vrijdag 25 januari 2013

Voorzitter.........!

Vanavond was er een raadvergadering van de gemeenteraad van EdamVolendam
Deze werd voorafgegaan door een raadsplein.
evodammer is daar bij of luistert het digitaal af.

Onderstaande moet u maar niet lezen.
Het is de weergave van de opening van de voorzitter.
Genant is hier een eufemisme. Als het een spreekbeurt in groep 8 was
zou je zo'n kind tegen zichzelf in bescherming nemen.

Als u het leest moet u in gedachten houden deze tekst op monotone wijze te horen
bij voorkeur zonder enige logische interpunctie en gelardeerd met rare geluidjes en versprekinkjes.
Goedenavond.......(onderling gemompel.......gemompel.....gelach...........) goedenavond dames
en heren. Wat een overweldigende opkomst mag ik wel zeggen.........dat betekent over het algemeen
niet heel veel goeds moet ik zeggen.........ik zou  dat liever anders gezien hebben overigens hoor............
ik zou liever elke raadsvergadering........èh zo'n tri-tribune willen hebben........(raar geluidje)........
ik mag u verzekeren er wordt hier cabarette gespeeld...........alleen ja......de  meeste mensen weten het niet............en dat is jammer maar vanavond komt  er weer een groot publiek bij heb ik de indruk..........
dus dat is alleen maar goed voor de democratie. Ik zie trouwens ook op de.......eh.........ja dit is
onze......èh...èh......raadstribune zeg maar eigenlijk hè dit is onze  (raadsstürm ?) daar zie ik
een aantal mensen tussen zitten die ik nog niet eerder  gezien heb als raadslid......
dan denk je...........goh dat ontstaat zeker vanzelf nieuwe  raadsleden maar misschien dat die mensen
zich even zouden kunnen voorstellen of zo als nieuw raadslid.......naast de heer (naam).......links van de
heer (naam)........voor mij dus links zit iemand die ik niet ken en rechts van de
heer (naam).........dus voor mij rechts.........zit iemand die ik ook helemaal niet
ken maar ongetwijfeld stiekem raadslid zijn geworden
Reactie: Volgens mij voorzitter zitten we hier ook niet als raad maar praten we over
              raadsplein en zijn dit gewoon steunfractieleden......steunfractiele-....ah.......
             .........dat is de heer (naam) en dat is de heer - (naam) - want het is natuurlijk
            wel netjes dat je weet met wie je te maken hebt.
Ja zeker als straks het woord gevoerd gaat worden gevoerd................zou  kunnen gaan worden
dan is het wel aardig om te weten wie wie is. Goed. Welkom nog een keer.........dit is de eerste vergadering van 2013 dus hebben we ook allemaal weer goede voornemens uiteraard......hè...........ik  ook......èh....dat betekent dat we........èh..........allemaal  raads-bespreekronde te hebben......... éh...........dat het komende jaar telkens voort te zetten en dat we ook proberen met elkaar de discussie te voeren en dan proberen......èh........te zeggen..........èh........vooral met elkaar en onder mekaar en zo weinig mogelijk eigenlijk van die vragen te stellen aan de wethouders....hè.....want die hadden
we allemaal in het voortraject kunnen stellen...........de wethouders voeren uit wat wij als raad aan èh aan randvoorwaarden stellen.......en eigenlijk zouden we met elkaar mekaar moeten overtuigen van het  ware het niet ware of van die randvoorwaarden Dus ik zou willen voorstellen om zo weinig mogelijk
vragen te stellen aan de wethouder Dat is mijn voornemen en dat probeer ik ook op dit soort avonden voor elkaar te krijgen. Dan ga ik even met u naar de agenda die voor u ligt........................dit was de opening...........ik heb mijn best gedaan...............Deze voorzitter van het raadsplein heeft vast zijn best gedaan maar dat is al jaren niet genoeg.
Hij is géén begenadigd spreker - integendeel - en ziet geen kans zijn functie als voorzitter
te scheiden van zijn ego. Hij wenst ons het beste voor 2013 om er vervolgens
meteen al een zooitje van te maken.

evodammer stelt voor als goed voornemen voor 2013 een andere voorzitter m/v aan te stellen.
Iemand die.....................
           prettig is om naar te luisteren. Omdat hij of zij in hele en coherente zinnen spreekt.
           kort&krachtig zijn werk doet. Niet uitweidt. Zakelijk en correct is.
           humor functioneel en op niveau weet te hanteren.
           weet waar hij/zij over spreekt.
              (Bijvoorbeeld dat steunfractieleden bij het raadsplein mogen zitten)
              niet om de 7 woorden.........èh..........uit de mond laat vallen.
           sprekers laat uitspreken en niet steeds onderbreekt.
           zijn/haar eigen mening bewaart voor thuis aan de keukentafel.

Een goede voorzitter m/v - daar is het raadsplein ruimschoots aan toe.

De dreigende woorden in zijn openings-toespraak - stel géén vragen aan de wethouder -
zijn een gotspe. Onze wethouders zijn al autistische non-transparante ongeleide projectielen en dan de enige mogelijkheid om ze ter verantwoording te roepen tegen te werken
als goed voornemen voor 2013 nemen is werkelijk te zot voor woorden.

Veel later op de avond bleek dat deze voorzitter van het raadsplein voorkennis had
van wat er stond te gebeuren: het besluit van een wethouder om per onmiddellijk terug te treden.

Deze voorzitter is zelf "cabarette". Van het hele slechte soort. Lege-zalen-niveau.
En daar zit hier - politiek - niemand op te wachten.

F.J. Seeboldt
EdamVolendam