaat en de neiging heeft om bij voorbaat genoegen te nemen met de helft. De entree in de coalitie is dan ook geen gelukkige geweest. Dat LK royaal als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen, blijkt niet uit de portefeuilleverdeling. In de coalitieverhoudingen vormen CDA en VD|80 samen een meerderheid ten opzichte van LK. LK zal dan ook de coalitie scherp moeten zien te houden en met het oog op de toekomst haar eigen profiel moeten bewaken.

De huidige situatie geeft aanleiding tot de opvatting dat de coalitie niet veel meer is dan een uitbreiding van VD|80. LK kan zijn profiel het beste bewaken door er niet van uit te gaan dat de coalitie altijd een gesloten front is. Het steunen van daartoe in aanmerking komende moties of opvattingen van oppositiepartijen is een manier om het eigen profiel te bewaken en te ontsnappen aan de coalitiedwang.

Een tweede weg is een actieve fractie die verder kijkt dan het magere coalitieprogramma en met enige regelmaat nieuwe initiatieven op tafel legt.

 De derde weg is eigenlijk de belangrijkste. Er moet veel meer energie gestoken worden in standpunten in en initiatieven uit de bevolking. Daar zou de breuk met het verleden moeten liggen waarin meer energie ging naar het aantonen van het ongelijk van de bevolking.

Een gemeente die het altijd beter weet verliest het vertrouwen. Als partij is dat VD|80 overkomen. Ondanks dat overal in het land lokale partijen fors wonnen, heeft VD|80 zetels verloren. Dat moet duidelijk zichtbaar worden in een gewijzigde aanpak van de coalitie.