donderdag 24 april 2014

EdamVolendam Op Haar Paasbest ?In De Stadskrant een artikel met als titel: Baandervesting Op Zijn Paasbest ?

Zo op het oog ligt de Baandervesting er keurig bij.
Maar als een vrijwilliger van EdamVolendamSchoon in een uurtje zoveel zwerfvuil
uit een stukje van nog geen 100 meter kan halen valt dat "keurig" blijkbaar erg tegen.

Onze openbare ruimte is - helaas te vaak - onze openbare vuilnisbelt.
Dat moeten we niet willen.

Wilt u een keertje meedoen aan een schoonmaakactie en/of bij u in het buurtje aan de slag ?
Bel 0299 - 36 19 20 of mail naar edamvolendamschoon@telfort.nl