vrijdag 23 augustus 2013

SP EdamVolendam 4 Niet Snoeien Maar Sproeien Om Weer Te Kunnen Groeien.
De SP heeft in EdamVolendam
geen invloed. Ze bestaat hier niet.

De SP is hier de eeuwige bruid die als politiek muurbloempje zit te verpieteren.


Toch heeft deze partij ideeën en uitgangspunten die ook lokaal van belang/invloed kunnen zijn. En genoeg aanhang om ook in de gemeenteraad mee te kunnen beslissen.

Bijvoorbeeld als het gaat om beslissingen over het privatiseren van zaken of het vermarkten van taken van de gemeente EdamVolendam. Ook hier in EdamVolendam blijkt zo in de loop der jaren wel dat het uit handen geven van taken en verantwoordelijkheden handenvol geld kos(te) terwijl de kwaliteit er in veel gevallen ernstig bij tekort schoot. De kerntakendiscussie was vast veel beter gevoerd als een lokale SP zich ermee had mogen bemoeien.  Onderstaand artikel is hier een voorbeeld van.Door: Emile Roemer 20 augustus 2013

"De premier heeft over politieke spelletjes gesproken. Hij deed het daarbij voorkomen alsof fracties in de Eerste Kamer geen politiek oordeel mogen hebben over plannen van de regering. Daar denken wij heel anders over.

"Stel dat je een technisch goede wet hebt. Die maakt een slecht voorstel niet opeens politiek aanvaardbaar voor mijn fractie. Wij willen graag weten of de premier nog steeds meent dat wij politieke spelletjes spelen dan wel of hij het met ons eens is dat ook de Eerste Kamer een volwaardig autonoom politiek orgaan is."

Enig idee van wie die uitspraak is?
Nee, niet van mij, hoewel ik het zeker had kunnen zeggen.
Maar bovenstaande woorden komen van een prominente VVD´er: Uri Rosenthal, oud-fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Hij reageerde destijds op premier Balkenende, die de VVD en de SP van politieke spelletjes betichtte in de Senaat en daarmee het leven van zijn vierde kabinet zuur maakten. Rosenthal gaf hem terecht lik op stuk.

Dat was 2007.
In 2013 tapt diezelfde VVD uit een heel ander vaatje.

Mijn VVD-collega Halbe Zijlstra spreekt nu voortdurend schande over fracties in de Senaat die straks niet bereid zijn slechte voorstellen van het kabinet te steunen. De Eerste Kamer moet geen politiek bedrijven, zegt Zijlstra nu. Wat een onzin. Beide Kamers van onze volksvertegenwoordiging bestaan uit politieke fracties, met hun kiezers daarachter. Zonder steun van beide Kamers haalt geen enkel wetsvoorstel de eindstreep. Zo staat het in de Grondwet.

In plaats van te roeptoeteren dat de Eerste Kamer niet aan politiek mag doen, wordt het tijd dat het kabinet zelf méér politiek gaat bedrijven. Dat betekent: beter zoeken naar een breder draagvlak in de Tweede Kamer en in de samenleving.

 Of heeft het kabinet zichzelf klemgereden 
zodat er geen ruimte meer is 
voor compromissen met anderen? 

Je zou het denken, nu GroenLinks en D66 
door het kabinet zijn afgeserveerd 
bij het overleg over nieuwe bezuinigingen, 
nadat het CDA al eerder was afgehaakt.

Verklaart dat de ramkoers richting Eerste Kamer, waar het kabinet nu op zinspeelt?
Dat kan al snel
tot politieke ongelukken leiden.
Maar er is een geluk bij een ongeluk:
als het kabinet zich schaakmat zet
in de Eerste Kamer,
dan is het spel uit
en is de kiezer weer aan zet.

En die zal dan zorgen voor een beter kabinet,
dat wel snapt dat je in dorre tijden van crisis
niet moet snoeien maar moet sproeien
om weer te kunnen groeien.

Emile Roemer
http://www.sp.nl